centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.02.2007 Koordynator: Iwona Nowosielska

Konferencja pod patronatem:

Z dniem 1 stycznia 2007 Carolina Medical Center i Centrum Promocji Informatyki podjęły decyzję o rozpoczęciu współpracy w mającej na celu stworzenie Centrum Edukacji Medycznej. Niniejsza konferencja będzie inauguracją tej wspólnej inicjatywy.

PROGRAM

27 lutego 2007 r.
10:00 Otwarcie i przyjęcie prowadzenia obrad, prezentacja założeń programowych
dr Rober Mołdach
(Carolina Medical Center)
10:05 Wykład: EHR (medyczny zapis cyfrowy) - jako pomost pomiędzy świadczeniodawcą usług zdrowotnych a ich odbiorcą
 • Zakres informacji:
  • Identyfikacja pacjenta
  • Etapy i szczegóły opieki zdrowotnej
  • Wywiad (choroby w rodzinie, nawyki żywieniowe, nałogi, uczulenia, przyjmowane leki, etc)
 • Mobilność zastosowań:
  • Zdalny dostęp do danych medycznych w ramach sieci placówek
  • Dostęp do informacji ratujących życie z urządzeń mobilnych
  • Wsparcie domowych wizyt lekarskich i pielęgniarskich
 • Implementacja EHR w Polsce:
  • Rola regulatora
  • Standardy, sposób ich wyznaczania i kontroli
dr Leszek Sikorski
(Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia)
10:50 Wykład: Dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych w placówkach służby zdrowia. Odpowiedzialność pracownika służby zdrowia w zakresie przetwarzania osobowych danych medycznych. Powierzanie przetwarzania osobowych danych medycznych na podstawie umowy outsourcingowej.
 • Obowiązek przygotowania dokumentacji (nie dokumentacji medycznej, a dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych) jako jednego z najłatwiejszych do wykrycia naruszeń ustawy o ochronie danych osobowych. Skala zagrożeń związanych z naruszaniem przepisów tej ustawy.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych ich zakres, forma i ewidencjonowanie
 • Polityka bezpieczeństwa (realizacja obowiązku zawarcia opisu struktury zbiorów danych w polityce bezpieczeństwa, udostępnianie polityki bezpieczeństwa)
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych a przetwarzanie danych w komputerach przenośnych
 • Odpowiedzialność pracownika służby zdrowia w zakresie ochrony osobowych danych medycznych - w kontekście ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • Możliwości powierzania przetwarzania osobowych danych medycznych innemu podmiotowi - czyli outsourcing. Zagrożenia związane z zastosowaniem takiego rozwiązania w placówce medycznej
Mateusz Kamiński i Jakub Rzymowski
(www.prawokomputerowe.pl)
11:40 Prezentacja: Powszechny dostęp do cyfrowych danych medycznych - perspektywa integratora
 • Różnorodność źródeł i formatów danych medycznych
 • Bezpieczeństwo danych medycznych: aspekt prawny i techniczny
 • Rejestr osobistych danych medycznych z dostępem internetowym:
  • wsparcie procesu leczenia
  • zmiana jakości świadczeń dla pacjenta
  • źródło danych statystycznych w czasie rzeczywistym
 • Możliwości implementacyjne koncepcji Rejestru osobistych danych medycznych z dostępem internetowym
Marek Bąkowski
(Dyrektor Sprzedaży Sektora Publicznego, Dział Usług Konsultingowych i Integracyjnych, Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.)
12:00 Prezentacja: Bezpieczeństwo informacji w polskich szpitalach - regulacje prawne a rzeczywistość
 • Jak wygląda dziś ochrona informacji w polskich szpitalach - analiza doświadczeń Alma SA
 • Jakie są powody takiego stanu rzeczy?
 • Czy w obecnych warunkach ochrona informacji w szpitalach jest możliwa?
 • Najnowsze trendy w ochronie informacji - czy można je przenieść na polski grunt
Jakub Bryl
(dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Informacji, Alma SA)
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Dostęp do danych medycznych w praktyce firm ubezpieczeniowych
 • cele przetwarzania danych
 • podstawy prawne pozyskiwania danych
 • źródła pozyskiwania
Piotr T. Daniluk
(Zastępca Dyrektora Biura Medycznej Obsługi Ubezpieczeń PZU SA)
13:10 Prezentacja: Zabezpieczony (?) system informatyczny w Szpitalu
 • Wnioski z analizy systemów informatycznych w ochronie zdrowia
 • Specyfika powszechnie występujących słabości w systemach informatycznych
 • Proponowane rozwiązanie - zamykanie "okien"
 • Infrastruktura informatyczna okiem Sun i Szpitala
 • Specyfikacja techniczna bezpiecznej platformy
Krzysztof Demski
(Dyrektor Sprzedaży Sektora Publicznego Sun Microsystems)
13:40 Prezentacja: Zarządzanie ryzykiem utraty danych medycznych
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji
 • Ocena ryzyka
 • Norma ISO 27001
 • Projekt wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem utraty bezpieczeństwa informacji
Michał Borucki
(Dyrektor Departamentu Zarządzania DGA)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Tajemnica lekarska a polityka bezpieczeństwa i ochrony elektronicznej informacji. Zasady przetwarzania danych - pojęcie danych sensytywnych. Dostęp do dokumentacji medycznej personelu niemedycznego. Umowy cywilnoprawne z lekarzami a dostęp do dokumentacji. Udostępnianie informacji o pacjencie i prawa pacjentów w zakresie przetwarzania ich danych. Normy branżowe służby zdrowia w zakresie ochrony danych.
dr Andrzej Krasuski
(CMS Cameron McKenna)
15:15 Wykład i dyskusja: Czy istnieje alternatywa dla dokumentu i podpisu elektronicznego w medycynie. Narzędzia informatyczne w funkcjonowaniu placówek medycznych. Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej. Czy pacjent może uzyskać sieciowy dostęp do własnej dokumentacji?
moderowanie dyskusji: dr Andrzej Krasuski, dr Robert Mołdach, Piotr T. Daniluk (Zastępca Dyrektora Biura Medycznej Obsługi Ubezpieczeń PZU SA)
16:00 Zakończenie konferencji, rozdanie Certyfikatów Udziału

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78