centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 11.09.2007 Koordynator: Agnieszka Rożko

Formuła prowadzenia warsztatów pozwoli na zadawanie pytań na bieżąco, w takcie omawiania poszczególnych kwestii. Dzięki aktywnemu udziałowi słuchaczy można zdobyć odpowiedź na każde pytanie dotyczące aspektów praktycznych opodatkowania transakcji elektronicznych.

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 25 osób dlatego zastrzegamy możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.

PROGRAM

11 września 2007 r.
10:00 Wykład: Aspekty prawne opodatkowania transakcji elektronicznych
Marta Szafarowska
(doradca podatkowy, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic Partnerzy)
10:30 Wykład: Opodatkowanie obrotu elektronicznego podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych prawa podatkowego (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania)
 • zagadnienia w podatku VAT
  • podstawa prawna oraz zakres opodatkowania obrotu elektronicznego
  • miejsce świadczenia w przypadku obrotu elektronicznego
  • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku obrotu elektronicznego oraz stawka podatku
  • specjalne zasady opodatkowania obrotu elektronicznego
 • zagadnienia w podatku dochodowym oraz międzynarodowym prawie podatkowym
  • brak regulacji odnoszącej się do dochodów z obrotu elektronicznego w polskich ustawach o podatku dochodowym
  • zasady opodatkowania obrotu elektronicznego w Modelowej Konwencji OECD: lokalizacja sprzętu komputerowego, obecność personelu, czynności o charakterze pomocniczym oraz przygotowawczym, czynności podstawowe a czynności pomocnicze oraz przygotowawcze, obecność agenta (przedstawiciela) zależnego - internet service provider
Michał Zdyb
(tax manager)
11:40 Przerwa, poczęstunek
12:10 Wykład: Podatek VAT na usługi dotyczące sprzętu i oprogramowania komputerowego, świadczone na zlecenie unijnego kontrahenta
 • miejsce opodatkowania usług świadczonych na rzecz kontrahenta z UE
 • opodatkowanie usługi kompleksowej
 • dokumentowanie transakcji
Jan Czerwiński
(Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej)
12:50 Wykład: Opodatkowanie nagród w konkursach internetowych
 • konkursy internetowe, a inne konkursy organizowane przez media
 • przepisy regulujące zagadnienie opodatkowania wygranych w konkursach internetowych
 • interpretacje urzędów skarbowych w zakresie opodatkowania nagród z konkursów internetowych
 • orzecznictwo sądów administracyjnych
Sławomir Dziudzik
(doradca podatkowy)
13:30 Przerwa
13:50 Wykład: Praktyka postępowań karno-skarbowych, związanych z badaniem realizowania obowiązku podatkowego przez strony transakcji sprzedaży sieciowych
Anna Gebauer
(oskarżyciel skarbowy Urząd Skarbowy Łódź Widzew)
14:30 Case study podsumowujące aspekt praktyczny opodatkowania transakcji internetowych
 • opodatkowanie oprogramowania dostarczanego zagranicznemu przedsiębiorcy
 • sprzedaż przez Internet gier komputerowych na rzecz zagranicznej osoby fizycznej
 • zakup od podmiotu zagranicznego oprogramowania z Internetu
 • zdalne zarządzanie systemem informatycznym
 • korzystanie z zagranicznego serwera w transakcjach z klientami zagranicznymi i krajowymi
Jerzy Martini, Marek Wojda
(doradcy podatkowi Kancelaria Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.)
15:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78