centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 29.08.2007 Koordynator: Magdalena Kowalska

Prowadzenie obrad: Magdalena Marucha-Jaworska, Uniwersytet Warszawski

PROGRAM

29 sierpnia 2007 r.
10:00 Wykład: Prawo europejskie w systemie polskiej gospodarki - usytuowanie problematyki oprogramowania teleinformatycznego
 • Kategorie dóbr informacyjnych: informacja, programy komputerowe, bazy danych, domeny, multimedia
 • Informacja jako podstawowe dobro informacyjne w gospodarce elektronicznej
  • pojęcie informacji
  • ochrona informacji
 • Programy komputerowe
  • zagadnienia prawa autorskiego
  • ochrona oprogramowania
 • Własność intelektualna
  • patenty
  • domeny
  • oprogramowanie
 • Dyrektywy 2001/29/WE, Dyrektywa 2000/31/WE, 2002/58/WE
Magdalena Marucha-Jaworska
(Uniwersytet Warszawski)
10:30 Wykład: Oprogramowanie do budowy elektronicznej bazy danych a praktyka licencyjna (umowy określające warunki korzystania z nich)
dr Rafał Sikorski
(Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Kancelaria Adwokacka Sójka & Maciak)
11:10 Wykład i dyskusja: Odpowiedzialność prawna w przypadku stosowania oprogramowania typu Open Source
 • Odpowiedzialność udostępniającego oprogramowanie
 • Odpowiedzialność za wady programu
 • Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną użyciem programu
 • Open Source a odpowiedzialność za szkodę wywołaną produktem niebezpiecznym
 • Odpowiedzialność użytkownika oprogramowania
Roman Bieda
(Kancelaria Prawna Kuczek, Maruta i Wspólnicy)
11:40 Wykład: Zarządzanie jakością systemów informatycznych oraz zarządzanie ryzykiem w trakcie realizacji projektu informatycznego
 • Planowanie i organizacja prac
 • Nadzór nad prowadzonym projektem
 • Zarządzanie ryzykami projektowymi
 • Zarządzanie jakością budowanych systemów informatycznych
Dariusz Stefaniuk
(Centralny Ośrodek Informatyki Politechnika Warszawska)
12:10 Przerwa na lunch
12:40 Wykład i dyskusja: Problematyka prawna umów wdrożeniowych na systemy IT
 • kwalifikacja prawna umów wdrożeniowych - umowa o dzieło, czy umowa o świadczenie usług
 • organizacja wdrożenia - zadania i sposób działania komitetu sterującego
 • odbiór prac - zagrożenia dla wykonawcy i zamawiającego
 • własność intelektualna - przeniesienie praw autorskich czy licencja - różne punkty widzenia wykonawcy i zamawiającego
 • odpowiedzialność - granice odpowiedzialności wykonawcy wdrożenia
mec. Xawery Konarski, dr Zbigniew Okoń
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki)
14:10 Przerwa na kawę
14:30 Wykład: Ochrona prawna programów komputerowych. Audyt legalności oprogramowania
Bartłomiej Witucki
(rzecznik Business Software Alliance)
15:00 Wykład: Leasing systemów IT a przepisy znowelizowanego prawa zamówień publicznych
 • Opis przedmiotu zamówienia na gruncie prawa zamówień publicznych - uwagi ogólne
 • Leasing jako przedmiot zamówienia
 • Definicja "systemu IT"
 • Leasing Systemu IT w świetle:
  • Prawa cywilnego
  • Prawa podatkowego
  • Prawa autorskiego
 • Praktyka rynkowa
mec. Bartłomiej Wachta
(Kancelaria Prawna Kuczek, Maruta i Wspólnicy)
16:00 Zakończenie Seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78