centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.12.2007 Koordynator: Iwona Nowosielska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Dowiedzą się Państwo, gdzie tkwią podstawowe zagrożenia prawne związane z umową outsourcingową oraz poznają Państwo sposoby ich unikania
 • Zapoznają się Państwo z pierwszymi praktycznymi doświadczeniami ze stosowania regulacji dyrektywy MiFID (która weszła w życie 1 listopada br.) a konkretnie jakie są konsekwencje niedostosowania naszych krajowych przepisów do tej dyrektywy.
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży.
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertom.
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej.

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maximum 30 osób, dlatego zastrzegamy możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.

PROGRAM

18 grudnia 2007 r.
10:00 I sesja (wykłady, dyskusja panelowa, konsultacje)
Outsourcing w banku a ochrona danych osobowych
 • Ustawa o ochronie danych osobowych a tajemnica bankowa, korelacje pomiędzy tajemnicą bankową a ochroną danych osobowych.
 • Przesłanki ujawniania danych osobowych w procedurach outsourcingu.
 • Nieodzowne zabezpieczenia techniczno/organizacyjne danych osobowych przez podmioty gospodarcze, realizujące czynności, zlecone w ramach outsourcingu.
 • Prawa GIODO w stosunku do administratorów danych osobowych. Możliwość zaskarżania decyzji GIODO do WSA i NSA.
 • Procedury kontrolne. Decyzje administracyjne - postępowanie administracyjne - konieczność dotrzymywania terminów określonych w kpa (na przykład terminów odwołań).
 • Sprzedaż przez banki wierzytelności a ochrona danych osobowych.
 • Skutki karno-prawne nadużyć w zakresie ujawnienia lub nieujawniania danych osobowych.
Wykładowcy:
prof. dr Ewa Kulesza, Uniwersytet Łódzki
Mariusz Krzysztofek, Fortis Bank
12:00 Przerwa
12:20 II sesja (wykłady, dyskusja panelowa, konsultacje)
Tajemnica danych bankowych w aspekcie outsourcingu
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy tajemnicy bankowej.
 • Podmioty uprawnione do dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową i zakresy dostępu.
 • Outsourcing informatyki na podstawie przepisów o tajemnicy bankowej.
 • Kryteria dla czynności faktycznych według dyrektyw GINB.
 • Czynniki ryzyka (w polskich warunkach) outsourcingu w sektorze bankowo/finansowym:
  • Interpretacje przepisów prawnych - definiowanie dopuszczalnego zakresu prac, etc.
  • Odpowiedzialność finansowa outsourcera.
  • Możliwość stosowania outsourcingu "łańcuchowego" - czyli outsourcing a poddostawcy.
Wykładowcy:
mecenas Jerzy Bańka, Związek Banków Polskich
dr Marcin Olszak, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego
14:30 Przerwa
14:45 III sesja (wykłady, dyskusja panelowa, konsultacje)
Dyrektywa MiFID a odpowiedzialność za outsourcing w działalności bankowej
 • Problematyka outsourcingu w dyrektywie MiFID:
  • Regulacje prawne w dyrektywie oraz ich implementacje do polskiego ustawodawstwa.
  • Praktyczne konsekwencje uregulowań dyrektywy dla firm inwestycyjnych i banków oferujących instrumenty finansowe.
  • Różnice wynikające z uregulowań kwestii outsourcingu w polskim prawie bankowym.
 • Konsekwencje niedostosowania przepisów krajowych do dyrektywy MiFID - terminy dostosowawcze.
 • Pierwsze praktyczne doświadczenia ze stosowania regulacji dyrektywy.
Wykładowcy:
Mariusz Krzysztofek, Fortis Bank
mecenas Marek Rosiński, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy
mecenas Marcin Dietrich, Raiffeisen Bank Polska
17:00 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78