centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.03.2007 Koordynator: Iwona Kornet

KONFERENCJA Z UDZIAŁEM GOŚCIA SPECJALNEGO
Prof. JERZEGO BUZKA

PROGRAM

05 marca 2007 r.
10:00 Otwarcie konferencji, wprowadzenie w tematykę
10:10 Wykład inaugurujący: Konsolidacja na rynku usług sieciowych - w przededniu uwolnienia rynku energii w UE
Prof. Jerzy Buzek
(Wiceprezydent Europejskiej Fundacji Energii - największej tego typu organizacji europejskiej)

11:10 Prezentacja sponsorska: Szukam, więc jestem... czyli billing z entuzjazmem. Wartość dodana zastosowania rozwiązań Microsoftu dla konsumentów i dostawców energii na wolnym rynku
Tomasz Kwiatkowski, Solution Sales Professional (Microsoft)
Tadeusz Szulc, Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Przemysłowego (ComputerLand)
11:50 Prezentacja sponsorska: Rozliczenia - kampania marketingowa, która nigdy się nie kończy. Integracja obsługi klienta z systemami bilingowymi
 • Informacje bilingowe w kontaktach z klientami
 • Rola kontaktów z klientami w skutecznej obecności na konkurencyjnym rynku
 • Wykorzystanie naturalnych sytuacji kontaktu do budowania trwałych związków z klientami
 • Budowanie kultury obsługi klienta w organizacji
 • Wspomaganie obsługi klienta narzędziami informatycznymi
Wojciech Murzyn
(Siemens Enterprise Communications Sp. z o.o.)

12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Prezentacja: Uwolnienie rynku energii elektrycznej - wymiana danych między podmiotami wsparta systemem workflow
 • problemy związane z uwolnieniem rynku energetycznego
 • możliwości wynikające z zastosowania systemu workflow w procesie zmiany sprzedawcy
 • korzyści z zastosowania systemu workflow
 • inne możliwości wykorzystania systemu workflow w obszarach związanych z obsługą Klienta
 • zasady SOA budowy systemów informatycznych na przykładzie wykonanych przez ZSK integracji systemu bilingowego (ZEUS) technicznego (ELIOT) oraz odczytowego (CBO)
Piotr Pietrus, (Altar Sp. z o.o.)
Przemysław Tworek (Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o.)
13:30 Prezentacja: Obsługa Klientów TPA i Partnerów Biznesowych w dobie deregulacji Rynku Energii i Gazu
Maciej Lasota
(Dyrektor Pionu Rozwiązań dla Energetyki i Gazownictwa SPIN SA)

14:00 Prezentacja: Usprawnienie obsługi płatności dla spółek dystrybucyjnych - system EBPP w KIR S.A.
 • Płatności masowe
 • EBPP Electonic Bill Presentment and Payment - ogólne zasady funkcjowania oraz zestawienie korzyści
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa SA jako operator systemu EBPP
 • Szczegóły projektu
dr Tomasz Jończyk
(Dyrektor Działu Strategii i Systemów Rozliczeniowych Krajowa Izba Rozliczeniowa SA)

14:30 Prezentacja: Repozytorium dokumentów elektronicznych jako podstawa sprawnej komunikacji z klientem

W kontaktach z klientem, występują bardzo różne postaci dokumentów. Mogą być one dostarczane w postaci elektronicznej lub papierowej. Przykładowo, wśród dokumentów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej znajdujemy: określenie możliwych warunków świadczenia usług, umowa na świadczenie określonych usług.
Również dalsze kontakty najczęściej odbywają się za pomocą dokumentów. Przykładowo, mogą to być: faktury wystawione dla klienta, potwierdzenie wpłaty przesłane przez klienta czy reklamacja złożona przez klienta itp.
Prezentacja pokazuje w jaki sposób repozytorium dokumentów, gromadzi i udostępnia dokumenty pochodzące z różnych źródeł, jak na przykład: systemy informatyczne eksploatowane w firmie (bilingowy, finansowo-księgowy, itp.), przesyłane przez klienta w postaci faksów, listów itp. przesyłane z innych instytucji, itp.
Integralną częścią repozytorium jest również system obiegu dokumentów, który pozwala na implementację procedur postępowania z dokumentami. Omówiono także możliwość udostępniania dokumentów poprzez Internet.

Grzegorz Kubiak, Tomasz Mikołajczyk
(Centrum Komputerowe ZETO S.A.)

15:00 Przerwa
15:20 Wykład: Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstw dystrybucyjnych
Jędrzej Wieczorkowski
(Katedra Informatyki Gospodarczej, SGH)

15:50 Wykład: Systemy bilingowe - jako zbiory wiedzy o klientach
 • Pobieranie danych z systemów bilingowych, ich czyszczenie i porządkowanie, przekazywanie do repozytorium analitycznego
 • Pozyskiwanie i analityka danych opisujących wykorzystywanie usług przez klienta
 • Przewidywanie preferencji klientów w zakresie uprzednio zdefiniowanych zachowań
 • Warstwa kliencka - jako funkcja systemów bilingowych
Hieronim Szwabowski
(Koncern Energetyczny ENERGA S.A.)

16:20 Zakończenie konferencji

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Iwona Kornet

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78