centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.05.2007 Koordynator: Iwona Nowosielska

KONFERENCJA POD PATRONATEM

PROGRAM

23 maja 2007 r.
10:00 Otwarcie konferencji, przedstawienie programu
10:05 Wykład i dyskusja: Co będzie zakazane, a co pozostanie dozwolone w działaniach marketingowych - po nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne. Problem reklamy aptek w Internecie
 • Reklama produktów leczniczych
  • Zakres zmian w prawie farmaceutycznym
  • Definicja "reklamy produktu leczniczego"
  • Pozytywne i negatywne przesłanki reklamy produktu leczniczego
  • Adresaci reklamy
  • Forma i treść reklamy skierowanej do publicznej wiadomości
  • Forma i treść reklamy skierowanej do profesjonalistów
  • Sankcje karne za naruszenie przepisów w zakresie reklamy
 • Reklama działalności aptek
 • Prowadzenie reklamy produktów leczniczych w Internecie
  • Stosowanie ustawy - Prawo farmaceutyczne w przypadku reklamy internetowej
  • Dopuszczalność prowadzenia serwisu o produktach leczniczych
  • Sposób zabezpieczenia dostępu do stron kierowanych do specjalistów
Magdalena Wojciechowicz
(dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego)
11:30 Wykład: Działalność marketingowa w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku farmaceutycznym
 • Przetwarzanie i syntetyzowanie informacji o kliencie
 • Segmentacja nabywców, indywidualizacja, włączanie nabywców w proces tworzenia i wdrażania oferty
 • Nowe technologie informatyczne upraszczające procesy zamawiania, logistyki, zarządzania zapasami oraz obniżające koszty dystrybucji
 • Nowe instrumenty komunikowania się z klientem: ekrany plazmowe, SMSy, telewizja specjalistyczna oraz public relation
 • Badanie skuteczności i efektywności działania podmiotów funkcjonujących na rynku farmaceutycznym
 • Budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez edukację, grupy dyskusyjne, wymianę doświadczeń, wzrost bezpieczeństwa
prof. Henryk Mruk
(Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:30 Prezentacja: Technologie informatyczne we wsparciu sprzedaży w sektorze farmaceutycznym
Michał Tomaszewski
(CCA - Computer Consultant Association)
13:10 Prezentacja: Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia: standaryzacja i automatyzacja wymiany informacji w farmacji
 • Elektroniczna wymiana informacji handlowych między aptekami, hurtowniami i producentami leków
 • Automatyczna dystrybucja informacji o lekach do podmiotów rynku farmaceutycznego
 • Dystrybucja komunikatów Głównego Inspektora Farmaceutycznego do farmacji i medycyny
 • System czasu rzeczywistego do kontroli prawidłowości recept
 • Recepta elektroniczna
 • Dystrybucja informacji o lekach unikalnych i lekach na ratunek
 • Automatyczna wymiana informacji pomiędzy lekarzem i farmaceutą
 • System OSOZ jako globalna platforma wymiany informacji
dr inż. Zygmunt Kamiński
(Prezes KamSoft Sp. z o.o.)
13:40 Prezentacja: Globalne standardy GS1 narzędziem wspomagającym efektywną dystrybucję produktów farmaceutycznych
 • System GS1 - wprowadzenie
 • Zastosowanie kodów kreskowych w procesie dystrybucji produktów farmaceutycznych i wykorzystanie identyfikacji za pomocą RFID
 • Elektroniczna wymiana danych (EDI) między partnerami handlowymi
 • Śledzenie ruchu i pochodzenia produktów w łańcuchu dostaw, czyli jak sprostać wymogom 'traceability'
Anna Gawrońska
(Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska)
14:10 Przerwa
14:20 Wykład: Ochrona danych osobowych - przy uwzględnieniu specyfiki firm farmaceutycznych i aptek
 • Problem ochrony medycznych danych osobowych, udzielanych dobrowolnie (na przykład przy udzielaniu on-line porad na temat leków)
 • Uwzględnianie ochrony danych osobowych przy testowaniu leków
 • Ochrona danych na etapie sprzedaży leków i pozyskiwania informacji o pacjentach
 • Ochrona danych o lekarzach, zbieranych przez firmy farmaceutyczne
mecenas dr Arwid Mednis
(Kancelaria Prawna Wierzbowski Eversheds)
15:00 Wykład: Apteki internetowe w Polsce - stan prawny w znowelizowanej ustawie Prawo farmaceutyczne
 • Dopuszczalność sprzedaży i nabywania leków za pośrednictwem zamówień składanych w Internecie - miejsce apteki internetowej w Polskim systemie prawa
 • Argumenty za dopuszczaniem działalności aptek internetowych w Polsce
 • Nabywanie leków z zagranicznych aptek internetowych według prawa polskiego
 • Transgraniczna sprzedaż leków z Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej na tle prawa wspólnotowego
 • Regulacje prawne państw EU w zakresie dopuszczalności aptek internetowych w szczególności według prawa niemieckiego i austriackiego
 • Kwalifikacja produktowa określonego preparatu (lek, suplement diety, kosmetyk) a jego podporządkowanie określonym regulacjom prawnym
 • Standardy prawne obrotu produktami farmaceutycznymi przy sprzedaży wysyłkowej
dr Marcin Podleś
(Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego)
15:45 Wykład i dyskusja panelowa: Spór o apteki internetowe - uwarunkowania prawne, biznesowe i etyczne
 • Zasady regulacji w Polsce (szczególnie w aspekcie ostatniej nowelizacji ustawy)
 • Narzędzia informatyczne i bezpieczeństwo transakcji
 • Obecny i perspektywiczny udział w rynkui
 • Reklama i przesyłane elektronicznie informacje o aptekach internetowych - a odpowiedzialność karna za spam
 • Apteki internetowe jako dodatkowa forma działalności aptek tradycyjnych - niezbędne technologie IT i platformy elektroniczne
moderowanie dyskusji: Magdalena Wojciechowicz, Arwid Mednis, Marcin Podleś, Bogusław Sołtys
16:15 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78