centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 06.09.2007 Koordynator: Magdalena Kowalska

Dnia 11 czerwca 2007 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - uchwalona przez Sejm 13 kwietnia 2007 r. i podpisana przez Prezydenta RP 25 kwietnia 2007 r. Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie zmiany w zamówieniach publicznych, które wprowadza nowelizacja.

Program warsztatów został opracowany i będzie realizowany przez znanych prawników, specjalistów w zakresie zamówień publicznych, w osobach:

 • dr Wojciech Kaliński (Kancelaria Radców Prawnych Kuczek Maruta i Wspólnicy)
 • Bartłomiej Wachta (Kancelaria Radców Prawnych Kuczek Maruta i Wspólnicy)

Celem warsztatu jest przedstawienie wszystkich praktycznych zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi. Wykłady będą oparte o autentyczne przykłady z praktyki prawnej wykładowców. Formuła prowadzenia zajęć pozwoli na zadawanie pytań na bieżąco, w trakcie omawiania poszczególnych kwestii. Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

PROGRAM

6 września 2007 r.
10:00 Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Stosowanie ustawy od 14.000 euro
 • Likwidacja progu 60.000 euro
 • Zmiany w zakresie art. 26 ust.3 (uzupełnianie dokumentów)
 • Nowe regulacje w zakresie podwykonawców
 • Błędy w obliczaniu cen
 • Przesłanki odrzucenia ofert
 • Zawarcie umowy po terminie
 • Podniesienie progów składania odwołań
 • Krajowa Izba Odwoławcza
 • Kasacja
 • Przebieg prac legislacyjnych - jakie były propozycje; kolejne wersje projektu,
 • stanowiska Sejmu i Senatu
 • Wpływ prac legislacyjnych na kierunki wykładni nowych przepisów
Wybór trybu postępowania
 • Jakie są możliwości – zalety i wady poszczególnych trybów postępowań
 • Wybrane tryby
11:30 Przygotowanie dokumentacji postępowania - opracowanie ogłoszeń i SIWZ
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia
 • Warunki umowy, istotne postanowienia umowy
 • Opis przedmiotu zamówienia – jak to zrobić?
12:30 Lunch
13:00 Publikacja i ogłoszenie postępowania
 • Co i gdzie należy publikować?
 • Terminy dla poszczególnych czynności, zasady liczenia terminów
 • Wadliwość ogłoszenia – granica między unieważnieniem postępowania a sprostowaniem
14:00 Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
 • Zakres wyjaśnień i zmian
 • Pytania do SIWZ
 • Jak udzielać odpowiedzi
15:00 Przerwa
15:15 Rozstrzygnięcie przetargu
 • Ocena i wybór oferty
 • Uzupełnienie dokumentów przetargowych;
 • Unieważnienie postępowania
15:45 Środki odwoławcze
 • Protesty wobec treści ogłoszenia SIWZ i innych czynności – terminy, podstawy, skutki
 • Odwołania i skargi
 • Przystąpienie do postępowania protestacyjnego
17:00 Zakończenie warsztatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78