centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.01.2007 Koordynator: Magdalena Kowalska

PARTNER MERYTORYCZNY SEMINARIUM


Prowadzenie obrad:
dr Henryk Hollender (dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej)

PROGRAM

17 stycznia 2007 r.
10:00 Wykład: CBN POLONA - powszechny dostęp, unikalne zasoby
 • Cele utworzenia CBN
 • Założenia techniczne
 • Realizacja, główne funkcje
 • Współpraca z dLibra, metody powiązań, wykorzystywane możliwości
 • Wady i zalety tandemu, zagadnienia codziennej pracy
Joanna Potęga (bibliotekarz cyfrowy zbiorów nowszych Biblioteki Narodowej)
Dariusz Paradowski (kierownik Zakładu Technologii Informatycznych Biblioteki Narodowej)
10:40 Wykład: System bibliotek cyfrowych dLibra - dostosowanie interfejsu użytkownika i współpraca z systemami zewnętrznymi
 • Ogólna struktura systemu dLibra
 • Budowa poszczególnych elementów systemu
 • Możliwości współpracy systemu dLibra z zewnętrznymi systemami
  • na poziomie interfejsu
  • na poziomie usług
 • Możliwości modyfikacji interfejsu czytelnika
mgr inż. Marcin Werla
(analityk systemów komputerowych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, lider projektu dLibra)
11:20 Wykład: Możliwości dotarcia do zasobów informacyjnych na przykładzie oprogramowania dla bibliotek cyfrowych - oprogramowanie nieodpłatne oraz produkty komercyjne oferowane w Polsce
 • Przegląd oprogramowania
 • Struktura danych
 • Formy prezentacji zawartości treściowej
 • Proces wyszukiwania dokumentów
 • Wymiana informacji pomiędzy różnymi bibliotekami cyfrowymi
Elżbieta Mroczek
(Pełnomocnik Dyrektora ds. bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej)
12:00 Prezentacja Partnera Merytorycznego Seminarium: Jak skutecznie przechowywać dane cyfrowe w długim okresie czasu?
Krzysztof Komorowski
(IBM Polska)
12:40 Przerwa na lunch
13:10 Wykład: Analiza stosowania prawa autorskiego w procesie digitalizacji i tworzenia bibliotek cyfrowych w Europie. Polityka wolnego dostępu
 • Narodowe biblioteki cyfrowe
 • Archiwa i repozytoria Open Access - sposoby licencjonowania
 • Europejska Biblioteka Cyfrowa - problemy prawnoautorskie
Barbara Szczepańska
(kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych w kancelarii prawniczej Lovells, Członek Zarządu serwisu EBIB)
13:50 Wykład: Digital Rights Management (DRM) - skuteczny cyfrowy system zabezpieczeń praw autorskich czy zagrożenie dla legalnego korzystania z produktów objętych ochroną oraz praw konsumenckich?
 • Wprowadzenie - pojęcie Digital Rights Management (DRM)
 • Funkcja i sposób zastosowania DRM w dobie technologii cyfrowej
 • Ujęcie systemów DRM w polskim prawie autorskim oraz obcych prawodawstwach
 • Konfrontacja systemów DRM z instytucją dozwolonego użytku - ochrona dóbr własności intelektualnej a respektowanie praw konsumentów
 • Systemy DRM a tradycyjny zbiorowy zarząd prawami autorskimi
 • Uwagi końcowe - perspektywy stosowania systemów DRM
Agnieszka Malczewska
(adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy)
14:30 Prezentacja Partnera Merytorycznego Seminarium: Szybkie i efektywne wyszukiwanie informacji w zasobach elektronicznych - IBM OmniFind
Wojciech Radzikowski
(specjalista ds. IT, IBM Polska)
15:00 Przerwa na kawę
15:15 Wykład - dyskusja panelowa: Szukanie informacji w sieci - ukryte zasoby WEB
 • Standardowe narzędzia do wyszukiwania informacji w Sieci - co znajdą a czego nie?
 • Co to jest "ukryty Web"?
 • Jak szukać w "zasobach ukrytych"?
 • Przykłady naukowych (i innych w wyborze) ukrytych zasobów Web
Lidia Derfert-Wolf (Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy)
Bogdan Miś (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie)
16:15 Wykład i dyskusja: Infobroker - nowy stopień specjalizacji bibliotecznej, a może nowa profesja, związana ze zdobywaniem, weryfikacją i agregacją danych?
dr Henryk Hollender
(dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej)
17:00 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów udziału

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE SEMINARIUM
- proszę o kontakt - Magdalena Kowalska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78