centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.01.2008 Koordynator: Iwona Kornet
GŁÓWNY PATRON MEDIALNY
PARTNER PROMOCYJNY

PROGRAM

23 stycznia 2008 r.
10:00 Otwarcie konferencji, wprowadzenie w tematykę
10:10 Wykład: Narzędzia IT w budowaniu systemu zarządzania kadrami
 • wybrane elementy zarządzania zasobami ludzkimi
 • wsparcie informatyczne ZZL - wybrane aspekty, przykłady
dr Zbigniew Olejniczak
10:50 Wykład: Ochrona danych wrażliwych w polityce kadrowej
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)

11:30 Prezentacja sponsorska: Zarządzanie danymi osobowymi i dostępem pracowników
Zbigniew Szmigiero
(CompFort Meridian)

12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Aspekty prawne telepracy. Telepraca - praca przyszłości. Charakterystyka zatrudnienia telepracownika na podstawie: umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą i umowy zlecenia/dzieło
 • Pojęcie telepracy i telepracownika
 • Tryb wprowadzania telepracy w firmie
 • Prawa i obowiązki pracodawcy
 • Prawa i obowiązki pracownika
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Zatrudnienie na podstawie umów cywilnych
 • Wady i zalety zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego
dr Grażyna Spytek-Bandurska
(Instytut Polityki Społecznej)

13:20 Prezentacja: Infrastruktura IT dla nowoczesnego zarządzania komunikacją i przepływem dokumentów w zespołach ludzkich
 • Narzędzia IT - kiedy pomoc a kiedy przeszkoda?
 • Cechy infrastruktury IT zorientowanej na komunikację i współpracę
 • Środowisko indywidualne a środowisko organizacji
 • Bazy Wiedzy
 • Aplikacje IT wspierające procesy zarządzania HR
 • Zalecenia wobec wyboru i budowania rozwiązań IT
Marcin Wierzbicki
(Szef Działalności KM, Macrologic S.A.)

13:50 Case study: Przygotowanie organizacji do wdrażania systemu zarządzania wiedzą na przykładzie doświadczeń PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Cechy modelowe organizacji "uczącej się"
 • Uwarunkowania prawno-organizacyjne
 • Znaczenie postaw pracowniczych i kultury organizacyjnej
 • Podejście procesowe, elementy systemu
 • Proces budowania organizacji "uczącej się"
 • Przygotowanie kadr
 • Bariery i korzyści
Dr inż. Bogdan Ciszewski
(Dyrektor Projektu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

14:30 Przerwa na kawę
14:50 Wykład: Elektroniczny obieg dokumentów i informacji w firmie, korporacyjna technologia podpisu elektronicznego jako narzędzia usprawniające pracę HR
Wiesław Paluszyński
(prezes Zarządu Trusted Information Consulting Sp. z o.o.)

15:30 Wykład: Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w informatyczne systemy zarządzania kadrami
Jarosław Żeliński
(analityk biznesowy IT Consulting)

16:15 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Iwona Kornet

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78