centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.10.2008 Koordynator: Iwona Brokowska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Dowiedzą się Państwo, gdzie tkwią podstawowe zagrożenia prawne związane z zawieraniem umów gospodarczych drogą elektroniczną
 • Poznają Państwo różnice prawne pomiędzy trybem tradycyjnym zawierania umów a elektronicznym
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertom
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla
 • Prawnicy działów prawnych i finansowych
 • Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT: łącza, internetowe giełdy i aukcje
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

PROGRAM

30 października 2008 r.
10:00 Wykład: Prawo właściwe dla umownych zobowiązań elektronicznych. Forma elektroniczna dokonywania czynności prawnej. Rozszerzenie zakresu elektronicznej formy czynności prawnej (jako formy odrębnej) - po integracji z Unią Europejską. Zawieranie (negocjowanie i renegocjowanie) umów - różnice prawne pomiędzy trybem tradycyjnym a elektronicznym. Czas i miejsce zawarcia umowy. Określenie właściwego systemu prawnego. Szczególne utrudnienia i zagrożenia prawne dla umów zawieranych on-line (awarie łączy, elektroniczne wady oświadczenia woli, podstęp, jako wada oświadczenia woli, umowy zawierane na elektronicznych targowiskach). Prawo stosowane do zobowiązań z umów giełdowych, umów zawieranych na internetowych giełdach, aukcjach internetowych. Skutki prawne oświadczenia woli, składanego drogą elektroniczną
dr Dariusz Szostek
(Kierownik Zakładu Prawa Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach)
11:30 Wykład: Tryb zawierania umowy elektronicznej
 • Negocjacyjny tryb zawarcia (okoliczności uzasadniające tryb negocjacyjny, odpowiedzialność za nielojalne prowadzenie negocjacji, ochrona informacji poufnych, udostępnianych w trakcie negocjacji)
 • Zawieranie umowy w trybie ofertowym (czy strona WWW stanowi ofertę? Czy Internet jest bezpośrednim środkiem komunikacji? okres związania ofertą; chwila zawarcia umowy)
Piotr Waglowski
(Vagla.pl)
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:45 Wykład: Odpowiedzialność cywilno-prawna stron gospodarczej umowy elektronicznej. Szczególne mechanizmy ochrony konsumenta w sieci - prawo polskie i unijne
 • szczególne zasady odpowiedzialności związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej
  • art. 5 - 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • środki komunikacji elektronicznej a umowy konsumenckie
 • szczególne zasady odpowiedzialności związane z przedmiotem świadczenia
  • odpowiedzialność ISP
  • portale społecznościowe
  • odpowiedzialność serwisów aukcyjnych
 • szczególne zasady odpowiedzialności związane z kwalifikacją podmiotową stron umowy
  • ochrona konsumenta
dr Paweł Litwiński
(Traple Konarski Podrecki Kancelaria Prawna)
13:45 Wykład: Konwencja ONZ o kontraktach elektronicznych. Rola i znaczenie zwyczaju w transakcjach elektronicznych
 • Znaczenie konwencji ONZ o kontraktach elektronicznych
 • Omówienie najważniejszych postanowień konwencji
 • Zwyczaj jako potencjalne źródło prawa cyberprzestrzeni na tle przepisów konwencji ONZ
dr Przemysław P. Polański
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład: Umowy zawierane za pomocą środków komunikacji elektronicznej a prawna ochrona danych osobowych
 • Przepisy stanowiące podstawę prawną i zakres ich stosowania - ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Dopuszczalny zakres danych w umowach zawieranych środkami komunikacji elektronicznej
 • Cel przetwarzania danych zebranych z umów zawieranych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78