centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 02.12.2008 Koordynator: Agnieszka Rożko

Warsztaty prowadzą:
Michał Kierul i Martin Dalig - przedstawiciele firmy SoftBlue, która z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego prowadziła projekt finansowany ze środków europejskich
Jan Warszawa - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Informatyzacji
Andrzej Sobczak - adiunkt w Zakładzie Społeczeństwa Informacyjnego Katedry Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Cele warsztatów:
Zgodnie z prognozą alokacji środków, na wszystkie projekty informatyczne w latach 2008-2013 dla Polski przeznaczone zostanie 14 mld zł, co w porównaniu z latami 2004-2006, kiedy do dyspozycji było ok. 760 mln zł, oznacza, iż do wykorzystania będzie aż siedemnastokrotnie więcej pieniędzy.
W tej sytuacji zadaniem o dużym stopniu trudności staje się nie tylko efektywne pozyskiwanie tych funduszy, ale przede wszystkim zarządzanie projektami prowadzonymi z ich wykorzystaniem oraz pomyślne rozliczenie pozyskanych środków. Potwierdzają to pierwsze doświadczenia uzyskane w ramach perspektywy finansowej 2006-2008.
Przygotowane warsztaty mają na celu:

 • przedstawienie możliwych źródeł pozyskiwania funduszy europejskich na projekty IT w latach 2008-2013
 • wskazanie jak koncepcja transformacji organizacji z zastosowaniem IT może pomóc w pozyskiwaniu funduszy na nowe projekty
 • zaproponowanie sposobów postępowania po uzyskaniu funduszy europejskich
 • zaprezentowanie rzeczywistych doświadczeń z pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich

Warsztaty przeznaczona są dla:

 • osób odpowiedzialnych za przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów IT
 • osób rozliczających projekty IT
 • osób prowadzących projekty realizowane z wykorzystaniem funduszy europejskich
 • osób zarządzających jednostkami IT, w których będą realizowane projekty IT

Struktura warsztatów:
Każdy blok będzie składał się z dwóch części:

 • wystąpienie firmy pomagającej uzyskać fundusze UE i zarządzającej projektami IT
 • praktyczne uwagi ze strony przedstawiciela urzędu, który pozyskał fundusze na rozwój IT

Forma warsztatów:
Formuła spotkania pozwala na aktywny udział słuchaczy, przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie, przy okazji wymieniając swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami warsztatu.
Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób, dlatego też zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym konkretnym terminie.
Prezentacja będzie sprofilowana pod kątem firm, z których będą zgłoszeni słuchacze na warsztat.
Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w warsztatach oraz materiały drukowane.

PROGRAM

2 grudnia 2008 r.
10:00 Blok 1: Pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Przegląd aktualnych programów operacyjnych
  Zostanie przeprowadzony przegląd programów regionalnych (Regionalne Programu Operacyjne) oraz ogólnopolskich (m.in. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej oraz inne) pod względem możliwości realizacji projektów z zakresu IT.
 • Przygotowanie i opis wymaganej dokumentacji
  Charakterystyka najważniejszych kroków wraz harmonogramem przygotowania dokumentacji. Analiza wymaganej dokumentacji w zależności od rodzaju projektu i rodzaju Programu Operacyjnego oraz analiza struktury typowego studium wykonalności. Analiza danych niezbędnych do przygotowania Studium Wykonalności.
 • Koncepcja strategicznej transformacji organizacji z zastosowaniem architektury korporacyjnej a fundusze europejskie
  Wdrożenie kolejnego systemu informatycznego nie może być celem samym w sobie. Musi ono być etapem w przekształceniu urzędu - w stronę efektywnie i przyjaźnie działającej instytucji. Architektura korporacyjna może pomóc w opracowaniu całościowego planu transformacji organizacji wspieranej przez rozwiązania IT. Posiadanie takiego dokumentu ułatwi aplikowanie o fundusze europejskie, a w przyszłości pozwoli na efektywne użytkowanie i utrzymanie powstałych z tych środków rozwiązań.
 • Aplikowanie o fundusze
  Prezentacja zasad ubiegania się o fundusze i przegląd wymagań na tle Programów Operacyjnych. Przegląd najczęściej popełnianych błędów formalnych i merytorycznych. Co robić by uniknąć błędów oraz kluczowe czynniki sukcesu.
 • Praktyczne rady ze strony Beneficjenta
  Spojrzenie na powyżej przedstawione zagadnienia ze strony przedstawiciela Beneficjenta.
 • Dyskusja
Blok prowadzą: Michał Kierul, Jan Warszawa, Andrzej Sobczak
11:30 Przerwa na lunch
12:00 Blok 2: Zarządzanie projektem informatycznym realizowanym z funduszy europejskich
 • Prince2 jako proponowana metodyka prowadzenia projektu informatycznego
  Punkt ten ma na celu ogólne scharakteryzowanie metodyki prowadzenie projektów pod względem etapów realizacji oraz wymaganej dokumentacji. Zostanie przeprowadzona analiza wad i zalet tej metodyki również na tle rzeczywistego projektu. W punkcie tym również odpowiemy na zasadnicze pytanie czyli: "Co daje podejście metodyczne w czasie realizacji projektu?"
 • Zarządzanie merytoryczne i formalne w projekcie
  Dobór właściwego zespołu jako czynnik sukcesu. Zakres prac wchodzących w zarządzanie merytoryczne i formalne. Powiązanie obowiązków służbowych z nadzorem nad realizacją projektu.
 • Sprawozdawczość wymagana przez instytucje zarządzające i pośredniczące
  Zostanie przeprowadzony przegląd wymogów na tle Programów Operacyjnych. Podejście metodyczne jako element ułatwiający sprawozdawczość.
 • Praktyczne rady ze strony Beneficjenta
  Spojrzenie na powyżej przedstawione zagadnienia ze strony przedstawiciela Beneficjenta.
 • Dyskusja
Blok prowadzą: Michał Kierul, Martin Dalig, Jan Warszawa
14:00 Przerwa na kawę
14:20 Blok 3: Finalizacja projektu
 • Zakończenie projektu
  Zaangażowanie personelu w użytkowanie infrastruktury IT jako czynnik sukcesu. W punkcie tym również odpowiemy na zasadnicze pytanie czyli: "Czy odbiór końcowy projektu to faktyczne zakończenie projektu?"
 • Rozliczenie projektu
  Zostanie przeprowadzony przegląd wymogów na tle Programów Operacyjnych. Sprawozdawczość a rozliczenie projektu.
 • Analiza rezultatów i oddziaływania projektu
  Jak dotrzymać przyjęte założenia.
 • Praktyczne rady ze strony Beneficjenta
  Spojrzenie na powyżej przedstawione zagadnienia ze strony przedstawiciela Beneficjenta.
 • Dyskusja
Blok prowadzą: Martin Dalig, Jan Warszawa
16:20 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów uczestnictwa
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78