centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 06.10.2008 Koordynator: Agnieszka Rożko

Organizator: Sekretariat SEPA Polska, Związek Banków Polskich
Realizator: Centrum Promocji Informatyki

Zapraszamy Państwa do udziału w V już edycji Konferencji SEPA.

W jej trakcie zgromadzeni goście spróbują odpowiedzieć na pytania:

  • Jak obecne zmiany na rynku płatniczym wpływają na działalność dostawców i operatorów infrastruktury?
  • Jakie są szanse i wyzwania? Jakie trendy i perspektywy rozwoju?
  • Jak zmiany na europejskim rynku płatności wpływają na konkurencję?
  • Nowe modele biznesowe i operacyjne, jak wykorzystać SEPA do zdobycia przewagi konkurencyjnej?
  • Nowe produkty i usługi - czym można się odróżnić od konkurencji w dobie postępującej standaryzacji i harmonizacji?

Adresatami konferencji są przedstawiciele: banków, władz publicznych, NBP, władz samorządowych, firm technologicznych, przedsiębiorców, izb i stowarzyszeń biznesu, konsumentów, mediów.

Wystąpienia wygłaszane w języku angielskim będą tłumaczone na język polski.

PROGRAM

6 października 2008 r.
10:00 Powitanie Gości oraz otwarcie konferencji
Krzysztof Pietraszkiewicz (Prezes Związku Banków Polskich)
10:20 Wykład otwierający
Remigiusz W. Kaszubski (Koordynator Krajowy SEPA, Dyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej w ZBP)
11:00 SEPA a strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce
Adam Tochmański (Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim)
11:30 Implementacja rozwiązań SEPA w systemach KIR S.A.
dr inż. Tomasz Jończyk (Dyrektor Departamentu Rozliczeń, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.)
12:00 Przerwa na kawę
12:20 SEPA: Cooptitition vs Pure Competition?
Vitor Bento (President, SIBS - Sociedade Interbancaria de Servicos)
12:50 EAPS, the EuroNational SEPA Card
Ugo Bechis (President, Euro Alliance of Payment Systems)
13:20 SEPA - Opening the way for payments processing convergence
Doug West (Managing Consultant, Visa Consulting, Visa Europe)
13:50 Przerwa na obiad
14:50 Jak wyzwania obecnego rynku płatności wpływają na pracę back office w banku komercyjnym? - nowoczesne metody i technologie optymalizacji kosztów rozliczania płatności
(Cube. Corporate Realease & Deloitte)
15:20 Polecenie Przelewu SEPA - nowoczesny produkt rozliczeniowy. Przyjęte rozwiązania w procesie implementacji i nowe możliwości
Piotr Sikorski (Koordynator Zespołu Roboczego ds. SEPA w BRE Banku S.A.)
15:50 Świat przed i po SEPA. Zmiany rynku rozliczeniowego kart płatniczych
Katarzyna Zubrzycka (Dyrektor Obszaru Usług Rozliczeniowych, Polbank EFG)
16:20 Dyskusja podsumowująca
16:40 Zamknięcie konferencji
Andrzej Wolski (Dyrektor Generalny w ZBP) oraz Remigiusz W. Kaszubski

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji -
proszę o kontakt - Agnieszka Rożko

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78