centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.03.2008 Koordynator: Iwona Nowosielska

Zapraszamy na trzecią edycję konferencji na temat integracji systemów informatycznych. Od kilku lat zagadnienie to jest jednym z wiodących kierunków rozwoju współczesnej informatyki. Dynamika przemian w tym zakresie sugeruje cykliczne dokonywanie przeglądu tendencji i ofert rynkowych dotyczących integracji systemów informatycznych. Temu właśnie poświęcona zostanie konferencja. Jej wiodącym tematem będzie architektura zorientowana na usługi SOA (Service Oriented Architecture), zarówno w zakresie integracji wewnątrz-organizacyjnej, jak i między-organizacyjnej. Poruszony zostanie typowy dylemat: integrować aplikacje, czy starać się wdrażać jednolite zintegrowane systemy o kompleksowej funkcjonalności. A może współczesne rozwiązania integracyjne łączą zalety obu tych podejść? Wykłady i prezentacje będą miały na celu pomóc w odpowiedzi na takie pytania. Koncepcja SOA zostanie rozszerzona o zagadnienia procesowego podejścia do integracji, przedstawiona zostanie także koncepcja portali korporacyjnych oraz integracji danych z wykorzystaniem hurtowni danych. Zaprezentowane zostaną platformy integracyjne, narzędzia wspomagające zarządzanie złożonym środowiskiem oprogramowania, usługi integracyjne, a także praktyczne przykłady wdrożeń.

PROGRAM

5 marca 2008 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Architektura zorientowana na usługi - wiodący trend integracji
 • pojęcie integracji systemów informatycznych
 • przesłanki integracji systemów
 • podstawowe podejścia do integracji
 • integracji danych w złożonych strukturach gospodarczych, integracja między-organizacyjna
 • znaczenie podejścia procesowego w integracji systemów
 • koncepcja architektury zorientowanej na usługi - SOA
 • integracja komponentów programowych przy zastosowaniu platform integracyjnych
 • korporacyjna magistrala usług ESB, jako infrastruktura realizacji SOA
Jędrzej Wieczorkowski
(Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa)
10:40 Wykład: Integracja systemów informatycznych poprzez portale korporacyjne
 • funkcje portali korporacyjnych
 • zalety ujednolicenia dostępu do informacji i aplikacji w portalach korporacyjnych
 • źródła danych dla portali korporacyjnych: użytkownicy, dokumenty nieustrukturyzowane, systemy informatyczne (systemy klasy ERP, CRM, SCM, systemy elektronicznego obiegu dokumentów, systemy analityczne i business intelligence)
 • różnorodność struktur i formatów danych w systemach korporacyjnych
 • portlety
 • wspólny język korporacyjny - koncepcja metadanych
 • rola XML w integracji danych w portalach korporacyjnych
 • portale korporacyjne w architekturze zorientowanej na usługi (SOA)
 • integracja informacji i wiedzy w portalach korporacyjnych
dr Przemysław Polak
(Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa)
11:20 Prezentacja: Procesowe podejście do integracji systemów informatycznych. Modelowanie procesów jako pierwszy krok do świadomego zaprojektowania architektury informatycznej firmy
 • Problemy z zastosowaniem systemu zintegrowanego w "nietypowych" biznesach
 • Branżowe systemy specjalistyczne jako element architektury informatycznej
 • Świadome vs. ewolucyjne kształtowanie architektury systemów informatycznych
 • Mapy procesów biznesowych jako narzędzie do projektowania architektury systemów:
  • inwentaryzacja procesów i obsługujących je systemów
  • identyfikacja obszarów funkcjonalnych
  • identyfikacja obszarów wymiany danych
  • identyfikacja informatycznych "białych plam"
  • precyzyjne określenie zakresów poszczególnych podsystemów i ich priorytetów
 • Mapy procesów a dostępne na rynku standardowe rozwiązania
 • Decyzje: zakup vs. rozwój aplikacji
 • Opracowanie mindmapy informatycznej i docelowej architektury systemów
 • Przygotowanie projektu systemów informatycznych
 • Dokumentacja procesów jako element wdrożenia rozwiązań i prowadzenia projektów informatycznych
Mariusz Pawłowski
(Optima Partners)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Czynnik ludzki w projektach wdrożeń systemów zintegrowanych
 • pojęcie i topologia systemów zintegrowanych
 • geneza, rozwój i funkcjonalność systemu ERP
 • płaszczyzny integracji
 • organizacja procesu wdrażania systemu
 • przegląd metodyk wdrożenia systemu
 • wdrożenie, jako zamiana organizacyjna
 • problemy i bariery wdrożeniowe systemu informatycznego
 • czynnik ludzki jako bariera wdrożeniowa oraz jej przejawy
 • opór wobec zmian i sposoby jego przełamywania
dr Tomasz Parys
(Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Wydział Informatyki)
13:10 Prezentacja: Złożona integracja usług - jak zapewnić elastyczność rozwiązania? Realizacja podejścia adaptacyjnego zarządzania kompozycjami usług w oparciu o OfficeObjects(r)Service Broker
 • Aktualne wyzwania dot. integracji (na podstawie rzeczywistych wdrożeń)
 • Realizacja wymagań - podejścia standardowe vs podejście oparte o adaptacyjne zarządzanie kompozycjami usług
 • Jak to działa? - perspektywa projektanta
 • Jak to działa? - perspektywa użytkownika
 • Podsumowanie
dr Mariusz Momotko
(Chief Technology Officer, Rodan Systems S.A.)
13:40 Case study: Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa czy wdrażanie monolitycznych pakietów klasy MRP/ERP?
W prezentacji zostanie przedstawiona problematyka integracji systemów międzyorganizacyjnych i rozproszonych (systemy transakcyjne) oraz integracji danych na potrzeby przetwarzania analitycznego (systemy klasy Business Intelligence) na przykładzie rozwiązania integracyjnego dedykowanego dla dużego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Zostaną omówione zasady elektronicznej wymiany danych i dokumentów oraz narzędzia wspomagające konstrukcję połączeń pomiędzy partnerami handlowymi B2B.
Poruszone przykładowe zagadnienia:
 • koncepcja rozwiązania wdrożeniowego w zakresie integracji systemów transakcyjnych
 • wykorzystanie oprogramowania BizTalk 2006
 • wykorzystanie standardu EDI i XML
 • procedury autoryzacji i bezpieczeństwa oraz transakcyjności procesu przetwarzania
 • koncepcja i architektura techniczna systemu klasy Business Intelligence
 • wdrożenie monolitycznego pakietu klasy ERP a integracja za pomocą narzędzi klasy MS BizTalk
Andrzej Kamiński
(Kierownik Projektu w Miejskich Zakładach Autobusowych w Warszawie)
14:20 Case study: Praktyka zastosowania narzędzi middleware w integracji systemów
 • Middleware - historia pewnego projektu
 • Koncepcja wymiany danych i budowania aplikacji
 • Wykorzystanie technologii middleware
 • Aspekty biznesowe wdrożenia middleware
 • Standaryzacja jako czynnik ekonomiczny integracji
 • Metodyka projektowa
 • Wyzwania związanie z middleware
 • Korzyści z wprowadzenia technologii middleware
Robert Mroziński
(prezes Polskiego Stowarzyszenia Middleware)
15:00 Zakończenie konferencji

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78