centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.03.2008 Koordynator: Iwona Kornet

Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki stawia coraz większe wymagania zarówno przedsiębiorstwom prywatnym, jak i spółkom Skarbu Państwa. Prywatyzacja diametralnie zmieniła jakość zarządzania. Coraz odważniej podejmowane decyzje wspierane są przez nowoczesne metody i narzędzia controllingu. Z myślą o polskim przemyśle, który stawia czoła zmaganiom naszego rynku w codziennej walce o byt, organizujemy konferencję na temat controllingu. Wychodzimy tym samym naprzeciw potrzebom nowoczesnych kierowników tych jednostek, którzy zarządzają budżetami wielkich przedsiębiorstw i tych mniejszych, które stanowią pokaźny trzon naszej gospodarki. Mamy nadzieję, że dyskusja na temat możliwości wykorzystania najnowszych metod controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem przyczyni się do jeszcze większego rozwoju jakości zarządzania finansami w Polsce.
Seminarium kierujemy do wszystkich zainteresowanych zarządzaniem przedsiębiorstwa, firmy czy zakładu w oparciu o nowoczesne metody i narzędzia do controllingu i budżetowania.
Zapraszamy do udziału: właścicieli, prezesów i dyrektorów zarządzających, dyrektorów finansowych i controllerów, oraz informatyków i analityków.

PROGRAM

18 marca 2008 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i wykład wprowadzający: Kontroling i jego instrumenty wpływające na wzrost wartości przedsiębiorstwa
 • Strategiczna Karta Wyników jako wsparcie zarządzania celami
 • rachunek kosztów działań a odpowiedzialność za koszty
 • budżetowanie i analizy wielowymiarowe przedsiębiorstwa
 • wpływ controllingu na motywację pracowników
Edyta Szarska
(Controlling Partner)

11:10 Wykład/prezentacja: Kryteria doboru narzędzi informatycznych, obsługujących proces tworzenia i kontroli budżetu
 • praca grupowa
 • wieloprzekrojowość, wielowymiarowość i dowolny horyzont czasowy
 • łatwość obsługi
 • integracja z istniejącymi (użytkowanymi) systemami informatycznymi
 • możliwość pracy zdalnej (Internet)
 • bezobsługowość przez działy IT
 • koniec sklejania arkuszy kalkulacyjnych
Witold Kilijański
(Controlling Systems)

12:20 Przerwa, poczęstunek
12:50 Case study: Kontroling w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych
 • budżetowanie - organizacja i zastosowane narzędzia
 • wskaźniki efektywności - planowanie i wyliczanie wyników
 • rozproszone zasilanie danymi
 • wynagrodzenia i system motywacyjny
 • polityka dostępu do danych
 • technologie
Bogdan Michałek
(BMM Sp. z o.o.)

13:20 Prezentacja: Kontroling rentowności produkcji
 • współpraca systemu kontrolingowego z systemem produkcyjnym (ERP)
 • wielowymiarowe (OLAP) analizy produkcji
 • budżetowanie i analizy wielkości produkcji wraz z odchyleniami od wartości rzeczywistych
 • planowanie i kontrola zapotrzebowania na zasoby produkcyjne (robocizna, surowce, urządzenia)
 • analizy planowanej rentowności i porównanie z wartościami rzeczywistymi
 • kokpit wskaźników produkcyjnych z systemem alertów
 • dynamiczną analizę delta typu: what if?
 • szereg analiz np. rentowności, prognozy wzrostu (dynamika) itp.
Krzysztof Kamiński
(Macrologic S.A.)

13:50 Case study: Rachunek kosztów przedsiębiorstwa produkcyjnego z wykorzystaniem systemu business intelligence
Krzysztof Witkowski
(InForum Business Intelligence)

14:20 Przerwa
14:40 Case study: Procesy prognozowania i kontroli sprzedaży jako narzędzie samooceny firmy - tylko przetrwanie czy bycie efektywnym w biznesie - na przykładzie firmy dystrybucyjnej
Teza 1: Dzięki uwzględnieniu prognozowania sprzedaży we wszystkich obszarach organizacji firmy, przedsiębiorstwa dystrybucyjne mogą zapewnić sobie istotne korzyści oraz długotrwałą stabilną pozycję na rynku.
Teza 2: Narzędzia informatyczne wspierające kontroling bez odpowiednich zmian organizacyjnych i biznesowych nie przynoszą oczekiwanej wartości dodanej.
 • Podstawowe cechy prognozowania sprzedaży
 • Analiza głównych procesów biznesowych na przykładzie firmy dystrybucyjnej
  • Proces budżetowania
  • Procesy logistyczne
  • Proces planowania sprzedaży
   - Prognozy zwykłej sprzedaży
   - Prognozy sprzedaży promocyjnej
   - Budowanie ceny w kampaniach promocyjnych
   - Prognozowanie sprzedaży do nowych klientów
  • Planowanie zakupów
  • Nadzorowanie dostaw
 • Sposoby przekazywania informacji i komunikowania
 • Systemy informatyczne wykorzystywane w procesie prognozowania i monitorowania sprzedaży
 • Główne problemy zidentyfikowane w procesach biznesowych mające wpływ na prognozowanie sprzedaży
 • Rekomendacje związane ze zmianami procesów biznesowych
  • Rekomendowane zmiany w procesach
  • Korzyści z wprowadzenia zmian
 • Integracja systemów informatycznych
  • Rekomendowane zmiany
  • Korzyści z wprowadzenia zmian
Mariusz Pawłowski
(Optima Partners)

15:15 Wykład: Znaczenie systemów informatycznych w kontrolingu
 • przegląd narzędzi do budżetowania
 • argumenty przemawiające za stosowaniem informatycznych narzędzi, wspierających kontroling i budżetowanie
Edyta Szarska
(Controlling Partner)

16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE SEMINARIUM
- proszę o kontakt - Iwona Kornet

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78