centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24.09.2008 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

24 września 2008 r.
10:00 Narzędzia WEB 2.0 w nowoczesnym marketingu
 • Web 2.0
 • Blog
 • Wiki
 • Podcast
 • RSS
 • Mashup
 • Serwisy Web 2.0
Krzysztof Urbanowicz
(Mediapolis)
10:45 Prawo autorskie w reklamie internetowej - zapożyczenia, inspiracje czy plagiaty?
 • Ochrona pomysłu w reklamie internetowej
 • Pomysł na reklamę a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Wykorzystywanie w reklamie niewielkich fragmentów z cudzych utworów (problematyka prawa cytatu w reklamie)
 • Dopuszczalność pastiszu, parodii, karykatury w reklamie internetowej
 • Domena publiczna a prawa autorskie w reklamie internetowej
 • Samoistność, opracowanie utworu i inspiracja - wyjaśnienie pojęć potocznych i prawnych; rozróżnienie w prawie autorskim
Monika Brzozowska
(ekspert z zakresu prawa autorskiego)
11:30 Ochrona domeny i adresu e-mail w kontekście marketingu internetowego
 • Geneza domen internetowych oraz ich znaczenie w obrocie
 • Charakter prawny i funkcje domen internetowych
 • Rejestracja domen internetowych
 • Domena internetowa a znak towarowy - podobieństwa i różnice
 • Zakres i środki ochrony prawnej domeny (domena sama w sobie, nazwa przedsiębiorstwa jako domena, znak towarowy jako domena)
 • Sposoby dochodzenia roszczeń w związku z naruszeniem praw do domeny (postępowania sądowe oraz ADR)
Mec. Bartosz Kaczmarski
(Kancelaria Kochański Brudkowski i Wspólnicy)
12:10 Przerwa na lunch
12:40 Reklama produktów sensytywnych w sieci
 • Ograniczenia reklamy, promocji i sponsoringu alkoholu, tytoniu i farmaceutyków a typowe formy marketingu internetowego
 • Reklama niepubliczna - sposób na promowanie napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych
 • Reklama wyrobów tytoniowych w "środkach usług informatycznych" - problem zgodności polskiego prawa z prawem wspólnotowym
 • Wykorzystanie komunikacji w sieci do informowania pacjentów o produktach leczniczych wydawanych z przepisu lekarza
dr Zbigniew Okoń
(Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki)
13:30 Aspekty prawne spamdexingu
 • Spam a spamdexing
 • "Oszukiwanie" wyszukiwarek na wczesnym i późniejszym etapie rozwoju stron WWW
 • Spamdexing a ochrona nieuczciwej konkurencji
 • Polityki w zakresie spamdexingu
dr Przemysław Polański
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
14:10 Przerwa na kawę
14:30 Czy można bronić się przed Black Hat SEO?
 • Spam raport - czego boi się specjalista od SEO?
 • Notice and takedown (czyli ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i niechęć dostawców usług hostingowych do "niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do danych")
 • Dostawca usługi wyszukiwawczej - dlaczego miałby nie ponosić odpowiedzialności?
Piotr Waglowski
(VaGla.pl - Prawo i Internet)
15:10 Marketing sieciowy a ochrona marki - odpowiedzialność za naruszenie prawa ochronnego na znaki towarowe w znowelizowanym Prawie własności przemysłowej
 • Przykłady naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy w Internecie
 • Środki ochrony prawa ochronnego na znak towarowy
 • Nowelizacja Prawa własności przemysłowej - nowe środki dochodzenia roszczeń
 • Skuteczność środków ochrony znaków towarowych
 • Wybrane problemy postępowania w sprawach o ochronę znaków towarowych (właściwość sądów i prawa polskiego, skuteczność arbitrażu)
Anna Kobylańska
(Kancelaria CMS Cameron McKenna)
16:00 Zakończenie seminarium, losowanie bezpłatnych prenumerat kwartalnika "Prawo Nowych Technologii"
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78