centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.11.2008 Koordynator: Magdalena Kowalska

Konferencja przedstawi szczegóły projektu ustawy o podpisach elektronicznych, która zastąpi ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Podczas konferencji zaproszeni eksperci omówią proponowane zmiany i rozwiązania oraz aspekty technologiczne zbliżające nasz podpis elektroniczny do pełnej zgodności i interoperacyjności z rozwiązaniami UE.
Wśród grona wykładowców znajdą się m.in.:
Jerzy Molak, Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych
dr Wojciech Wiewiórowski, dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA
Wiesław Paluszyński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Jarosław Mojsiejuk, ekspert Polskiego Towarzystwa Informatycznego

PROGRAM

25 listopada 2008 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i wykład wprowadzający: Dlaczego jest konieczna nowelizacja Ustawy o podpisie elektronicznym
 • Przedstawienie genezy obowiązującej ustawy o podpisie elektronicznym i zgłaszanych do niej uwag
 • Omówienie podejmowanych w ciągu ostatnich 7 lat prób jej nowelizacji
 • Przypomnienie aktualnego stanu zastosowań podpisu elektronicznego w Polsce
 • Nowe instytucje w administracji publicznej wymagające sprawnej obsługi przy pomocy podpisu elektronicznego i zagrożenia wynikające z przedłużającego się procesu nowelizacji ustawy
Wiesław Paluszyński
(wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego)
10:30 Wykład: Założenia merytoryczne nowelizacji Ustawy o podpisie elektronicznym
Jerzy Molak
(Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych)
11:10 Wykład: Nowe rozwiązania w ustawie, nowe rodzaje podpisu, nowe usługi kwalifikowane, skutki prawne wprowadzenia nowych rozwiązań
 • Jak uprościć system prawny związany z wydawaniem kwalifikowanych certyfikatów (bezpiecznych podpisów), aby stał się on tańszy i nie stracił na bezpieczeństwie?
 • Jak uprościć stosowanie podpisu w ogóle?
 • Jakie mogą i powinny być rodzaje zaawansowanego podpisu elektronicznego? Ile powinno być podpisów i za ile?
 • Dlaczego potrzebujemy podpisu podmiotu i dlaczego nie jest on podpisem?
 • Co to jest e-podpis grupowy i gdzie mógłby znaleźć zastosowanie?
 • Jakie podpisy powinny znaleźć się w elektronicznym dokumencie tożsamości w kontekście projektu plID, czyli podpis elektroniczny dla 40 milionów? Wady i zalety podpisów w kontekście potencjalnych zastosowań prawnych w dokumencie tożsamości
 • Jaka powinna być metodologia wprowadzania nowych kwalifikowanych usług certyfikacyjnych do porządku prawnego, czyli pomiędzy zasadą praworządności a nadążaniem za rozwojem technologii?
Jarosław Mojsiejuk
(ekspert Polskiego Towarzystwa Informatycznego)
11:50 Konsultacje i dyskusja
12:10 Przerwa na lunch
12:40 Wykład: Nowe rozwiązania w Ustawie o podpisie elektronicznym w aspekcie potrzeb rozwoju e-administracji
 • Główne zarzuty prawne wobec ustawy o podpisie elektronicznym
 • Zaawansowany podpis elektroniczny - koncepcja prawna
 • Podpis urzędowy - koncepcja prawna
 • Prawne problemy podpisu elektronicznego w dowodzie tożsamości
 • Pieczęć elektroniczna
 • Lokalne centra certyfikacji
 • Akredytacja podpisu zagranicznego
 • Wizualizacja podpisu elektronicznego
dr Wojciech Wiewiórowski
(dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA, kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego)
13:20 Prezentacja: Walidacja certyfikatów cyfrowych w projekcie PKI o dużej skali i jej umocowanie ustawowe
Dariusz Lewicki
(Prezes Zarządu CryptoTech)
13:50 Prezentacja: Bezpieczny mobilny podpis elektroniczny
Mariusz Skiba
(Prezes Zarządu Mobitrust)
14:20 Przerwa na kawę
14:40 Wykład: Problematyka definicji w projekcie Ustawy o podpisie elektronicznym
dr Elżbieta Andrukiewicz
(Polski Komitet Normalizacyjny)
15:20 Wykład: Techniczne aspekty rozwiązań ustawowych, wymagania dla nowych rozporządzeń technicznych
 • Wskazania Unii Europejskiej w zakresie technicznych aspektów stosowania podpisu elektronicznego
 • Normy przyjęte przez europejskie instytucje standaryzacyjne
 • Wymagania bezpieczeństwa wynikające z norm międzynarodowych
 • Zestawienie aspektów regulowanych w nowych rozporządzeniach technicznych
Michał Tabor
(Trusted Information Consulting)
16:00 Zakończenie seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Magdalena Kowalska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78