centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.11.2008 Koordynator: Agnieszka Rożko

PROGRAM

27 listopada 2008 r.
10:00 Wstęp do problematyki prawnej: Pojęcie danych medycznych - rodzaje danych przetwarzanych w placówkach medycznych (zakładach opieki medycznej, indywidualnych i grupowych praktykach medycznych)
dr Michał Jackowski
(adwokat, Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski & Guzek, ekspert z dziedziny ochrony danych osobowych oraz prawa Internetu)
10:45 Wstęp do omawiania problemów praktycznych
  • Porównanie zasad i procedur oraz kryteriów odpowiedzialności - w dotychczasowych warunkach dokumentacji medycznej prowadzonej w formie papierowej a sytuacja zdeterminowana wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji
  • Informatyczne systemy medyczne a jakość ochrony danych osobowych - rola administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) i jego podstawowe zadania w warunkach placówki medycznej (z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych)
  • Ochrona i wiarygodność danych w kontaktach z pacjentem i jego rodziną. Praktyki placówek medycznych w identyfikacji i weryfikacji pacjenta w każdym kanale komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
dr inż. Robert Mołdach
(Ekspert Zarządzający eFabrica, ekspert sektora medycznego Konfederacji Pracodawców Polskich)
11:30 Prezentacja: Nowe spojrzenie na rozwiązania informatyczne w ochronie danych medycznych na przykładzie Rejonowego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu
Krzysztof Demski
(Sales Manager Public & Defence Sectors, Sun Microsystems Poland)
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Dyskusja panelowa: Relacje prawa i praktyki medycznej
  • Legalność tworzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej - szczególnie w warunkach zespołowego dostępu do dokumentacji
  • Szczególne procedury ochrony informacji zdrowotnej - na przykład: anonimizacja danych w ochronie prywatności pacjenta, etc
dr Michał Jackowski
(adwokat, Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski & Guzek, ekspert z dziedziny ochrony danych osobowych oraz prawa Internetu)
dr inż. Robert Mołdach
(Ekspert Zarządzający eFabrica, ekspert sektora medycznego Konfederacji Pracodawców Polskich)
13:45 Wykład i konsultacje
  • Elektroniczna dokumentacja medyczna a problem podpisu elektronicznego (kwalifikowanego lub niekwalifikowanego). Co zmienia w tym zakresie nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym?
  • Uwarunkowania odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej i karnej - w zakresie uchybień w ochronie elektronicznych danych medycznych
dr Michał Jackowski
(adwokat, Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski & Guzek, ekspert z dziedziny ochrony danych osobowych oraz prawa Internetu)
15:00 Przerwa na kawę
15:20 Case study: Elektroniczna historia choroby (EMR) - praktyczne aspekty ochrony danych
  • dostęp do danych medycznych; zróżnicowanie uprawnień dostępu zależnie od typu użytkownika
  • przetwarzanie papierowej dokumentacji do postaci elektronicznej; skanowanie i archiwizacja
  • usługa udostępniania danych medycznych on-line; mechanizmy autentykacji i autoryzacji
Wojciech Lorens
(Kierownik Projektów w Medicover Sp. z o.o.)
16:00 Zakończenie programu, rozdanie certyfikatów udziału
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78