centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.04.2008 Koordynator: Iwona Kornet

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Dowiedzą się Państwo, gdzie tkwią podstawowe zagrożenia prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników oraz poznają Państwo sposoby ich unikania
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z działów HR
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertom.
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla
 • Prawnicy odpowiadający za przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
 • Dyrektorzy działów HR i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Osoby prowadzące rekrutację pracowników

Warsztaty poprowadzą:

 • Prof. dr Ewa Kulesza (Uniwersytet Łódzki. d. Główny Inspektor Danych Osobowych GIODO)
 • Mec. Piotr Bodył Szymala (radca prawny - koordynator w Banku Zachodnim WBK S.A)

Realizacja zajęć w konwencji warsztatu, grupy ok. 25 osób, wykłady interaktywne - pytania i dyskusja a vista.

Program pod redakcją merytoryczną: prof. dr Ewy Kuleszy, Uniwersytet Łódzki, d. Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych GIODO

PROGRAM

17 kwietnia 2008 r.
10:00 Pracodawca jako szczególny ADO i ABI
 • Wspólnotowe i polskie ramy prawne przetwarzania danych osobowych pracownika
 • Specyfika pracodawcy jako ADO, w tym pracodawcy będącego spółką holdingową
 • Pracodawca jako ADO z perspektywy działalności transgranicznej
 • Dopuszczalne przypadki przetwarzania danych osobowych bez zgody pracownika, czyli osoby, której te dane dotyczą
 • Niedopuszczalne przypadki przetwarzania danych osobowych, mimo uzyskania zgody pracownika, czyli osoby, której dane dotyczą
 • Prawa i obowiązki pracownika, które dotyczą dane osobowe, w związku z ich przetwarzaniem przez pracodawcę, ze szczególnym uwzględnieniem "prawa do informacji" i "prawa sprzeciwu"
 • Zasady zabezpieczania pracowniczych danych osobowych w tym także w systemach informatycznych
 • Potencjalne zagrożenia ze strony technologii IT dla skutecznej ochrony danych osobowych i prywatności pracownika
mecenas Piotr Bodył Szymala
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Problemy prawne i praktyczne ochrony danych osobowych w zatrudnieniu
 • Przesłanki przetwarzania danych osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych; przetwarzanie danych "zwykłych" i sensytywnych
 • Ochrona danych osobowych a zatrudnianie pracownika
  • Podstawy przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem: zakres danych osobowych udostępnianych pracodawcy (kodeks pracy, przepisy z zakresu ubezpieczenia społecznego) i innym podmiotom działającym na terenie zakładu pracy
  • Organizacja (zarządzanie) ochrony danych osobowych pracowników - zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do akt osobowych
  • Udostępnianie danych o pracownikach na podstawie przepisów prawa; udostępnianie innym podmiotom (banki, firmy ubezpieczeniowe, osoby prywatne); udostępnianie informacji związkom zawodowym
  • Kontrola pracownika przez pracodawcę (monitoring korzystania z sieci Internet, komunikatory, telefonia); rejestratory i czujniki czasu pracy a ochrona danych osobowych
 • Kontrola prawidłowości przetwarzania danych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • Uprawnienia kontrolne GIODO i jego inspektorów
  • Postępowanie administracyjne - decyzje administracyjne
  • Droga odwoławcza (odwołanie od decyzji GIODO, skargi na decyzje do WSA i NSA - warunki złożenia odwołania, terminy odwołań)
 • Skutki karno-prawne nadużyć w zakresie ujawniania lub nie ujawniania danych osobowych
prof. dr Ewa Kulesza
(Uniwersytet Łódzki, d. Główny Inspektor Inspektor Ochrony Danych GIODO)

16:00 Zakończenie programu
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78