centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.01.2008 Koordynator: Iwona Nowosielska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Dowiedzą się Państwo, jaki jest zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy i obowiązki ustawowe dla instytucji finansowych.
 • Zapoznają się Państwo z doświadczeniami stosowania ustawy przez administratorów systemów, jak również administratorów bezpieczeństwa informacji.
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży.
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertom.
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej.

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maximum 30 osób, dlatego zastrzegamy możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.

PROGRAM

30 stycznia 2008 r.
10:00 Ramy prawne systemu ochrony danych osobowych w bankach:
 • polska regulacja w zakresie ochrony danych osobowych na tle rozwiązań wspólnotowych
 • szczególne zasady dotyczące ochrony danych osobowych klienta detalicznego ("konsumenta"), ze szczególnym uwzględnieniem przypadków przetwarzania danych osobowych na skutek naruszenia umów przez klienta
 • ochrona danych osobowych w kontekście działalności klientów korporacyjnych (osób fizycznych reprezentujących osoby prawne)
Dopuszczalne przypadki przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, w tym w kontekście działalności marketingowej.
Niedopuszczalne przypadki przetwarzania danych osobowych mimo uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.
Prawa osoby, której dane dotyczą, w związku z ich przetwarzaniem przez bank, ze szczególnym akcentem na prawo do informacji i prawo sprzeciwu.

Mecenas Piotr Bodył-Szymala
(Bank Zachodni WBK SA, Wyższa Szkoła Bankowa)
12:30 Przerwa
13:00 Zagadnienia techniczno-organizacyjne, związane z zabezpieczaniem danych osobowych w systemach informatycznych instytucji finansowych:
 • Zasady zabezpieczenia danych osobowych w systemach informatycznych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Wymaganie bezpieczeństwa na systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych w szczególności wymaganie funkcjonalne.
 • Możliwe sankcje z tytułu niezgodności zabezpieczenia systemu informatycznego z wymaganiami bezpieczeństwa.
Andrzej Ryrz
(pracownik Narodowego Banku Polskiego)
14:45 Przerwa
15:00 Obowiązki instytucji finansowych wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Ochrona danych osobowych a tajemnica bankowa
Mecenas Marcin Dietrich
(Raiffeisen Bank Polska)
16:45 Zakończenie warsztatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78