centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.11.2008 Koordynator: Magdalena Kowalska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Dowiedzą się Państwo, gdzie tkwią podstawowe zagrożenia prawne związane z wdrożeniem i eksploatacją systemów IT oraz poznają Państwo sposoby ich unikania
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertom
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla
 • Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni
 • Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT
 • Osoby kierujące projektami związanymi z wdrażaniem produktów informatycznych

Warsztaty poprowadzą:

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maximum 30 osób.


PROGRAM

13 listopada 2008 r.
09:30 Rejestracja
10:30 Produkty informatyczne jako element zasobów IT
 • Zasady ochrony prawnej elementów systemów IT
 • Ochrona programów komputerowych w prawie autorskim
 • Dokumentacja, pliki konfiguracyjne i parametryzacje systemów
 • Ochrona baz danych
 • Ochrona produktów multimedialnych
11:10 Umowa o wdrożenie systemu IT
 • Kwalifikacja umowy wdrożeniowej - umowa o dzieło, czy umowa o świadczenie usług
 • Etapy wdrożenia systemu IT
 • Zarządzanie wdrożeniem po stronie zamawiającego i po stronie wykonawcy
 • Odbiór systemu - znaczenie prawne i sposoby jego przeprowadzania
 • Odpowiedzialność wykonawcy za usterki wdrożonego systemu
12:40 Lunch
13:10 Własność intelektualna - nabycie praw i uzyskanie licencji
 • Przeniesienie praw autorskich czy licencja - różne punkty widzenia wykonawcy i zamawiającego
 • Zakres nabytych praw lub uzyskanej licencji a zależność od dostawcy
 • Nabycie licencji dla grupy kapitałowej
 • Nabycie licencji od dostawcy korzystającego z oprogramowania producentów trzecich
 • Dostęp do kodu źródłowego
14:40 Przerwa na kawę
14:50 Serwis systemu IT
 • Gwarancja a serwis - różnice z punktu widzenia praktyki
 • SLA jako element umowy serwisowej
 • Rodzaje SLA
 • Inne typowe rozwiązania umów serwisowych
 • Rozwój systemu
15:50 Inne zagadnienia związane z wdrożeniami IT
 • Outsourcing produktów informatycznych, eksploatacja programów w modelu ASP, hosting aplikacji
 • Leasing i zbliżone formy finansowania wdrożenia systemów IT
16:30 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78