centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.08.2008 Koordynator: Iwona Kornet

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Dowiedzą się Państwo, jakie są uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy występującego w roli posiadacza coraz bardziej skomplikowanych rachunków bankowych
 • Omówione zostaną aktualnie rozważane w praktyce i orzecznictwie ryzyka prawne związane z rachunkami przedsiębiorców, a także sposoby ich ograniczania lub eliminowania
 • Szeroko zaprezentowane zostaną konsekwencje fraudów (w tym pracowniczych) związanych z rachunkami bankowymi
 • Dowiedzą się Państwo także jak optymalnie kształtować (z punktu widzenia ryzyk prawnych) relacje związane z bankowością elektroniczną
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertom
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla
 • Prawnicy działów księgowych
 • Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni
 • Osoby upoważnione do składania dyspozycji na rachunkach bankowych przedsiębiorcy
 • Pracownicy banków

Warsztaty poprowadzi: mecenas Piotr Bodył Szymala

Piotr Bodył Szymala jest radcą prawnym, wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Dyrektorem Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej Grupy BZ WBK SA. Opublikował ok. 50 artykułów naukowych lub popularnonaukowych z zakresu prawa bankowego, dewizowego, handlowego i upadłościowego; napisał także książki "Klient w banku, czyli prawo bankowe z perspektywy odbiorcy usług banków", "Ryzyko prawne w działalności banków". Stały współpracownik działu prawnego "Rzeczpospolitej".
Autor jest absolwentem UAM w Poznaniu, stypendystą Leopold Franzens University Innsbruck w Austrii, University of Aarhus w Danii i T.M.C. Asser Institut - Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law w Hadze w Holandii.

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

PROGRAM

Część pierwsza godz. 10:00 - 13:00

I. O prawnym przymusie korzystania przez przedsiębiorców z rachunków bankowych

II. Granice swobody umów w negocjowaniu warunków umowy rachunku bankowego

 • "pułapki" w zapisach umów i regulaminów rachunków bankowych dla przedsiębiorców
 • niedozwolone klauzule umowne w obrocie profesjonalnym
 • rachunek bankowy a oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucyjnemu (bte)

III. Podstawowe rachunki bankowe dla przedsiębiorców

 • rachunek bieżący
 • rachunek pomocniczy
 • rachunek wspólny przedsiębiorców
 • rachunek powierniczy

IV. Podstawowe obowiązki banku

 • obowiązek przechowywania środków pieniężnych
 • fraud na rachunku (wypłata środków osobie nieuprawnionej) w orzecznictwie Sądu Najwyższego i praktyce
 • obowiązek przeprowadzania rozliczeń (w tym rozliczenia transgranicznych określonych w prawie wspólnotowym)
 • błędne księgowania na rachunku
 • storno na rachunku przeprowadzone przez bank a ewentualny sprzeciw posiadacza rachunku
 • bankowość elektroniczna i jej specyfika z punktu widzenia służb księgowych

Przerwa, poczęstunek

Część druga 13:30 - 16:00

V. Pranie "brudnych pieniędzy" a regulacje dotyczące rachunków bankowych

 • typy transakcji kontrolowanych
 • przesłanki uznania transakcji za podejrzaną
 • uprawnienia Generalny Inspektora Informacji Finansowej
 • blokada rachunku przez prokuratora

VI. Egzekucja z rachunku bankowego przedsiębiorcy

 • co podlega zajęciu
 • prawne środki obrony posiadacza rachunku w postępowaniu egzekucyjnym
 • egzekucja z rachunku wspólnego
 • o możliwości egzekucji z rachunku bankowego w ciężar linii kredytowej

VII. Tajemnica bankowa a tajemnica przedsiębiorstwa posiadacza rachunku

 • podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy bankowej
 • tajemnica przedsiębiorstwa w związku relacjami z bankiem

VIII. Dyskusja - przykłady z praktyki bankowej związane z rachunkami bankowymi przedsiębiorców

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78