centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 11.12.2008 Koordynator: Iwona Nowosielska

PATRONAT

Istnieje teoria, że każdy kryzys ma zarazem skutki czyszczące. Istotnym jest, jaką rolę w jego przezwyciężeniu odegrają systemy IT i jak zostaną one zmodyfikowane, aby lepiej przeciwdziałać w przyszłości powstawaniu sytuacji kryzysowych i zapewnić bezpieczeństwo finansowe. Tej tematyce poświęciliśmy XVIII edycję Forum Bankowości Elektronicznej a przedstawicieli instytucji finansowych zapraszamy do udziału w niej.

PROGRAM

11 grudnia 2008 r.
10:00 Wystąpienie Prezesa Związku Banków Polskich Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza wprowadzający w program konferencji
10:25 Objęcie prowadzenia obrad przez dr hab. Remigiusza W. Kaszubskiego
10:30 Wykład i dyskusja: Konsekwencje ekonomiczne dla sektora bankowego i finansowego w Polsce z powodu upadłości i bankructw banków globalnych
 • Kryzys finansowy na świecie rozwija się nadal, trudno zobaczyć jego koniec
 • Choć przyczyną kryzysu były problemy na rynku instrumentów pochodnych, obecnie w całej skali dotarł do instytucji finansowych. Sytuacja przypomina nieco rok 1930, który zadecydował o tym, że recesja zmieniła się w Wielki Kryzys
 • Rządy i banki centralne podjęły masową interwencję, aby nie dopuścić do upadku wielkich instytucji finansowych. Mimo to wydaje się, że możliwe są jeszcze kolejne przypadki spektakularnych upadłości
 • Polski sektor bankowy odczuł już konsekwencje kryzysu finansowego w USA i Europie Zachodniej, głównie pośrednie (przeniesiona zaraza, spadek zaufania)
 • Gdyby proces upadku/przejmowania wielkich banków zachodnich kontynuował się, zobaczymy jego efekty w Polsce - głównie w postaci sprzedaży polskich banków-córek, choć niewykluczone są i większe kłopoty
Prof. Witold Orłowski
(dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Prezentacja: IT to nie tylko koszt. Jak efektywnie wykorzystać nowoczesne technologie w dobie kryzysu?
 • Gdzie szukać oszczędności? - projekty IT, które mogą przynieść oszczędności w skali całej firmy
 • Jak systemy IT mogą poprawić produktywność pracowników?
 • Utrzymanie klienta w dobie kryzysu
 • Lepsze zarządzanie finansami - systemy performance measurement
 • Jak mądrze ciąć koszty działu IT - obszary, w których można szukać rezerw
Jarosław Szymaniuk
(Dyrektor Departamentu Rozwiązań Biznesowych, Microsoft Sp. z o.o.)
13:40 Prezentacja: Jakie wymagania mają instytucje finansowe wobec rozwiązań informatycznych w dobie obecnego kryzysu?
Andrzej Gibas
(IBM Financial Services Sector Manager)
14:10 Prezentacja: Ryzyko kredytowe, a zadłużenie Polaków na podstawie najnowszego raportu InfoDług. Jak ograniczyć ryzyko przy wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych
Mariusz Hildebrand
(Prezes Zarządu InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej SA)
14:40 Przerwa
15:00 Wykład: Ryzyko utraty reputacji przez firmę finansową w sytuacjach kryzysowych
 • Największą wartością banku jest reputacja
 • W sytuacji nadzwyczajnej instytucje świadczące usługi finansowe powinny wprowadzić awaryjne plany komunikacji z klientem
 • O reputacji należy myśleć przez cały okres prowadzonej działalności, a nie w sytuacji awaryjnej
 • Zarządzanie ryzykiem reputacji należy traktować tak samo poważnie jak zarządzanie ryzykiem kredytowym czy operacyjnym
 • Złe zarządzanie zawsze powoduje ryzyko utraty reputacji
dr hab. Remigiusz W. Kaszubski
(dyrektor w Związku Banków Polskich)
15:30 Wykład i dyskusja: Strategia banków w dobie kryzysu: geneza sytuacji kryzysowych w bankowości i w innych instytucjach finansowych, jak efektywnie zarządzać bankiem w sytuacji kryzysu
 • Kryzys w sektorze bankowym; motyw niepohamowanego zysku czy braku przezorności strategicznej?
 • Analiza SWOT w określaniu przyczyn błędnej strategii banku, czyli gdzie byli analitycy bankowi?
 • Kryzys bankowy czy kryzys regulacji? Gdzie były Rady Nadzorcze? Czy SOX już nie wystarcza? Gdzie się podziały zasady CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu?
 • Strategie wyjścia z kryzysu, czyli na czym oprzeć proces budowania strategii banku. Ryzyko vs zysk, chciwość vs. odpowiedzialność? Czy powrót do korzeni bankowości remedium na sukces?
Prof. Krzysztof Opolski
(kierownik Katedry Strategii i Polityki Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego)
Moderowanie dyskusji: prof. Krzysztof Opolski, dr hab. Remigiusz Kaszubski
17:00 Zakończenie Forum

Firmy zainteresowane udziałem w programie Forum - proszę o kontakt
Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78