centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 10.04.2008 Koordynator: Iwona Kornet

Sponsor


Seminarium na temat nowoczesnej infrastruktury do przechowywania i archiwizacji dokumentów w wersji elektronicznej pokaże uczestnikom jak ułatwić w firmie zarządzanie dokumentami, jak wygodnie je archiwizować i przechowywać. Nie można zapominać, że przechowywanie akt nakłada na przechowawcę obowiązki: należytego przechowywania akt w sposób zabezpieczający je przed utratą lub uszkodzeniem, wydawania zaświadczeń dot. okresu zatrudnienia i płac, udostępniania dokumentacji uprawnionym i zainteresowanym instytucjom jak ZUS, Urząd Skarbowy, Sądy Pracy, zachowanie tajemnicy służbowej związanej z wykonywaną pracą.

Do udziału zapraszamy:
- osoby wykorzystujące technologie informatyczne,
- osoby odpowiedzialne za selekcję i zakup nowych produktów i technologii,
- osoby odpowiedzialne za projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych (szefów departamentów informatyki, kierowników projektów, członków grup projektowych, administratorów systemów i kadrę zarządzającą).

PROGRAM

10 kwietnia 2008 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i wykład wprowadzający: Infrastruktura do przechowywania i archiwizacji dokumentów elektronicznych
 • nowoczesne urządzenia typu NAS (serwery plików) szczególnie de-duplikacja, globalny system plików, obiektowe przechowywanie danych, szyfrowanie danych a archiwizacja
 • archiwizacja poczty elektronicznej, specjalizowane urządzenia i rozwiązania
 • kilka słów na temat nośników
 • rozwiązania typu WORM - czy muszą być magnetooptyczne?
 • VTL przyszłość wirtualnych bibliotek taśmowych
 • rozwiązania do przechowywania dużych plików (audiowizualne, mapy)
Marcin Gosiewski
(ekspert w dziedzinie archiwizacji)

10:50 Wykład: Masowe Przetwarzanie dokumentów
 • skanowanie centralne czy rozproszone? OCR, ICR czy warto?
 • systemy wspierające elektroniczny obieg dokumentów
 • systemy Workflow
 • BPM - jak zarządzać procesami?
 • praca grupowa
Przemysław Sutkowski
(Docpro Sp. z o.o.)

11:20 Merytoryczna prezentacja sponsorska: Archiwizacja dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem platformy EMC Documentum
Piotr Kulicki
(New Business Development Manager COPI S.A.)

12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Zewnętrzne przechowywanie dokumentów elektronicznych - vaulting
 • Usługowe przechowywanie dokumentów na zewnątrz (vaulting), dostępność na rynku, uwarunkowania
 • Outsourcing w zakresie masowego przetwarzania dokumentów
 • Jak korzystać z zewnętrznych centrów danych
Mariusz Sałasiński
(EMIKS)

13:20 Wykład: Zarządzanie cyklem życia dokumentu elektronicznego
 • ILM (zarządzanie cyklem życia dokumentu)
 • Backup czy archiwizacja - zarządzanie archiwalnymi kopiami
 • Systemy DMS (Document Management System) i CMS (Content Management Systems)
Marcin Gosiewski
(ekspert w dziedzinie archiwizacji)

14:10 Case study: Standardy i dobre praktyki w zakresie tworzenia i zarządzania zasobami cyfrowymi - na podstawie doświadczeń Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
 • planowanie projektowe
 • zarządzanie zasobami
 • tworzenie dobrych obiektów
 • wykorzystanie odpowiednich metadanych
 • wykorzystanie najlepszych technologii
Bożena Bednarek-Michalska
(Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

14:50 Przerwa
15:10 Wykład: Wymagania prawne dotyczące archiwizacji dokumentów elektronicznych - jakie ustawy w jakim zakresie regulują lub stawiają wymogi w zakresie archiwizacji dokumentów elektronicznych
 • Próba uporządkowania znaczenia podstawowych pojęć (czyli co w ogóle archiwizujemy)
  - co nasz rozmówca może mieć na myśli mówiąc "dokument elektroniczny"?
  - pojęcie danych, informacji, dokumentu i dokumentacji;
  - czego w związku z tym "backup" a czego "archiwizacja"?
 • Nie wystarczy wyprodukować i dostarczyć - trzeba także odpowiednio przechować
  - ustawa o informatyzacji (zapewnienie produkcji),
  - kodeks postępowania administracyjnego (zapewnienie dostarczenia)
  - ustawa archiwalna (zabezpieczenie i przechowanie)
 • Rozporządzenia wydane na podstawie ustaw, ich zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz przewidywane praktyczne znaczenie
 • Co nieco o innych (niezmienionych) przepisach: dokument elektroniczny w podmiocie publicznym "również" czy "zamiast" papierowego?
Kazimierz Schmidt
(Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)

16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE SEMINARIUM
- proszę o kontakt - Iwona Kornet

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78