centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.05.2008 Koordynator: Magdalena Kowalska

Sponsor


Teleradiologia to dziedzina, która w ostatnim czasie przeżywa dynamiczny rozwój. Udział w konferencji pozwoli Państwu zapoznać się z szerokim wachlarzem tematów istotnych dla telediagnostyki obrazowej, począwszy od uwarunkowań teleinformatycznych, a skończywszy na uwarunkowaniach prawnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem spotkania.

Konferencję polecamy osobom zajmującym kierownicze stanowiska w państwowych i prywatnych placówkach medycznych, przedstawicielom Zakładów Diagnostyki Obrazowej i Centrów Diagnostycznych oraz osobom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną placówek służby zdrowia.

PROGRAM

28 maja 2008 r.
10:00 Wykład: Cechy konfiguracyjne systemu informatycznego dla celów teleradiologii
 • Kompatybilność ze standardem Dicom 3.0
 • Akceptowalność urządzeń radiologicznych oraz stacji diagnostycznych dowolnych producentów
 • Dystrybucja obrazów w sieci rozległej
 • RIS - system zarządzania zakładem radiologicznym
 • Zgodność z parametrami PACS (Picture Archiwing and Communications System)
 • Dostępność wyników badań w jakości diagnostycznej
 • Spełnienie wymogów bezpieczeństwa i kontroli dostępu
 • Wystarczające zasoby dyskowe
 • Wymagalne urządzenia nagrywające
prof. dr hab. Antoni Grzanka
(Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej)
10:45 Wykład: Infrastruktura technologiczna i organizacyjna teleradiologii - różne aspekty
 • Dlaczego są nam potrzebne standardy wymiany danych i moduły komunikacyjne w teleradiologii - tajemnica HL7
 • Sieci przewodowe i bezprzewodowe w teleradiologii - prawdy i mity
 • Sprzęt komputerowy - spojrzenie z punktu widzenia użytkownika
 • Teleradiologia i jej miejsce w Medycznych Systemach Informacyjnych
 • Teleradiologia w Europie - łamanie barier organizacyjnych i technologicznych (na przykładzie praktycznego rozwiązania)
Adam Koprowski
(Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
11:30 Merytoryczna prezentacja sponsora konferencji: Telearchiwum medyczne - usługa zdalnej archiwizacji badań
 • Metody długoterminowej archiwizacji danych
 • Archiwizacja sieciowa vs archiwizacja stacjonarna
 • Telekomunikacyjna usługa archiwizacji badań
 • Integracja z systemami RIS/PACS
 • Informatyczny system medyczny firmy Impulsy o nazwie Medicus On-Line zintegrowany z TeleArchiwum
Paweł Pisarczyk
(Prezes Zarządu CBR ATM-Lab)
12:10 Lunch
12:30 Case study: Formalizacja procesów w telediagnostyce obrazowej na przykładzie Centrum Telediagnostyki Enel-Med i szpitali współpracujących

By móc w pełni korzystać z zalet telediagnostyki, jej wdrożenie wymaga sformalizowania procesu. Brak możliwości osobistego kontaktu klinicysty, technika diagnostycznego lub personelu pomocniczego z lekarzem diagnostą oznacza konieczność dokładnego opisania nie tylko zadań tych osób, ale także zasad współdziałania i wymiany informacji. Równoznaczne to jest z pełnym i szczegółowym opisaniem procesu i dostosowaniem się do jego zasad przez cały personel.
Centrum Medyczne Enel-Med w swojej praktyce telediagnostycznej opiera się o precyzyjnie opisany i odwzorowany w systemie medycznym i radiologicznym proces. Wieloletnie doświadczenie zespołu i współpraca w zakresie telediagnostyki z kilkudziesięcioma szpitalami i ośrodkami medycznymi różnej skali w całej Polsce, pozwoliła wypracować skuteczny model, w którym informacja medyczna jest przekazywana w kontrolowany sposób odpowiednim osobom we właściwym czasie z uwzględnieniem spotykanych w praktyce medycznej dróg alternatywnych i zdarzeń nadzwyczajnych.
Prezentacja opisuje wpływ procesowego podejścia na funkcjonalność systemu informatycznego, efektywność procesu medycznego i jakość wdrożenia telediagnostyki w placówce medycznej.

dr Robert Mołdach (Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju Centrum Medycznego ENEL-MED)
Zbigniew Gniadek (Dyrektor Centrum Teleradiologii ENEL-MED)
13:20 Prezentacja: Wyświetlanie i przechowywanie obrazów medycznych w DICOM
 • Wymogi dla monitorów medycznych
 • Kalibracja monitorów jako wymóg teleradiologii
 • Skanowanie opisów badań oraz klisz RTG
 • Obrazy medyczne z laparoskopii a DICOM
 • Wydawanie wyników badań pacjentom na DVD
 • Co dalej z obrazem medycznym w archiwum
Jan Siwek
(Dyrektor Działu Medycznego, Alstor)
13:50 Prezentacja: System archiwizacji IMPAX 6 i jego zastosowania w teleradiologii
Paweł Kowalczyk
(Agfa HealthCare)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Bezpieczeństwo teleradiologii
 • Bezpieczne Centrum archiwizacji i aplikacji
 • Systemy zapewniające bezpieczeństwo transmisji danych
 • Identyfikacja i uwierzytelnienie użytkowników
 • Struktura PKI
 • Wirtualne sieci prywatne
prof. dr hab. Robert Rudowski
(Kierownik Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
15:30 Wykład i dyskusja: Uwarunkowania prawne teleradiologii - szczególnie w aspekcie ochrony danych medycznych
prof. dr hab. Marian Filar
(Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
16:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Magdalena Kowalska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78