centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 08.04.2009 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Andrzej Krasuski

Andrzej Krasuski

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radcą prawnych i doktorem nauk prawnych.
Andrzej Krasuski kieruje praktyką prawa telekomunikacyjnego i mediów oraz ochrony danych osobowych w biurze warszawskim kancelarii prawniczej CMS Cameron McKenna. Doradza klientom w wielu aspektach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku telekomunikacyjnym.
Jest autorem szeregu publikacji naukowych, w tym komentarza do ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne monografii na temat umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz monografii na temat danych osobowych w przedsiębiorstwie. Andrzej Krasuski często występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych prawu telekomunikacyjnemu oraz ochronie danych osobowych. Aktualnie Andrzej Krasuski przygotowuje aktualizację do komentarza do prawa telekomunikacyjnego.


Hubert Tański

Hubert Tański

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Bonn (Niemcy), gdzie uzyskał tytuł magister iuris comparitivi broniąc pracę porównawczą na temat regulacji dotyczących dostępu telekomunikacyjnego w Polsce, Niemczech oraz USA. Ukończył Center for American Law Studies organizowany przez Florida University i Uniwersytet Warszawski, Deutsche Rechtsschule an der Warschauer Universitaet - organizowany przez Frederich Wilhelms Universitaet in Bonn i Uniwersytet Warszawski oraz British and European Law Studies Center. Introductory Course - organizowany przez Cambridge University oraz Uniwersytet Warszawski.
W swej pracy zajmuje się zagadnieniami związanymi z nowymi mediami, w szczególności kwestiami prawa telekomunikacyjnego, ochroną danych osobowych a także inwestycjami infrastrukturalnymi, prawem zamówień publicznych oraz prawem cywilnym.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78