centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.06.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Jarosław Czuba

Jarosław Czuba

Prawnik, absolwent SGH i WSPiZ na kierunkach zarządzanie. Realizował obowiązki Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego MKiDN. W ramach swoich obowiązków był odpowiedzialny za realizację polityki audiowizualnej i ochronę prawa autorskiego. Jako przedstawiciel rządu uczestniczył w pracach nad regulacjami europejskimi w zakresie radiofonii i telewizji oraz ochrony własności intelektualnej.
Współorganizator oraz uczestnik konferencji i seminariów poświęconych tej tematyce.
Posiada doświadczenie w kierowaniu instytucjami kultury.
Obecnie Zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego.


Prof. UKSW, dr hab. Dorota Folga-Januszewska

Dorota Folga-Januszewska

Historyk sztuki, muzeolog, krytyk.
Studia na Uniwersytecie Warszawskim (historia sztuki) 1975-1979, 1982 doktorat, 2007 habilitacja.
Stypendia i staże naukowe: Centro di Studi Andrea Palladio, Vicenza; Institut fur die Wissenschaften vom Menschen, Wiedeń; Museo d'Arte Antigua, Lisbona; Indira Gandhi National Centre for Arts, New Delhi; St. John's College, Cambridge, Anglia.
Od 1979-2008 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie, od 1991 kurator Gabinetu Grafiki i Rysunków Współczesnych, od 1995 wicedyrektor ds. naukowych, 2007-2008 dyrektor muzeum. Wykładowca w Katedrze Iberystyki Wydz. Neolofilologii UW (1983-1990) oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UW (od 1994). Od 2008 Kierownik Katedry Sztuki Współczesnej w Instytucie Historii Sztuki UKSW. Wykładowca ASP w Warszawie.
Od 2004 prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej.
Członek Międzynarodowej Rady Muzeum ICOM (od 2002 prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, od 1994 członek Central European ICOM Group), od 2007 przedstawiciel Polski w NEMO.
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków AICA.
Od 2005 członek 8-osobowej grupy ekspertów EU ds. muzeów (Culture Unit).
Od 2008 ekspert Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Collection Mobility Rady Europy, współprzewodnicząca Grupy Immunity from Seizure.
Członek IEO (International Exhibition Organizers).
Członek rad naukowych, rad muzealnych i doradczych, m.in. Rady Archiwalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Europy w Brukseli.
Autorka ponad 250 książek, katalogów, artykułów i opracowań w zakresie sztuki XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem grafiki), muzeologii, teorii sztuki od XVI do XX wieku oraz autorka scenariuszy 50 wystaw.
Nagrodzona m. in.: 2-krotnie Nagrodą PAN im. S. Walickiego (1978, 1979), nagrodą SHS dla Młodych Historyków Sztuki (1982), Nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wkład w Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku (1997, 2002, 2004, 2006), American Award for Business Women (2000), Medalem Kunsthistorisches Museum w Wiedniu (2003), Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta (2005).


Henryk Hollender

Jest absolwentem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie - dyrektorem biblioteki uczelnianej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Jako administrator, autor prac bibliotekoznawczych i konsultant zajmuje się m. in. digitalizacją i katalogami bibliotecznymi, budynkami bibliotecznymi, kulturą organizacyjną bibliotek. Zasiada w Radzie Programowej Książnicy Cieszyńskiej. Posiada doktorat z historii książki. Prowadzi lub prowadził zajęcia z naukoznawstwa, historii książki i bibliotek, "kultury informacyjnej", podstaw bibliotekoznawstwa. Jest felietonistą "Forum Akademickiego" i "Poradnika Bibliotekarza".


Agnieszka Jaskanis

Agnieszka Jaskanis

Główny Inwentaryzator Zbiorów, zajmuje się kompleksową informatyzacją w Państwowym Muzeum Archeologicznym. Jest autorem systemu ewidencji i zarządzania zbiorami PMA (Oracle) oraz systemu digitalizacji muzealiów (4D).
W latach 2001 i 2003 Państwowe Muzeum Archeologiczne zostało finalistą konkursu COMPUTERWORLD - "Lider Informatyki" z komentarzem: "w uznaniu dla osiągnięć uzyskanych dzięki zastosowaniu technologii informatycznych".
Jest współautorem projektu standaryzacji opisu zbiorów muzealnych - SSWIM, opracowanego w ramach PK ICOM (International Council of Museum). Sieciowy System Wymiany Informacji Muzealnej (SSWIM) w roku 1996 został opracowany w formie aplikacji komputerowej, której celem było umożliwienie środowisku muzealnemu wymianę i udostępnianie w Internecie informacji o zbiorach. W roku 1997 Minister Kultury i Sztuki wyróżnił autorów systemu SSWIM w konkursie na "Najciekawsze wydarzenie muzealne".
Od 2000 roku współpracuje z przedstawicielami bibliotek i archiwów w budowaniu zasad i standardów udostępniania informacji o dobrach kultury przechowywanych w tych instytucjach. Jest uczestnikiem projektów międzynarodowych o tej tematyce.
W 2006 roku została powołana w skład zespołu do spraw digitalizacji przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jest autorem publikacji dotyczących ewidencji zbiorów muzealnych przy wykorzystaniu technik komputerowych oraz udostępniania informacji o zbiorach przez muzea, biblioteki i archiwa.


Krzysztof Komorowski

Krzysztof Komorowski

Były fizyk jądrowy. Od 20 lat w branży IT. Pracował jako programista i analityk systemowy w Polsce i na Zachodzie. Następnie ewoluował - wraz z rynkiem - w kierunku aspektów biznesowych, będąc dyrektorem handlowym MacroSoft (obecnie MacroLogic), a później odpowiadając za dział usług w Bull Polska. Przez osiem lat prowadził działy konsultingowe w grupie ComputerLand (obecnie Sygnity). Od 2004 w IBM Polska, gdzie odpowiada za konsulting IT. Ekspert Instytutu Sobieskiego.

Anna Kuśmidrowicz-Król

Anna Kuśmidrowicz-Król

1979-1985 - studia, kierunek Historia Sztuki, Uniwersytet Wrocławski
1987-1994 - praca w Muzeum Narodowym we Wrocławiu - Gabinet Grafiki
od 1994 - praca w Zamku Królewskim w Warszawie - Ośrodek Sztuki, dział Grafiki i Rysunku - Kustosz
charakter wykonywanej pracy - opieka merytoryczna nad zbiorem rysunków i grafik; praca przy wystawach czasowych: Thorwaldsen w Polsce, Zamek Królewski w Warszawie (1994), Narodziny stolicy, Zamek Królewski w Warszawie (1996); Europejska podróż królewicza Władysława, Królewskie Muzeum w Antwerpii (1997) - kurator; Sztuka portretowa w rysunku i grafice ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Zamek Królewski w Warszawie (1999/ 2000) - kurator; Imago Poloniae - kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego, Zamek Królewski w Warszawie (2002) - kurator; Tylman z Gameren - architekt Warszawy, Holender z pochodzenia, Polak z wyboru, Zamek Królewski w Warszawie (2003) - kurator; Ryciny Rembrandta, z Museum Het Rembrandthuis w Amsterdamie, Zamek Królewski w Warszawie (2004) - kurator; Solidarność 1830, Niemcy i Polacy po Powstaniu Listopadowym, Zamek Królewski w Warszawie, Museum Europaischer Kulturen - Staatliche Museen zu Berlin (2005) - kurator; Od Lutra po Bauhuas, Zamek Królewski w Warszawie (2007/2008) - kurator;


Tymoteusz Pruchnik

Tymoteusz Pruchnik

Prawnik, archiwista, pomysłodawca i koordynator projektu "Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego" zrealizowanego wspólnie z Fundacją Grupy TP oraz Wirtualną Polską, zajmuje się między innymi wdrażaniem specjalistycznych programów obsługi zbiorów muzealnych oraz prezentacjami multimedialnymi, odpowiada także za szereg programów i inicjatyw realizowanych w ramach działalności Muzeum Powstania Warszawskiego.
Mgr inż. Romuald Rykiert

Romuald Rykiert

Jest absolwentem AGH - kierunek Informatyka. Cała jego aktywność zawodowa związana jest z Krakowem. Pracował w Ośrodku Obliczeniowym NBP i w Bankowym Centrum Informatyki - spółce wyłonionej z OO NBP. W latach 2000/2001 odbył studia MBA na Akademii Ekonomicznej. Od 2001 r. jest Specjalistą Informatykiem w Muzeum Narodowym. W 2006 r.był koordynatorem projektu SMART SCT w wyniku którego, w ramach współpracy z partnerem niemieckim z Saksonii, stworzono nowy Portal internetowy MNK.Jarosław Stakuń

Jarosław Stakuń

Pracuje jako Architekt Rozwiązań Middleware w firmie Oracle i jest odpowiedzialny za wsparcie sprzedaży produktów Oracle Fusion Middleware w Polsce.
Wcześniej przez wiele lat pracował jako konsultant ds. sprzedaż odowiedzialny między innymi za serwery aplikacji, systemy BPM oraz produkty związane z bezpieczeństwem.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78