centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.06.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

Sprawozdanie

23 czerwca 2009 w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się XIV edycja konferencji z cyklu digitalizacja, na której rozważano problemy związane z tematem Byty wirtualne zbiorów muzealnych i dzieł sztuki. Organizatorem konferencji było Centrum Promocji Informatyki, natomiast obradom przewodniczył dr Henryk Hollender z Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Dwoma głównymi zagadnieniami wokół których oscylowały zarówno wystąpienia prelegentów, jak i późniejsze dyskusje, były problem archiwizacji zbiorów muzealnych i dzieł sztuki oraz aspekt ich upowszechniania i udostępniania w przestrzeni internetowej.

Wśród uczestników konferencji byli zarówno muzealnicy, przedstawiciele różnego rodzaju instytucji kulturalnych oraz naukowych, jak i osoby związane z branżą informatyczną. Grono prelegentów tworzyli: dr hab. Dorota Folga Januszewska, Agnieszka Jaskanis, Krzysztof Komorowski, Anna Kuśmidrowicz-Król, dr Henryk Hollender, Jarosław Stakuń, Jarosław Czuba, Tymoteusz Pruchnik, Romuald Rykiert. W rozważaniach konferencyjnych poruszano nie tylko zagadnienia reprezentacji cyfrowej różnorodnych dzieł sztuki, ale również kwestie związane z ich funkcjonowaniem, a więc aspekty etyczne, prawne, ekonomiczne, informacyjne, a przede wszystkim praktyczne. Zastanawiano się nad zaletami i wadami nowych rozwiązań technologicznych w materii tak delikatnej, jaką stanowią obiekty muzealne, zabytkowe i innego rodzaju świadectwa ludzkiej twórczości. Przedstawiono projekt wdrożenia Sieciowego Systemu Wymiany Informacji Muzealnej (SSWIM), zaprezentowano przykłady digitalizacji w praktyce muzealnej i wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu zbiorami tego rodzaju. Prócz tego przedstawione zostały również dwa studia przypadku, prezentujące praktyczne wykorzystanie przestrzeni wirtualnej przez instytucje muzealne- Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. Choć zdania w wielu kwestiach rozważanych na tym spotkaniu były podzielone, to co do konieczności wykorzystania przestrzeni internetowej i technologii cyfrowych w funkcjonowaniu różnorakich instytucji kultury wszyscy byli zgodni. Problem pojawiał się raczej gdy dochodzono do kwestii sposobów zastosowania tego rodzaju nowych technologii i ich wdrażania w przypadku bytów muzealnych i dzieł sztuki. Pojawiały się propozycje stworzenia jednego systemu standaryzacji (SSWIM) dla wszystkich muzeów, gdy jednocześnie z drugiej strony twierdzono, że ze względu na specyfikę gromadzonych w niektórych instytucjach zbiorów jest to bardziej skomplikowane. Zaznaczano, że dużym problemem są również koszty takiego przedsięwzięcia.

Konferencja pokazała jak ważnym i koniecznym do rozwiązania zagadnieniem jest digitalizacja i cyfryzacja w rzeczywistości sztuki i kultury, a co więcej ukazała również wysoki poziom świadomości tego problemu wśród ludzi, którzy tę rzeczywistość tworzą. Pomysłów na adaptację nowych systemów informatycznych właśnie w tego rodzaju instytucjach jest wiele, tak, jak wiele jest ich samych - specyficznych, odmiennych w swym charakterze, specjalizujących się w różnych dziedzinach. Zdaje się więc, że nie sposób znaleźć jedno rozwiązanie, ale różnorodność i wielość dobrze wykorzystana może być przecież atutem. Co dalej - pokaże czas.

Centrum Promocji Informatyki zaprasza zarazem na następne spotkanie z tego cyklu w dniu 26 sierpnia b.r. - które będzie poświęcone aspektom prawnym digitalizacji i wirtualizacji zbiorów muzealnych i galerii artystycznych.

Źródło: Informator Poland-Art.com

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78