centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 10.02.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

Przedsiębiorstwa, które posiadają wdrożony system controllingu, znacznie rzadziej narażone są na straty wynikające z błędnych decyzji. Sprawne zarządzanie poprzez liczby pozwala na redukcję kosztów, optymalizację zasobów oraz zminimalizowanie ryzyka nowych inwestycji. Controllling to nie tylko rozliczanie dotychczasowych działań, ale przed wszystkim opracowywanie strategii na przyszłość.

Do udziału zapraszamy menedżerów i pracowników, którzy chcą poznać narzędzia wspomagające analizy inwestycyjne np. pracowników controllingu, departamentów inwestycyjnych, finansowych, rozwoju produkcji, strategii i rozwoju oraz kontrolerów finansowych.

PROGRAM

10 lutego 2009 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad, wykład wprowadzający: Kontroling i jego instrumenty wpływające na wzrost wartości przedsiębiorstwa
 • Strategiczna Karta Wyników jako wsparcie zarządzania celami
 • rachunek kosztów działań a odpowiedzialność za koszty
 • budżetowanie i analizy wielowymiarowe
 • wpływ controllingu na motywację pracowników
Edyta Szarska
(Controlling Partner)
10:50 Prezentacja: Jak dobierać narzędzia informatyczne, obsługujące proces tworzenia i kontroli budżetu:
 • praca grupowa,
 • wieloprzekrojowość, wielowymiarowość i dowolny horyzont czasowy,
 • łatwość obsługi,
 • integracja z istniejącymi (użytkowanymi) systemami informatycznymi,
 • możliwość pracy zdalnej (Internet),
 • bezobsługowość przez działy IT,
 • koniec sklejania arkuszy kalkulacyjnych.
Witold Kilijański
(Controlling Systems)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Którędy droga do nowoczesnego controllingu?
 • przeszkody we wprowadzaniu nowoczesnego controllingu
 • opracowanie koncepcji controllingu
 • korzyści z systemu controllingu
 • zadania zaawansowanego controllingu
Michał Chalastra
(Nord Controlling)
13:20 Prezentacja: Rozwiązanie informatyczne w nowoczesnym controllingu
 • odzwierciedlenie systemu informacyjnego controllingu w rozwiązaniu informatycznym
 • szybki i wygodny dostęp do danych w różnych przekrojach decyzyjnych
 • automatyzacja dystrybucji informacji zarządczej
 • praca zespołowa nad budżetem z wykorzystaniem specjalizowanego rozwiązania informatycznego
Renata Łukasik
(Macrologic S.A.)
13:50 Prezentacja: Przykładowe narzędzia informatyczne wspierające pracę działu controlingu
 • Omówienie węzłowych elementów systemu "Planowania budżetu oraz jego kontroli"
 • Podstawowe funkcje systemu "Zarządzania procesami inwestycyjnymi"
 • Zasadnicze funkcje systemu "Kontroli Produkcji"
dr Adam Nogaj
(Computer Experts Sp. z o.o.)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Planowanie wyniku controllingowego. Zarządzanie poza budżetem
 • czy nastał zmierzch budżetowania?
 • wady klasycznego budżetowania
 • uelastycznienie budżetów szansą na zwiększenie samodzielności kierowników
 • planowanie całkowitych kosztów czynności a nie pojedynczych kosztów rodzajowych (w organizacji wykonawcy projektów)
Michał Chalastra
(Nord Controlling)
15:20 Wykład podsumowujący: Jak zmienia się rola finansów w biznesie
 • Nowe wyzwania dla finansów - współtworzenie przewagi konkurencyjnej
 • Informacja zarządcza jako podstawa budowania wartości
 • Wpływ partnerstwa finansowo-biznesowego na jakość podejmowanych decyzji
Edyta Szarska
(Controlling Partner)
16:00 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE SEMINARIUM
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78