centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.07.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Edwin Bendyk

Dziennikarz, publicysta i pisarz, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas, wykłada w Centrum Nauk Społecznych PAN. Członek zespołu pisma "Polityka". Publikuje także w "Przeglądzie Politycznym", "Krytyce Politycznej", tygodniku "Computerworld", magazynach "Mobile Internet" i "i-biz". Prowadzi blog "Antymatrix" (bendyk.blog.polityka.pl) i serwis "Makroskop" (www.makroskop.pl). Jest autorem zbioru esejów Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (W.A.B. 2002), a także zbioru Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci (W.A.B. 2004). W sierpniu ukaże się kolejna jego książka "Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu".


Rafał Golat

Radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.


Agnieszka Malczewska

Agnieszka Malczewska

Adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy z Krakowa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego. Ukończyła kurs dla kandydatów na doradców podatkowych oraz osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe organizowany przez Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie.
W praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie własności intelektualnej.
Specjalizacja obejmuje w szczególności cywilne i karne aspekty naruszeń praw autorskich, umowy autorskie, ochronę programów komputerowych, a także zagadnienia dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi specjalistyczne wykłady na seminariach i warsztatach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji. Jest autorką wielu publikacji w tygodniku Gazeta Finansowa oraz miesięczniku Marketing w Praktyce.


Dr Paweł Podrecki

Paweł Podrecki

Adiunkt i wykładowca Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Adwokat - członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Traple Konarski Podrecki.
Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa nowych technologii i prawa konkurencji, w szczególności prawa antymonopolowego i prawa nieuczciwej konkurencji. Obok wykładów monograficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi szkolenia dla adwokatów i aplikantów adwokackich oraz rzeczników patentowych. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego. Redaktor pierwszej i największej publikacji IT "Prawo Internetu". Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej (AIPPI), arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Współpracuje z Komisją Kodyfikacyjną Kodeksu Cywilnego oraz jest ekspertem w pracach legislacyjnych. Współautor Systemu Prawa Prywatnego - Tom Prawo Konkurencji. Brał udział w pracach nad harmonizacją prawa polskiego z prawem europejskim. Wiedzę i doświadczenie zdobywał m.in. w Instytucie Maxa Plancka w Monachium oraz podczas stypendiów i Strażów w Berlinie, Wiedniu i Hamburgu. Reprezentuje swoich klientów w sprawach sądowych, przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędem patentowym oraz doradza największym przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Polsce.


Jarosław Sroczyński

Jarosław Sroczyński

Radca prawny, partner w kancelarii Markiewicz & Sroczyński. Specjalista prawa konkurencji i konsumentów, od kilkunastu lat prowadzi w tym zakresie szeroką praktykę doradczą. W przeszłości partner kierujący praktyką prawa konkurencji w jednej z największych polskich kancelarii prawnych. Pracował także w Brukseli w międzynarodowej kancelarii sieciowej. Był założycielem i dyrektorem Delegatury Urzędu Antymonopolowego w Krakowie, a także pracownikiem naukowym Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ. Posiada wieloletnią praktykę w pracach legislacyjnych (m. in. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozporządzenia dot. zwolnień grupowych, rozporządzenie ws. procedur leniency). Ekspert prawny UOKiK przy implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych oraz ekspert unijny w zakresie prawa konkurencji, doradca Komitetu Antymonopolowego Ukrainy. Wielokrotnie otrzymywał wyróżnienia "rekomendowanego prawnika" w polskich i międzynarodowych rankingach w dziedzinie prawa konkurencji i antymonopolowego, w tym "Lidera Dziedziny" w rankingach "Rzeczpospolitej".

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78