centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 04.06.2009 Koordynator: Agnieszka Rożko

PRELEGENT

Adam Gałach

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie problematyki zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych. Brał udział w realizacji lub kierował projektami realizowanymi dla instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne sektory gospodarki, w tym m.in. sektor finansowy, petrochemiczny, wydobywczy, telekomunikacyjny i motoryzacyjny, kierował również międzynarodowym programem wdrożenia usług w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w jednym z globalnych koncernów. Adam Gałach jest posiadaczem certyfikatu Certified Information Systems Security Professional (CISSP), który otrzymał w 2002 roku. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym.


Xawery Konarski

Xawery Konarski

Adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki, nadzoruje prace dla kilkudziesięciu podmiotów z branży IT i TMT. Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB). Jako ekspert środowisk gospodarczych brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Arbiter Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Autor pozycji naukowych z zakresu prawa danych osobowych i prawa nowych technologii, w tym książek: "Internet i prawo w praktyce" (2002), "Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (2004). W 2008 r. nominowany jako ekspert z Polski w Legal Media Group Guide to the World's Leading Technology, Media&Telecommunications Lawyers.


Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Dr prawa, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP) oraz doradca w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki.
Aktualnie ekspert prawny m.in. w 1) Zespole ds. Usuwania Barier Prawnych i Proceduralnych w e-Administracji przy Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, 2) Stowarzyszeniu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, 2) Komitecie Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej.
Autor licznych publikacji dotyczących dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz prawnych zagadnień e-urzędu. Członek rad programowych czasopism poświęconych problematyce zastosowania nowych technologii ("Prawo nowych technologii", "IT w administracji", "Elektroniczna Administracja").
W przeszłości m.in. inspektor oraz dyrektor departamentu rejestracji zbiorów danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczestniczył także jako ekspert w programach organizacji pozarządowych dotyczących dostępności informacji oraz zastosowania informatyki w administracji publicznej (Instytut Spraw Publicznych, Transparency International Polska).

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78