centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.03.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Jerzy Bańka

Jerzy Bańka, radca prawny, specjalista z zakresu prawa bankowego, Dyrektor ds. Legislacyjno-Prawnych Związku Banków Polskich, stały współpracownik Centrum Prawa Bankowego i Informacji /poprzednio Bankowa Spółka Prawnicza/, stale współpracuje z wieloma bankami i instytucjami finansowymi. Uczestniczył - reprezentując Związek Banków Polskich - w pracach legislacyjnych nad ustawami prawo bankowe, ustawa o NBP, ordynacja podatkowa, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawa o kredycie konsumenckim, prawo upadłościowe i naprawcze oraz innych.


Krzysztof Cetnarowski

Ukończył AGH w Krakowie i został jednym z pierwszych 10 menedżerów Interia.pl (1999-2001), a następnie współzałożycielem i prezesem zarządu Mobiltek SA (2002-2007), lidera usług dodanych i SMS Premium. Projekt systemu bankowości mobilnej R-Mobile dla Raiffeisen Bank Polska SA, którym Pan Cetnarowski zarządzał został nagrodzony 02/2006 Grand Prix w konkursie Gazety Bankowej na Najlepszy Projekt Informatyczny 2005. Od 2007 r. współzałożyciel i wiceprezes zarządu spółki Mobile Experts Sp. z o.o. Dynamiczny rozwój firmy i jej spektakularne sukcesy w tym zaprojektowanie oraz implementacja mobilnego podpisu elektronicznego dla Komendy Głównej Policji w znacznej mierze może być przypisany jego unikalnym kompetencjom w zarządzaniu, wiedzy merytorycznej i know-how rozwiązań mobilnych IT.


Mariusz Czajkowski

Mariusz Czajkowski

Socjolog z wykształcenia, absolwent UAM w Poznaniu. Również na tej uczelni ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Reklamy i Promocji. Odbył wiele kursów i szkoleń między innymi z:
- negocjacji,
- psychologii zachowań konsumenckich,
- prawa prasowego i ochrony własności intelektualnej,
- prawa reklamy.
Od ponad 10 lat zawodowo związany ze sprzedażą rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego. W obszarze jego zainteresowań znajduje się marketing i planowanie kampanii reklamowych produktów z sektora finansowego. Współpracował zawodowo między innymi z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu.


Paweł Domański

Zawodowo z bankowością korporacyjną związany jest od 1999 roku - wtedy to rozpoczął prace w ING Bank, gdzie odpowiadał m.in. za produkty Cash Management, ich rozwój a także zwiększenie udziału płatności elektronicznych. W 2001 roku, pracował w centrali ING w Amsterdamie nad rozwojem i wdrożeniem systemu MultiCash 3.0. Po powrocie do Polski rozpoczął prace w Banku BPH jako manager systemu MultiCash, uczestniczył również aktywnie w pracach nad wdrożeniem i wprowadzeniem systemu BusinessNet na rynek polski. Od 2005 roku pełnił funkcje kierownicze w Departamencie Bankowości Elektronicznej. W 2007 roku podjął prace w Centrali Banku Millenium na stanowisku eksperta ds. korporacyjnej bankowości elektronicznej. Aktualnie pracuje w Banku BPH na stanowisku dyrektora Departamentu Bankowości Elektronicznej.
Na co dzień korzysta z szerokich doświadczeń w zakresie wdrażania nowych technologii, podnoszenia efektywności produktów wspomagających płynność finansową przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami rozwojowymi, budowy strategii rynkowych. Ukończył Szkołę Główną Handlową, wydział Finanse i Bankowość. Jest znanym na rynku specjalistą w dziedzinie bankowości korporacyjnej. Autor wielu publikacji. Prelegent na licznych konferencjach związanych z wykorzystaniem nowych technologii w bankowości korporacyjnej.


Jędrzej Grodzicki

Prawnik, Doradca Prezesa Związku Banków Polskich, specjalista w zakresie prawa elektronicznych instrumentów płatniczych, autor ponad 20 publikacji poświęconych problematyce elektronicznych instrumentów płatniczych, bezpieczeństwu transakcji elektronicznych, problematyce agentów rozliczeniowych oraz ochronie danych osobowych.
Wykładowca m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Handlu i Prawa. Absolwent, a obecnie doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Krzysztof Młynarski

Z wykształcenia i zamiłowania informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów operacyjnych i sieci rozległych. Pierwszą pracę zawodową podjął w CI CUP jako programista w roku 1988. Od 1991 roku silnie związany z rozwojem sieci Internet w Polsce, początkowo tylko w środowiskach akademickich (Uniwersytet Warszawski, UMCS i KUL w Lublinie), a następnie również w środowiskach biznesu. W 1992 roku pracował we Francji dla tamtejszej giełdy papierów wartościowych, jako programista sieciowy. W roku 1993 założył własną firmę - Teleinformatica, która działa do dziś na rynku bezpieczeństwa systemów komputerowych, obsługując średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym Narodowe Fundusze Inwestycyjne i banki). W roku 1995 bierze czynny udział w organizowaniu Stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu (PSI), którego jest członkiem-założycielem. W 1996 był współzałożycielem Instytutu Bezpieczeństwa Sieciowego (obecnie ENSI). Ze współpracy z IBS rezygnuje po sześciu miesiącach. W tym samym mniej więcej czasie pełni funkcję koordynatora sieci IRC w Polsce.
Od lat czynnie popularyzuje wiedzę informatyczną poprzez szereg publikacji w czasopismach branżowych (wydawanych przez wydawnictwa: Lupus, Software i IDG), jak i współtworzenie programów telewizyjnych (cykl "Internet w Jedynce" w TVP1, "Telebajt" i "Pierwszomajowe spotkania z Internetem" (Warszawski Ośrodek Telewizyjny)). Jest też częstym gościem w audycjach telewizyjnych i radiowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa informacji.


Leszek Siwik

Informatyk, finansista, menedżer i wykładowca kilku uczelni wyższych (także za granicą). Od 2002 r. pracownik Katedry Informatyki AGH gdzie m.in. prowadzi badania w obszarze sztucznej inteligencji. Autor ponad 30 publikacji i referatów prezentowanych na światowych kongresach technologicznych. Zawodowo konsultuje i recenzuje projekty technologiczne (występował m.in jako juror krajowych finałów międzynarodowego konkursu Imagine Cup). Jako Dyrektor IT w spółce Mobiltek (Kraków, 2006-2007) kierował zespołem, który zdobył Złotą Nagrodę SIMagine 2007 (konkurs organizowany przez Gemalto, wiodącego producenta kart SIM) wręczonej podczas 3GSM World Congress w Barcelonie. Współzałożyciel i wiceprezes zarządu firmy Mobile Experts, która w ciągu roku działalności zdobyła tytuł Innovatora Małopolski 2008.


Paweł Stachurski

Paweł Stachurski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, magister ekonomii z zakresu Zarządzania i Marketingu. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą IT.
Posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w sprzedaży rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami.
W Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. odpowiedzialny jest za sprzedaż produktów zwiąšzanych z elektronicznymi płatnościami.
Pasjonuje się squashem i snowboardem.


Sławomir Szarkowicz

Sławomir Szarkowicz

Jest Dyrektorem Konsultingu w firmie Comarch odpowiedzialnym za rozwiązania IT dla banków i instytucji finansowych. Specjalizuje się w bankowości internetowej i mobilnej oraz wparciu oferowania i obsługi produktów finansowych przez Internet. W Comarch pracuje od 2003 r., najpierw przy rozwoju produktów, potem w zespole konsultingu.
Wcześniej pracował w różnych przedsiębiorstwach IT w Polsce i Szwajcarii, dostarczających oprogramowanie bankowe i dla sektora usług finansowych.
Jest absolwentem Technische Hochschule Ilmenau (obecnie Technische Universität Ilmenau) w Niemczech. Ponadto posiada tytuł Master of Business Administration nadany przez Wielkopolską Szkołę Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Nottingham Trend University.


Emil Ślązak

Dr nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, adiunkt w Zakładzie Regulacji Instytucjonalnych i Analiz Bankowych w Katedrze Bankowości SGH.. Wykładowca m.in. na Podyplomowych Studiach Bankowości oraz Podyplomowych Studiach dla Analityków Bankowych. Prelegent na kursach szkoleniowych z dziedziny strategii konkurencyjności sektora bankowego. W ramach specjalizacji naukowej analizuje zagadnienia rozwoju potencjału strategicznego instytucji bankowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów bankowości elektronicznej i znaczenia kapitału intelektualnego w bankach. Stały współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową jako ekspert w obszarze sektora bankowego. Uczestnik wielu programów szkoleniowych (m.in. Iaccoca Institute w Lehigh University w USA). Autor szeregu opracowań i publikacji naukowych (m.in. "Zeszyty Naukowe Kolegium Finansów i Zarządzania SGH", "Bank i Kredyt", "Bezpieczny Bank"), współautor książki "Współczesna bankowość".


Tomasz Śnieżyński

Tomasz Śnieżyński

Dyrektor Konsultingu Bezpieczeństwa IT, Sektor Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia, Comarch SA. Od początku kariery zawodowej związany z Comarch SA i systemami bezpieczeństwa IT. Brał udział w tworzeniu m.in. systemu Comarch Security Access Manager - DRACO i kierował jego pierwszymi wdrożeniami. Od roku 2007 kieruje działem konsultingu bezpieczeństwa IT sektora Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia.

Bartłomiej Wlazłowski

Bartłomiej Wlazłowski

W sektorze finansowym (FSS) IBM Polska zajmuje się sprzedażą rozwiązań biznesowych i zastosowaniem technologii IT podnoszących efektywność instytucji finansowych. Z informatyką w bankowości i ubezpieczeniach związany od ponad 14 lat. Absolwent kierunku Bankowość i Finanse Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów Corporate MBA w Henley Management College (UK). Jego konikiem zawodowym jest analiza sieci społecznych (SNA) i badanie efektywności komunikacji i współpracy wewnątrz dużych organizacji. W chwilach wolnych pasjonuje się jazdą konną i brydżem sportowym, a także dobrą muzyką rockową.


Adam Woś

Z wyróżnieniem ukończył studia na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie jest studentem studiów doktoranckich na tym samym wydziale. W swojej karierze zawodowej koncentruje się na technologiach mobilnych, w szczególności w kontekście bezpieczeństwa informacji. Od dwóch lat uczestniczy także aktywnie w projektach realizowanych dla polskich służb mundurowych w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78