centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 21.07.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Anna Gawrońska-Błaszczyk

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek skandynawistyka, specjalność filologia duńska). Od 2004 zatrudniona w Instytucie Logistyki i Magazynowania, organizacji krajowej GS1 w Polsce. Zajmuje się, między innymi, upowszechnianiem standardów systemu GS1 na rynku polskim, głównie w branży farmaceutycznej i szpitalnej oraz wojskowej. Uczestniczy w pracach międzynarodowych grup roboczych, zajmujących się tworzeniem rozwiązań branżowych na bazie standardów GS1. Prelegent podczas wielu konferencji poświęconych zarządzaniu procesami logistycznymi w szpitalach.


Mgr inż. Jarosław Malec

Jarosław Malec

Dyrektor zarządzający MEMEX Consulting. Ekspert w zakresie e-marketingu, ochrony i przetwarzania danych osobowych w sektorze medycznymi i farmaceutycznym. Praktyk zarządzania, wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki, współtwórca portalu medycznego Esculap.pl oraz specjalistycznego Call Center "MediCall". Stypendysta Fundacji: Berthy von Suttner oraz Ministerium für Wissenschaft und Forschung w Wiedniu. Szlify menedżerskie zdobyte w Instytucie badawczym GfK Polonia. Od 1997 roku związany z ośrodkiem informacji medycznej i farmaceutycznej MDM (obecnie Cegedim-Dendrite).
Przez ostatnie 12 lat specjalista w zakresie wdrażania i rozwoju nowych przedsięwzięć wykorzystujących nowe technologie w biznesie. Autor przewodników internetowych: "Zdrowie mężczyzny w sieci", "Zdrowie kobiety w sieci" oraz publikacji o tematyce związanej z Internetem medycznym Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Członek Stowarzyszeń: ISOC - Internet Society Poland, ISACA - Information Systems Audit & Control Association oraz Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.


Robert Mołdach

Robert Mołdach

Przewodniczący rady nadzorczej szpitala Med Polonia, ekspert ds. zdrowia Konfederacji Pracodawców Polskich, członek MGMA Amerykańskiego Stowarzyszenia Menedżerów Służby Zdrowia.
Robert Mołdach ma ponad 25 lat doświadczenia w rozwoju przedsięwzięć, zarządzaniu i konsultingu. Jego głównym obszarem zainteresowania jest podnoszenie jakości i efektywności poprzez wprowadzanie zasad ładu korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień odpowiedzialności, struktur organizacyjnych i systemów przetwarzania informacji w strategicznych sektorach gospodarki - opieki zdrowotnej, bankowym i finansowym.
Robert Mołdach posiada tytuł magistra inżyniera Politechniki Warszawskiej, doktora nauk technicznych Polskiej Akademii Nauk oraz nominację American College of Medical Practice Executives. Prywatnie mąż i ojciec, pilot samolotowy.


Szymon Niewiadomski

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie studiował na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Karierę zawodową rozpoczął w dziale technicznym firmy ProkomSoftware S.A., gdzie szybko zaangażował się w przedsięwzięcia Pionu Projektów Internetowych. Efektem tych prac było powołanie wraz z Telekomunikacją Polską S.A. spółki Incenti S.A. (dzisiejsze Asseco Business Solutions S.A.) gdzie pracował na stanowisku Kierownika Projektów (doświadczenie poparte uzyskaniem certyfikatu Project Manager Professional wydanego przez PMI). W 2005 roku Niewiadomski został dyrektorem Data Center Asseco BS, gdzie przez 3 lata rozwijał procesy zarządzania usługami IT opierając się na rekomendacjach ITIL/ISO20000, BS15000/ISO27001. W 2008 roku został na krótko Doradcą Zarządu Asseco Business Solutions S.A. do spraw kontraktów outsourcingowych. Obecnie związał się z sektorem medycznym i firmą medi.com, odpowiada za zarządzanie produktami, sprzedaż, wdrożenia, buduje relacje z dystrybutorami za granicą.


Janusz Powązki

Swoją karierę rozpoczął od współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, gdzie był administratorem systemów informatycznych. Od 3 lat jest aktywny w branży medycznej, bezpośrednio współpracując z lekarzami i ośrodkami medycznymi przy wdrożeniach systemów informatycznych. Największymi sukcesami zawodowymi jest wdrożenie systemu w Dolnośląskim Centrum Laryngologicznym - Medicus oraz w Centrum Zdrowia św. Jerzego w Poznaniu. Przy wdrożeniach zawsze kładzie nacisk na bezpieczeństwo oraz ergonomię pracy lekarza.


Leszek Sikorski

Leszek Sikorski

Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1980 r., w 1986 r. zaś tytuł doktora nauk medycznych. W latach 1994-2000 był dyrektorem Szpitala Klinicznego nr 1 AM w Poznaniu, zaś w latach 2000-2003 dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Od 2002-2003 pełnił funkcję członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2 kolejnych kadencjach. W 2003 był sekretarzem stanu i ministrem zdrowia RP. Pełnił funkcje członka Komitetu Badań Naukowych i Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP. Od 2003 roku był radnym Sejmiku Wielkopolskiego pełniąc funkcje członka Komisji Budżetowej i Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmiku. Od lipca 2004 r do października 2006 r. był przewodniczącym Komisji Zdrowia Związku Województw. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - jednostki odpowiedzialnej za realizację polityki Ministerstwa Zdrowia w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Specjalizuje się m.in. w zakresie problemów związanych z kodowaniem, zapisywaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych medycznych. W ramach resortu Zdrowia odpowiada za szeroką pojętą współpracę w ramach Unii Europejskiej w zakresie eZdrowia. Przewodniczy Zespołowi powołanemu przez Ministra Zdrowia do opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wdrożenie ustawy będzie miało decydujący wpływ na rozwój informatyzacji w ochronie zdrowia w Polsce.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78