centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 08.09.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Jerzy Chajdas

Jerzy Chajdas

Z wykształcenia lekarz i psycholog. Od 20 lat w zarządzaniu ochroną zdrowia. Studia podyplomowe w kraju (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Bankowości i Ubezpieczeń, Politechnika Częstochowska) i zagranicą (Uniwersytet w York). Członek założyciel STOMOZ. W latach 90' dyrektor kolejowej służby zdrowia. Pierwszy Zastępca ds. medycznych Branżowej Kasy Chorych. Inicjator i członek zespołu wdrażającego system JGP w Polsce.


Tomasz Grudzień

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilkunastu lat związany z branżą reklamy i marketingu bezpośredniego. Doświadczenie zdobyte podczas licznych szkoleń kierunkowych oraz pracy w międzynarodowych agencjach reklamowych. W firmie UHC odpowiedzialny za rozwój produktów do analizy danych finansowych oraz działania marketingowe.
Prywatnie obserwator rynku mediów oraz miłośnik sportów ekstremalnych.


Dr hab. n. med. Mieczysław Pasowicz

Mieczysław Pasowicz

Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali i Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II . Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali. W 2005 roku został Menedżerem Roku w Ochronie Zdrowia - SPZOZ w konkursie Sukces Roku 2005 w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny.
Dr hab. n. med. Mieczysław Pasowicz wśród wielu nagród i wyróżnień otrzymał m. in. Nagrodę 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006 rok), Odznaczenie "Honoris Gratia" Prezydenta Miasta Krakowa (2007 rok) oraz Odznakę Honorową Ministra Zdrowia za zasługi w Ochronie Zdrowia (2007 rok).


Leszek Sikorski

Leszek Sikorski

Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1980 r., w 1986 r. zaś tytuł doktora nauk medycznych. W latach 1994-2000 był dyrektorem Szpitala Klinicznego nr 1 AM w Poznaniu, zaś w latach 2000-2003 dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Od 2002-2003 pełnił funkcję członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2 kolejnych kadencjach. W 2003 był sekretarzem stanu i ministrem zdrowia RP. Pełnił funkcje członka Komitetu Badań Naukowych i Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP. Od 2003 roku był radnym Sejmiku Wielkopolskiego pełniąc funkcje członka Komisji Budżetowej i Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmiku. Od lipca 2004 r do października 2006 r. był przewodniczącym Komisji Zdrowia Związku Województw. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - jednostki odpowiedzialnej za realizację polityki Ministerstwa Zdrowia w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Specjalizuje się m.in. w zakresie problemów związanych z kodowaniem, zapisywaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych medycznych. W ramach resortu Zdrowia odpowiada za szeroką pojętą współpracę w ramach Unii Europejskiej w zakresie eZdrowia. Przewodniczy Zespołowi powołanemu przez Ministra Zdrowia do opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wdrożenie ustawy będzie miało decydujący wpływ na rozwój informatyzacji w ochronie zdrowia w Polsce.


Marek Ujejski

Marek Ujejski

Pracuje w Narodowym Funduszu Zdrowia na stanowisku Z-cy Dyrektora Departamentu Informatyki. Odpowiada za planowanie inwestycji IT, prowadzenie projektów i infrastrukturę informatyczną. Jest jednym z głównych autorów dokumentu "Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych NFZ w latach 2007-2010". Posiada długoletnie doświadczenie zdobyte w trakcie 12 lat pracy na kierowniczych stanowiskach w sektorze bankowym przy największych projektach informatycznych w kraju. Zasiadał w radach nadzorczych spółek działających na rzecz tego sektora. Uprzednio pracował w przemyśle, gdzie m.in. kierował największym wówczas w kraju centrum informatycznym, jakim był na początku lat 90-tych COIG. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Pełnił przez dwie kadencje funkcje Członka Zarządu ISACA Warsaw Chapter, posiada certyfikat CISM tej organizacji. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu standardów dotyczących obszaru IT i prowadzenia projektów, występuje na konferencjach poświęconych tej tematyce (COBIT, ITIL, metody oceny opłacalności inwestycji w IT). Wykładowca na studium podyplomowym Politechniki Warszawskiej w zakresie metod oceny efektywności inwestycji w informatyce. Autor licznych publikacji w prasie fachowej, ostatnio koncentrujący się na tematyce IT Governance.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78