centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.03.2009 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Mgr inż. Bogusław Dyduch

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa Polskiej Izby Systemów Alarmowych. Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, w zakresie: systemów zabezpieczeń mienia i osób (telewizja przemysłowa, systemy alarmowe, sieci komputerowe, sygnalizacja p.poż.). Inspektor Ochrony Radiologicznej typu B. Uzyskał licencję MSWiA pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia, uprawnienia do projektowania Systemów alarmowych SA-4 oraz Systemów Alarmu Pożaru. Od 1998 roku właściciel firmy specjalizującej się w zakresie projektowania, instalacji, konserwacji i serwisu systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów dozorowych CCTV, systemów kontroli dostępu, systemów ochrony peryferyjnej i systemów sygnalizacji pożaru, a także doradztwa w tych obszarach specjalizacji.


Dr Paweł Litwiński

Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Od 2002 r. stale współpracuje z Kancelarią Prawnš Traple Konarski Podrecki sp. j. w Krakowie.
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym pozycji p.t. "Prawo Internetu" (LexisNexis 2004, 2007), "Prawo reklamy i promocji" (LexisNexis 2007), a także monografii: "Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania" (2007), "Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia" (2007) oraz "Prawo umów elektronicznych" (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką prawną. Ekspert Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.


Mariusz Mazurek

Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również podyplomowe studia "Zarządzania przedsiębiorstwem na jednolitym rynku UE" w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie doktorant w Katedrze Polityki Pieniężnej Szkoły Głównej Handlowej.
Był pracownikiem Departamentu Systemu Obronnego MON odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe oraz realizację zadań na rzecz obronności państwa. Wieloletni konsultant w zakresie polityki bezpieczeństwa dla wielu firm komercyjnych. Asystent Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Ponadto pełnił funkcje dyrektora Biura Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP oraz dyrektora Biura Strategii w BUMAR Waryński Grupa Holdingowa S.A.. Od 2008 roku jest dyrektorem handlowym w firmie ISM EuroCenter S.A..


Przemysław Pierzchała

Specjalista Akademii Monitoringu Wizyjnego, który zajmuje się zarządzaniem systemami CCTV, budowaniem strategii rozwoju, koncepcjami i projektami technicznymi, przetargami i oceną skuteczności systemów monitoringu wizyjnego; interesują go zagadnienia ergonomii oraz systemów technicznych i komunikacyjnych w centrach obserwacji monitoringu.


Dominik Tokarski

Absolwent wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w opracowywaniu koncepcji i wsparciu technicznym projektów zaawansowanych elektronicznych systemów zabezpieczeń. W strukturze Fortuna Communication Spółka z o.o. pełni funkcję Inżyniera Sprzedaży, realizując cele związane ze sprzedażą i wdrażaniem produktów i usług w zakresie nowoczesnych elektronicznych systemów zabezpieczeń. Uczestniczył w wielu znaczących projektach i realizacjach rozległych systemów IP CCTV, monitoringu miejskiego oraz systemów zabezpieczających imprezy masowe, m.in. na nowych stadionach miejskich w Kielcach i Bydgoszczy.


Paweł Waszkiewicz

Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego: Wydział Prawa i Administracji (kierunek prawo) i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (kierunek stosowane nauki społeczne); pobyty badawcze na uniwersytetach w Konstancji, Tybindze; obszary prowadzonych badań: prewencja kryminalna, systemy monitoringu wizyjnego, wykorzystanie nowych technologii w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości - aspekty kryminalistyczne i prawne; autor publikacji z tego zakresu.


Paweł Wittich

Psycholog, specjalista ds. personelu systemów CCTV. W Akademii Monitoringu Wizyjnego zajmuje się selekcją, szkoleniami, systemami motywacji, zarządzaniem i oceną pracy personelu centrów obserwacji systemów CCTV. Interesują go również: ocena skuteczności systemów monitoringu wizyjnego, współpracy operatorów monitoringu wizyjnego z policją i strażą miejską, budowanie strefy bezpieczeństwa w oparciu o miejski system CCTV oraz polityka public relations.


Mgr inż. Maciej Włodarczyk

Specjalista d.s. CCTV, absolwent AGH na kierunku telekomunikacja oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Uczestniczył w kursach czołowych producentów CCTV IP [IQinvision, ACTi]. W firmie DIPOL zajmuje się wdrażaniem technologii IP, prowadzi szkolenia dotyczące sprzętu ACTi, IQinvision, kamer megapikselowych, oprogramowania do CCTV [ULTISYSTEM, Alnet, NUUO], zajmuje się projektowaniem systemów, konsultacjami, wsparciem technicznym przy projektach. Uczestniczył w projektowaniu i wdrożeniu systemu monitoringu w ośmiu miastach Polski [Myślenice, Oświęcim]. Opracował studium monitoringu miejskiego dla czterech miast.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78