centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.10.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Grzegorz Migut

Specjalizuje się w budowie i wdrażaniu modeli data mining dla banków i innych instytucji finansowych. Ma bogate doświadczenie w zakresie skoringu kredytowego oraz budowy modeli zapobiegających wyłudzeniom i praniu brudnych pieniędzy.


Mariusz Muszyński

Specjalizuje się w budowie i wdrażaniu dedykowanych systemów integracji i analiz danych. Od początku kariery zajmuje się doradztwem informatycznym w zakresie budowy dużych zintegrowanych systemów informatycznych, korporacyjnych hurtowni danych, praktycznym zastosowaniem rozwiązań klasy ETL, OLAP i CPM przy wykorzystaniu różnorodnych technologii i narzędzi. Dysponuje dużym doświadczeniem we wdrożeniach złożonych systemów klasy Business Intelligence dla różnych sektorów rynków, w tym finansowego i ubezpieczeniowego.


Andrzej Nowiczenko

Odpowiedzialny za koordynację 4 departamentów w ramach audytu Centrali Banku w zakresie (Ryzyka kredytowego, Ryzyka Rynkowego, Ryzyka Operacyjnego oraz IT). W ramach swoich obowiązków raportuję do Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu. Najważniejsze obszary audytowane to zagadnienia związane z Bazyleą II (w tym zaawansowane metody jak IRB, AMA), Szacowanie kapitału wewnętrznego ICAAP, zagadnienia MIFiD, system kontroli w procesie przygotowywania sprawozdania finansowego (włoski Sorbanes-Oxley), przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (włącznie z Know Your Klient Policy) integralność i bezpieczeństwo systemów informatycznych.
Posiada certyfikat: CIA. Członek IIA Poland oraz Klubu Szefów Audytu Wewnętrznego.
Specjalizuje się w Basel II metoda standardowa i zaawansowana dla ryzyka kredytoiwego (AIRB), ryzyka operacyjnego (AMA) oraz proces szacowania kapitału wewnętrznego (ICAAP), doświadczenie w badaniu procesu kredytowego, wiedza z zakresu rówżnych technik i metodologii audytu, w tym COBIT. Specjalizowałem się również we wdrażaniu systemów zarządzania pracą audytu wewnętrznego t.j. Audimex.
Obecne Dyrektor Zarządzający, Departament Audytu Wewnętrznego, Bank Pekao S.A.; członek Grupy UniCredit Group. Poprzednio Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego, Bank BPH S.A.; członek Grupy HVB Group.
Rozpoczął pracę w Banku PBK jako audytor. Następnie po fuzji PBK i BPH podjąłem obowiązki Managera Projektu odpowiedzialnego za wdrożenie aplikacji IT Audit Tools i innych aplikacji wspierających pracę audytorów. W 2006 roku został mianowany Z-cą Dyrektora Dep. Audytu Wewnętrznego. Do moich podstawowych obowiązków należał nadzór nad audytem korporacyjnego ryzyka kredytowego oraz Zespołu IT tools. W międzyczasie uzyskałem w maju 2007 certyfikat CIA (Certified Internal Auditor).


Tomasz Potocki

Pracuje na stanowisku Business Development Managera w firmie IMPAQ od 2008 roku. Odpowiedzialny jest za rozwój działalności biznesowej w sektorze finansowo-bankowym. Wcześniej piastował stanowiska w obszarze rozwoju Sprzedaży i Biznesu w Asseco Poland SA.
Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, z którym obecnie współpracuje naukowo-badawczo (Katedra Bankowości i Finansów).

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78