centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.01.2009 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Piotr Czublun

Piotr Czublun

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, uzyskał stopień magistra prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1998 roku. Jego praca magisterska poświęcona była zagadnieniom nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce.
W CMS Cameron McKenna Piotr Czublun, w ramach Departamentu Prawa Gospodarczego, jest odpowiedzialny m.in. za obszar ubezpieczeń gospodarczych. Przed rozpoczęciem współpracy z CMS Cameron McKenna, był przez okres prawie 10 lat wewnętrznym prawnikiem w wiodących instytucjach finansowych w Polsce, w tym przez okres prawie 3 lat menedżerem działu prawnego.
Doświadczenie zawodowe Piotra Czubluna, jako prawnika korporacyjnego, obejmuje wszelkie aspekty związane z funkcjonowaniem instytucji finansowej na rynku regulowanym (tworzenie ogólnych warunków umów, postępowania przed organem nadzoru, itp.).
Piotr Czublun jest autorem szeregu umów z pośrednikami finansowymi dotyczących sprzedaży produktów finansowych. Brał również udział w tworzeniu umów o współpracy pomiędzy bankami a zakładami ubezpieczeń (m.in. umowy bankassurance).
Przez okres ponad sześciu lat był Członkiem Komicji Prawnej a przez prawie 4 lata - Komisji Informatycznej, Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Jest autorem szeregu publikacji o tematyce ubezpieczeniowej w takich wydawnictwach jak: "Prawo Asekuracyjne", "Gazeta Ubezpieczeniowa", "Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja".
Płynnie posługuje się językiem angielskim.


Daniel Hasik

Daniel Hasik

Radca prawny, ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował również na Uniwersytecie w Utrechcie w ramach programu Erasmus/Socrates, ukończył Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, a także, z wyróżnieniem, Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.
Daniel Hasik jest współautorem polskiej części międzynarodowych publikacji "International Patent Litigation (Kluwer 2006) oraz "International Agency, Distribution and Licensing Agreements" (Sweet & Maxwell 2003). Jest częstym prelegentem na międzynarodowych szkoleniach i konferencjach, np.: "Polskie prawo własności intelektualnej" szkolenie zorganizowane przez JETRO (Japan External Trade Organisation), Düsseldorf 2005, "Transfer technologii w prawie farmaceutycznym" warsztat zorganizowany przez GBI Partners.
Daniel Hasik jest koordynatorem praktyki prawa własności intelektualnej w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się prawem własności intelektualnej w kontekście marketingu, reklamy, Internetu i handlu elektronicznego oraz zagadnieniami związanymi z prywatnością i ochroną danych osobowych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo z zakresu ochrony i dochodzenia praw własności intelektualnej, reprezentowanie klientów w sporach dotyczących naruszenia znaków towarowych, nazw domen internetowych oraz aktów nieuczciwej konkurencji.
Wcześniej pracował w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Linklaters (2001-2008) oraz w polskiej kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki i Szlęzak (2000-2001).
Włada biegle językiem angielskim.


Anna Kobylańska

Anna Kobylańska

Adwokat, CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa, Departament Prawa Gospodarczego.
Anna Kobylańska jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2007 roku zdała egzamin sędziowski. W 2003 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także z wyróżnieniem studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej praca magisterska otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa handlowego organizowanym przez redakcję Przeglądu Prawa Handlowego. Anna Kobylańska jest autorem artykułów ukazujących się w czasopismach prawniczych, jak również książki pt. "Ochrona znaków towarowych w Internecie". Jest także współautorem książek "Ochrona danych osobowych w praktyce przedsiębiorców" oraz "Protection of Trade Marks: Online Use and Anticybersquatting. A European Perspective". Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie konsumenckim. Włada biegle językiem angielskim, posługuje się również językiem francuskim.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78