centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24.11.2009 Koordynator: Agnieszka Rożko

PRELEGENCI

Jacek Chmielewski

Jacek Chmielewski

Otrzymał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej w roku 2001. W czasie studiów brał udział w szeregu projektów komercyjnych związanych z rozwojem aplikacji internetowych. W roku 2008 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyka, specjalność: systemy multimedialne. W latach 2000 - 2001 pracował jako 'główny specjalista ds. sieci w Ośrodku Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od roku 2001 pracuje jako asystent, a od roku 2008 jako adiunkt w Katedrze Technologii Informacyjnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie zajmuje się badaniami związanymi mobilnymi multimediami, metadanymi i opisem semantycznym multimediów oraz wirtualną i wzbogaconą rzeczywistością.
Obszary zainteresowań:
- Metadane i Semantic Web
- Multimedia
- Interaktywne aplikacje internetowe
Dydaktyka:
- Computer Programming I - specjalność Biznes Elektroniczny, semestr V
- Computer Programming II - specjalność Biznes Elektroniczny, semestr VI
- Advanced Internet Technologies - specjalność Biznes Elektroniczny, semestr VII
Nagrody i wyróżnienia:
- 19 września 2006 - stypendium Charles Simonyi Fellowship na pokrycie kosztów udziału w sympozjum Grand Challenges in Informatics, Budapeszt, Węgry
- 2001 - pierwsza nagroda zespołowa w e-Commerce Case Study organizowanym przez firmę Accenture
Konferencje:
- I3E 2005 - The 5th IFIP conference on e-Commerce, e-Business, and e-Government 26-28 wrzesień 2005, Poznań - Conferece Local Arrangements Co-Chair


Joanna Hajduk

Koordynator programu Dynamika Ekspozycji w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie (www.mik.krakow.pl). W ramach programu współpracuje z muzeami oganizując warsztaty dla muzealników, współtworząc wystawy i projekty edukacyjne, jedna z autorów Muzeobloga (www.muzeoblog.org).


Wojciech Wiza

Wojciech Wiza

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej - w 1992 roku na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, a w 1994 na kierunku Informatyka. W 2005 roku otrzymał stopień doktora informatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
W latach 1992 - 1996 pracował jako asystent we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych. Od roku 1996 pracuje w Katedrze Technologii Informacyjnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Brał udział w projektach przemysłowych i naukowych dotyczących projektowania procesów biznesowych, aplikacji internetowych i intranetowych, baz multimedialnych i rzeczywistości wirtualnej. Jest niezależnym ekspertem Unii Europejskiej.
Obszary zainteresowań:
- rzeczywistość wirtualna,
- grafika 3D,
- systemy i aplikacje internetowe
- systemy mobilne,
- wirtualne muzea.
Dydaktyka:
- Seminarium licencjackie (WZ)
- Project Management (Elektroniczny Biznes IV rok, zajęcia po angielsku)
- Multimedia Applications in Business (Elektroniczny Biznes IV rok, zajęcia po angielsku)
- Internet Technologies (Elektroniczny Biznes III rok, zajęcia po angielsku)
- Informatyka, Technologie informacyjne (WGM I rok)
- Technologie informacyjne w zarządzaniu (WZ I rok studia zaoczne)
- Informatyka, Technologie informacyjne (WGM I rok studia zaoczne)
- Opiekun SKN Elektronicznego Biznesu eFan


Marcin Wójcik

Konsultant IT w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie. Koordynuje działania MIK w przestrzeni internetowej. Szkoli pracowników z zakresu wykorzystywania narzędzi internetowych.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78