centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 20.05.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Krzysztof Marasek

Prowadzący od 2001 Katedrę Multimediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, jest informatykiem, absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Doktoryzował się w 1992 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, a w 1997 otrzymał habilitację w Institute of Natural Language Processing, University of Stuttgart. W latach 1998-2004 Senior Scientist w ośrodku badawczym Sony Technology Center w Stuttgarcie, od 2005 graduate faculty stuff member w University of North Carolina, Charlotte, USA. Ekspert i recenzent w 5,6 i 7 PR UE (zaawansowane przetwarzanie sygnałów), partner w projektach Babel (Copernicus 1304), SpeeCon (IST-1999-10003), LUNA (IST 033549). Jego główne zainteresowania badawcze to komunikacja człowiek-komputer, technologie mowy, archiwizacja danych. Jest współautorem 6 książek, ok. 60 publikacji naukowych, 13 europejskich i 6 amerykańskich zgłoszeń patentowych.


Ewa Perłakowska

Ewa Perłakowska

Naczelnik Wydziału Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997). Stażystka Międzynarodowego Technicznego Stażu Archiwalnego w Paryżu (1999) oraz stażu "Teorie i praktyki archiwalne" w ramach programu Courants du Monde w Paryżu (2001). Ukończone studia podyplomowe z administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2004).
Autorka publikacji i komunikatów w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych. Od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją w administracji oraz wartościowaniem archiwalnym dokumentacji. Specjalizuje się zwłaszcza w opracowywaniu instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt dla administracji. Pomysłodawca, organizator i koordynator kwalifikacyjnych kursów kancelaryjno-archiwalnych i licznych szkoleń kancelaryjnych skierowanych do archiwistów i urzędników. Obecnie koordynuje prace zespołu roboczego przygotowującego projekt nowej instrukcji kancelaryjnej uwzględniającej zarządzanie dokumentem elektronicznym. Od 2007 r. przewodniczy pracom zespołu powołanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych do przygotowania projektu nowej ustawy "Prawo o postępowaniu z dokumentacją i o archiwach".


Grzegorz Płoszajski

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Elektronika i Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Matematyka, doktor nauk technicznych (Politechnika Warszawska). Pracownik naukowo dydaktyczny Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej specjalizujący się w badaniach operacyjnych. Autor i współautor podręczników dla szkół technicznych z zakresu elektroniki i automatyki oraz podręcznika dla szkół średnich z informatyki. Zastępca dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej ds. informatyzacji, zajmujący się w szczególności digitalizacją. Przewodniczący zespołu roboczego ds. metadanych technicznych działającego w ramach Zespołu ds. digitalizacji powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współautor i redaktor opracowania końcowego zespołu roboczego oraz opartej na nim publikacji książkowej: "Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego" (2008), udostępnionej w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej (bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra).


Kazimierz Schmidt

Kazimierz Schmidt

Główny specjalista w Wydziale Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1989) i Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych przy Wydziale Historii UW (1993). Interesuje się szeroko pojętą problematyką zarządzania informacją i dokumentacją, z czym związany jest od początku pracy zawodowej (kolejno: biblioteka naukowa, Archiwum Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej, a od 2003 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych).
Autor artykułów, a także moderator i jednocześnie aktywny uczestnik forów internetowych, związanych z archiwizacją dokumentów elektronicznych oraz zastosowaniem dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej.
Członek roboczej grupy ekspertów Portalu Interoperacyjności ePUAP.
Członek zespołu ds. Digitalizacji powołanego przez MKiDN.


Michał Tabor

Michał Tabor

Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie systemów PKI, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Autor specjalistycznych publikacji z zakresu dokumentu elektronicznego. Dyrektor operacyjny Trusted Information Consulting, firmy oferującej profesjonalne wsparcie w zakresie stosowania podpisu elektronicznego oraz metod wdrażania Infrastruktury Klucza Publicznego.

Jerzy Piotr Walczak

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat zajmował się fizyką ciała stałego oraz elektroniką, co zaowocowało wieloma publikacjami z tej dziedziny. Od połowy lat 80-tych ubiegłego wieku współpracował z Pracownią Rekonstrukcji Dźwięku założoną przez Janusza Piechurskiego w Polskim Radiu (wówczas PRiTV). Zainteresowania rekonstrukcją dźwięku oraz zaawansowaną reżyserią dźwięku doprowadziły go do realizacji pierwszej na świecie rekonstrukcji addytywnej nagrania akustycznego z roku 1940, w której zastosował metodę resyntezy cyfrowej, opracowaną według własnego pomysłu. Od 1993 roku jest związany z firmą ATM S.A., a od 1995 roku był również stałym współpracownikiem TVP S.A. Zawodowo zajmuje się konstruowaniem i rozwijaniem systemów technicznych dla potrzeb telewizyjnych studiów produkcyjnych i post-produkcyjnych. Również zajmuje się zagadnieniami dystrybucji i archiwizacji audiowizualnych zasobów cyfrowych. Jest współautorem (razem z Krzysztofem Maraskiem) pierwszego na świecie kompletnego rozwiązania technicznego (EAW) dla długoterminowego (wieczystego) przechowania cyfrowych plików.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78