centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 04-05.08.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Marian Kachniarz

Marian Kachniarz

Dr nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
W latach 1999-2006 starosta kamiennogórski, przedstawiciel Konwentu Powiatów Dolnośląskich w Regionalnym Komitecie Sterującym ds. Służby Zdrowia, uczestnik obrad Okrągłego Stołu ds. Ochrony Zdrowia. Konsultant programu UNDP Umbrella Project.
Autor i realizator programu likwidacji SP ZOZ w Kamiennej Górze (2003 r.) i utworzenia w to miejsce spółki zoo. Doświadczenia te, uzupełniają obraz przekształceń zawarty w napisanej przez niego książce pt. "Komercjalizacja SP ZOZ. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu" (wydanej przez Wolters Kluwer Polska w 2008 r.)


Piotr Pośpiech

Piotr Pośpiech

Starosta Kluczborski, pełni swoją funkcję od 18 grudnia 2006 r.; wcześniej od 1999 roku był skarbnikiem Powiatu Kluczborskiego. Ma 38 lat, urodził się i mieszka w Kluczborku. Żonaty, ma 10-letnią córkę i 5-letniego syna.
Z wykształcenia nauczyciel oraz prawnik, posiada specjalistyczne wykształcenie związane z gospodarowaniem finansami publicznymi oraz audytem wewnętrznym. Pierwsze zawodowe kroki stawiał w lokalnych instytucjach - Banku Pekao SA i Urzędzie Skarbowym.
Piotr Pośpiech jest współautorem sukcesu kluczborskiego szpitala, działającego w formie spółki prawa handlowego. Jest także autorem programu oddłużenia szpitala, zrealizowanego w oparciu o emisję obligacji komunalnych Powiatu Kluczborskiego.
Samorząd powiatowy pod kierownictwem starosty Pośpiecha wykazuje dużą aktywność inwestycyjną. W latach 2007-2008 wskaźnik inwestycji w budżecie powiatu utrzymuje się na poziomie 13% w stosunku do ogółu wydatków.
Od początku swojej pracy na stanowisku starosty szczególnie angażuje się w działania wspierające przedsiębiorców. Z jego inicjatywy utworzono w powiecie kluczborskim Oddział Opolskiej Izby Gospodarczej. To pierwsza instytucja na tym terenie skupiająca przedsiębiorców. Wsparcie dla biznesu stanowiły także działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, które trafiają do przedsiębiorców. Tylko w 2008 roku samorząd powiatowy w Kluczborku pozyskał 4,2 mln zł, które zostały przeznaczone na różne formy aktywizacji bezrobotnych, pod kątem lokalnych przedsiębiorców. Trzeba też wspomnieć o kształceniu zawodowym w szkołach, zarządzanych przez Powiat Kluczborski. Uczniowie "zawodówek" odbywają praktyki w lokalnych zakładach pracy, czyli u potencjalnych pracodawców. Z inicjatywy Pośpiecha stworzono ponadto system stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, finansowany przez pracodawców.
Otwartość Starosty Piotra Pośpiecha na sprawy przedsiębiorców i działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości doceniła Konfederacja Pracodawców Polskich honorując nagrodą "Konfederatka - przyjaciel pracodawcy". W styczniu tego roku odebrał, przyznany przez Opolską Izbę Gospodarczą, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii "Symbol Zmian".


Marek Wójcik

Marek Wójcik

Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich; Doradca Wicepremiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz Zespołu do spraw decentralizacji; wieloletni menedżer samorządowy odpowiedzialny za funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej; Przewodniczący Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; przewodniczący rady społecznej i likwidator zakładów opieki zdrowotnej; członek zespołu doraźnego ds. restrukturyzacji służby zdrowia Komisji Trójstronnej Społeczno - Gospodarczej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu Ochrony Zdrowia i "Białego Szczytu"; koordynator wielu projektów z zakresu zarządzania usługami przez samorządy terytorialne i podmioty gospodarcze; członek zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78