centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 22.07.2009 Koordynator: Jakub Nawrocki

PRELEGENCI

Anna Bobkowska

Anna Bobkowska

Ukończyła studia i obroniła pracę magisterską pt. "Model dynamiczny systemu obiektowego" na kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI) Politechniki Gdańskiej w 1996. Brała udział w badaniach grantu KBN pt. "Metodologia oceny jakości systemów informatycznych", projektowała nowatorskie metody nauczania w ramach programu Unii Europejskiej TEMPUS oraz opracowywała generyczny model protokołów telesterowania w przemysłowym projekcie badawczym COMSOFT. Rozprawę doktorską pt. "Prognozowanie jakości na podstawie modeli UML" obroniła w 2001. W latach 2002-2004 uczestniczyła w badaniach projektu Unii Europejskiej SegraVis (Syntactic and Semantic Integration of Visual Modelling Techniques), w ramach którego przebywała 9 miesięcy w University of Kent w Canterbury w Wielkiej Brytanii. Od 2005 jest organizatorką sesji Interdyscyplinarnej Inżynierii Oprogramowania na konferencji Technologie Informacyjne.
Opublikowała 35 referatów w materiałach konferencyjnych, czasopismach i monografiach naukowych. Jest członkiem Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego i bierze udział w zebraniach gdańskiego SPINu. Jej zainteresowania badawcze obejmują: interdyscyplinarną inżynierię oprogramowania, języki modelowania wizualnego i ocenę ich jakości, zastosowanie modelowania w projekcie informatycznym, czynnik ludzki, czynniki sukcesu projektu informatycznego i konfigurowanie procesu wytwarzania oprogramowania.


Dariusz Stefaniuk

Od 2003 roku związany z Politechniką Warszawską, gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie projektów informatycznych realizowanych przez uczelnie m.in. ściśle związany od samego początku z pracami nad wdrożeniem projektu Zintegrowanego Systemu Informatycznego opartego o system ERP, realizowanego przez cztery duże ośrodki akademickie: Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 2006-2007 pełnił obowiązki dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki Politechniki Warszawskiej. Od 2008 roku właściciel dynamicznie rozwijającej się firmy informatycznej - CSC (Computer Systems & Consulting). W ciągu dotychczasowej pracy zawodowej zdobył doświadczenie realizując duże projekty informatyczne zarówno dla sektora edukacyjnego jak również bankowego oraz ubezpieczeniowego. Od kilku lat pełni aktywny udział jako prelegent na konferencjach informatycznych w Polsce jak również za granicą.
Jest członkiem międzynarodowej organizacji PMI (Project Management Institute).


Michał Wolski

Posiada szeroką wiedzę na tematy związane z procesami wytwórczymi oprogramowania według metodyki Rational Unified Process oraz metodyk z rodziny Agile (SCRUM, MSF for Agile). Specjalizuje się w modelowaniu procesów biznesowych oraz systemach CASE wspomagających projektowanie i modelowanie systemów informatycznych (Enterprise Architect, rodzina narzędzi IBM Rational).
Prowadził szkolenia i projekty dla firm z sektora finansów i bankowości oraz dostawców systemów informatycznych. Niestrudzony propagator wykorzystania języka UML w modelowania procesów biznesowych i projektowania systemów informatycznych.
Współautor książki: Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1.


Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

Nauka: Ukończył Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej ze specjalnością Łączność. Laureat Nagrody Dziekana za działalność w kole naukowym oraz w 1986 roku zdobywca jednej z głównych nagród na Konferencji Młodych Pracowników Nauki w Zielonej Górze. Po ukończeniu studiów przez dwa lata etatowy wykładowca akademicki.
Od 1991 roku pracuje w branży IT uczestnicząc w projektach z zakresu wdrożeń systemów IT, analiz systemowych i doradztwa organizacyjnego. Od 1998 roku prowadzi działalność doradczą, publikuje eseje, autorskie prace analityczne i opracowania branżowe w prasie specjalistycznej i gospodarczej oraz w uruchomionym w tym samym roku własnym portalu IT-Consulting.pl. Studiuje metody analiz, modelowanie strukturalne i obiektowe, wykorzystanie metod i notacji modelowania (między innymi BPMN i UML) w zastosowaniach biznesowych. Prowadzi szkolenia z całego zakresu swoich kompetencji i doświadczenia.
Od roku 2003 Członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych. Od 2005 roku wykładowca Katedry Systemów Informacyjnych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Od roku 2006 prowadzi autorskie zdalne kursy dostępne w sieci pod adresem http://kursy.zelinski.biz.pl/.
Bezpieczeństwo i poufność: posiada poświadczenie bezpieczeństwa nr. 164/P/E-2/2004 wydane przez ABW.
Zrealizowane projekty doradcze i analityczne dla: APEXIM S.A., Elektrim S.A., Grupy kapitałowej TP S.A. i firmy Incenti S.A., Optimus S.A., Exatel S.A. (dawniej Telenergo S.A.), BE&W Agencja Fotograficzna, P.T., Centrum Mazur S.A., Darmex Casing Sp. z o.o., DATACOMP sp. z o.o., Echo Investment S.A., Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy s.j., Kolporter Info S.A., Milstar Sp. z o.o., Petrotel Sp. z o.o., Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o., Śląskie Towarzystwo Marketingowe, WKT Polska Sp. z o.o., Migut Media S.A. (szkolenia z zakresu strategii i marketingu), Telekomunikacja Polska S.A., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, WestLB AG Bank Polska, PFRON. Wiele projektów dla małych i średnich firm jako ekspert z zakresu modelowania biznesowego, wdrażania zmian, wdrożeń technologii IT podnoszących konkurencyjność.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78