centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.02.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Marek Dynowski

Marek Dynowski

Absolwent Politechniki Opolskiej, Współtwórca i współwłaściciel firmy MEDINET. Doświadczeniem i znajomością rynku wpływa na rozwój firmy oraz sztandarowego produktu MediCom - systemu kompleksowo wspierającego obsługę wszystkich procedur medycznych w placówce Ochrony Zdrowia, a także rozliczenia z NFZ, w tym w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów. Uczestniczył w wielu projektach firmy MEDINET w zakresie wdrożeń MediCom-System. W wolnych chwilach jeździ na rowerze i fotografuje.Marian Kachniarz

Marian Kachniarz

Dr nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
W latach 1999-2006 starosta kamiennogórski, przedstawiciel Konwentu Powiatów Dolnośląskich w Regionalnym Komitecie Sterującym ds. Służby Zdrowia, uczestnik obrad Okrągłego Stołu ds. Ochrony Zdrowia. Konsultant programu UNDP Umbrella Project.
Autor i realizator programu likwidacji SP ZOZ w Kamiennej Górze (2003 r.) i utworzenia w to miejsce spółki zoo. Doświadczenia te, uzupełniają obraz przekształceń zawarty w napisanej przez niego książce pt. "Komercjalizacja SP ZOZ. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu" (wydanej przez Wolters Kluwer Polska w 2008 r.)


Dr n. med. Michał Kamiński

Michał Kamiński

Dr n. med. praca doktorska "Zasady refundacji leków na świecie - wnioski dla Polski",
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, Wydział Lekarski - lekarz medycyny oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - mgr ekonomii, specjalizacja zakresu okulistyki i zdrowia publicznego,
Absolwent Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju regionalnego UW,
Licencjonowany broker ubezpieczeniowy - specjalizacja ubezpieczenia zdrowotne
Były;
- Z-ca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych,
- Doradca Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich, ekspert i współzałożyciel Korporacji "Zdrowe Zdrowie" przy Konfederacji Pracodawców Polskich, zrzeszającej niepubliczne szpitale oraz tzw. system abonamentowy,
- Doradca Ministra Zdrowia,
- Dyrektor - Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych,
- Z-ca Dyrektora ds. medycznych Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia,
- Ekspert - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony zdrowia
- Główny specjalista - doradca zarządu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych
Obecnie;
- Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Medycznych,
- Pracownik naukowy - Katedra Polityki Ochrony Zdrowia UM w Łodzi;
- Lekarz okulista - Klinika Okulistyczna CMKP Warszawa,
- Wykładowca wyższych szkół o profilu medycznym, ekonomicznym i prawnym
Od 12 lat aktywnie uczestniczy w pracach nad systemem organizacji i zarządzania ochroną zdrowia w Polsce. Był twórcą projektu ustawowego Agencji Oceny Technologii Medycznej oraz jednolitego sposobu kontraktowania i finansowania usług medycznych w Polsce, w tym programów lekowych. Współtworzył - opiniował ustawy dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce.


Grzegorz Kulbaka

Grzegorz Kulbaka

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestnik studiów doktoranckich, autor publikacji z dziedziny zarządzania. Dyrektor Handlowy firmy UHC Sp. z o.o. Współtwórca wielu projektów informatycznych dla sektora medycznego. Prelegent licznych konferencji z zakresu informatyki medycznej. Miłośnik żeglarstwa i sportów zimowych.Andrzej Kuś

Andrzej Kuś

Doświadczony konsultant wiodący ds. wdrożeń SIMPLE.ERP, Dyrektor Zespołu Doradców Biznesowych SIMPLE S.A. specjalizujący się m.in. w obszarze FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ i CONTROLLING. Współautor wielu wdrożeń, w tym w branży Ochrony Zdrowia. Z SIMPLE S.A. związany od 2000 r.


Adam Latocha

Adam Latocha

Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Uczestnik licznych konferencji poświęconych informatyce w Ochronie Zdrowia. Konsultant biznesowy z bogatą wiedzą w zakresie systemów ERP i CRM, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, wykładowca.


Aleksander Miler

Prawie 10 lat związany z zagadnieniami hurtowni danych oraz business intelligence
Oracle - prawie 3 lata:
- na początku w Oracle jako osoba odpowiedzialna z pre-sales Business Intelligence w regionie Polski oraz Łotwy, Litwy i Estonii
- obcenie pracuje w Oracle na stanowisku Solution Sales Managera gdzie dopowiada za sprzedaż rozwiązań Business Intelligence na rynku GB


Adam Pośpiech

Adam Pośpiech

Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze publicznych. Przez szereg lat zajmował się informatyzacją administracji samorządowej. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w informatyzacji polskiej służby zdrowia.
Współautor studiów wykonalności dla projektów unijnych.
Konsultant w wielu projektach informatycznych.
Ukończył m.in.:
- Wyższa Szkoła "Humanitas" - Sosnowiec - studia podyplomowe - "Finansowanie Projektów Przedsiębiorstw Funduszy UE"
- Akademie fur Fukrungskrafte der Wirtschaft - Bad Harzburg - menedżerskie studia podyplomowe
- Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach - magister ekonomii, wydział Zarządzanie I Marketing


Piotr Pośpiech

Piotr Pośpiech

Starosta Kluczborski, pełni swoją funkcję od 18 grudnia 2006 r.; wcześniej od 1999 roku był skarbnikiem Powiatu Kluczborskiego. Ma 38 lat, urodził się i mieszka w Kluczborku. Żonaty, ma 10-letnią córkę i 5-letniego syna.
Z wykształcenia nauczyciel oraz prawnik, posiada specjalistyczne wykształcenie związane z gospodarowaniem finansami publicznymi oraz audytem wewnętrznym. Pierwsze zawodowe kroki stawiał w lokalnych instytucjach - Banku Pekao SA i Urzędzie Skarbowym.
Piotr Pośpiech jest współautorem sukcesu kluczborskiego szpitala, działającego w formie spółki prawa handlowego. Jest także autorem programu oddłużenia szpitala, zrealizowanego w oparciu o emisję obligacji komunalnych Powiatu Kluczborskiego.
Samorząd powiatowy pod kierownictwem starosty Pośpiecha wykazuje dużą aktywność inwestycyjną. W latach 2007-2008 wskaźnik inwestycji w budżecie powiatu utrzymuje się na poziomie 13% w stosunku do ogółu wydatków.
Od początku swojej pracy na stanowisku starosty szczególnie angażuje się w działania wspierające przedsiębiorców. Z jego inicjatywy utworzono w powiecie kluczborskim Oddział Opolskiej Izby Gospodarczej. To pierwsza instytucja na tym terenie skupiająca przedsiębiorców. Wsparcie dla biznesu stanowiły także działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, które trafiają do przedsiębiorców. Tylko w 2008 roku samorząd powiatowy w Kluczborku pozyskał 4,2 mln zł, które zostały przeznaczone na różne formy aktywizacji bezrobotnych, pod kątem lokalnych przedsiębiorców. Trzeba też wspomnieć o kształceniu zawodowym w szkołach, zarządzanych przez Powiat Kluczborski. Uczniowie "zawodówek" odbywają praktyki w lokalnych zakładach pracy, czyli u potencjalnych pracodawców. Z inicjatywy Pośpiecha stworzono ponadto system stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, finansowany przez pracodawców.
Otwartość Starosty Piotra Pośpiecha na sprawy przedsiębiorców i działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości doceniła Konfederacja Pracodawców Polskich honorując nagrodą "Konfederatka - przyjaciel pracodawcy". W styczniu tego roku odebrał, przyznany przez Opolską Izbę Gospodarczą, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii "Symbol Zmian".


Łukasz Przybyłek

Łukasz Przybyłek

Absolwent wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
Od początku kariery zawodowej dostosowuje rozwiązania technologiczne do potrzeb społecznych. W firmie Microsoft osoba odpowiedzialna za publiczny rynek zdrowia poziomu samorządowego.
Prywatnie entuzjasta jazzowego brzmienia i kuchni włoskiej.
Motto życiowe: "Marzenia, to cel odłożony w czasie".
Leszek Sikorski

Leszek Sikorski

Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1980 r., w 1986 r. zaś tytuł doktora nauk medycznych. W latach 1994-2000 był dyrektorem Szpitala Klinicznego nr 1 AM w Poznaniu, zaś w latach 2000-2003 dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Od 2002-2003 pełnił funkcję członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2 kolejnych kadencjach. W 2003 był sekretarzem stanu i ministrem zdrowia RP. Pełnił funkcje członka Komitetu Badań Naukowych i Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP. Od 2003 roku był radnym Sejmiku Wielkopolskiego pełniąc funkcje członka Komisji Budżetowej i Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmiku. Od lipca 2004 r do października 2006 r. był przewodniczącym Komisji Zdrowia Związku Województw. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - jednostki odpowiedzialnej za realizację polityki Ministerstwa Zdrowia w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Specjalizuje się m.in. w zakresie problemów związanych z kodowaniem, zapisywaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych medycznych. W ramach resortu Zdrowia odpowiada za szeroką pojętą współpracę w ramach Unii Europejskiej w zakresie eZdrowia. Przewodniczy Zespołowi powołanemu przez Ministra Zdrowia do opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wdrożenie ustawy będzie miało decydujący wpływ na rozwój informatyzacji w ochronie zdrowia w Polsce.


Adam Szczepanik

Adam Szczepanik

W 2003 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską przygotowywał w Katedrze Prawa Handlowego pod kierunkiem prof. Józefa Okolskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Spółka komandytowa (w 2005 r. został komandytariuszem), gdzie zajmował się przede wszystkim przygotowywaniem umów, opinii i analiz prawnych, bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, jak również przygotowaniem prawnych analiz przedprywatyzacyjnych.
W 2004r. pozytywnie złożył egzamin na członka rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, a następnie z ramienia Skarbu Państwa pełnił funkcję członka rady nadzorczej w jednej ze spółek Skarbu Państwa.
Posiada doświadczenie w doradztwie, przygotowaniu i organizacji postępowań w trybie zamówień publicznych. Wielokrotnie reprezentował uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w rozprawach przed zespołami arbitrów przy Prezesie UZP oraz w postępowaniach skargowych przed sądami powszechnymi.
Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego. Jest wykładowcą na kursach dla maklerów i doradców inwestycyjnych.
W listopadzie 2007 roku uczestniczył w VIII Krajowym Zjeździe Radców Prawnych w Warszawie, jako uczestnik z głosem doradczym.
Uczestnik, organizator i prelegent wielu konferencji z zakresu tematyki przekształceń własnościowych podmiotów służby zdrowia; wystąpienia m.in. na: Forum Szpitali Klinicznych (2008), Konferencji Naukowo - Szkoleniowej w ramach XI Forum Prawniczo - Medycznego "Organizacja i funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w obliczu możliwych przekształceń struktury własnościowej" (2008).


Marek Wójcik

Marek Wójcik

Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich; Doradca Wicepremiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz Zespołu do spraw decentralizacji; wieloletni menedżer samorządowy odpowiedzialny za funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej; Przewodniczący Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; przewodniczący rady społecznej i likwidator zakładów opieki zdrowotnej; członek zespołu doraźnego ds. restrukturyzacji służby zdrowia Komisji Trójstronnej Społeczno - Gospodarczej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu Ochrony Zdrowia i "Białego Szczytu"; koordynator wielu projektów z zakresu zarządzania usługami przez samorządy terytorialne i podmioty gospodarcze; członek zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78