centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.04.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Mariusz Czajkowski

Mariusz Czajkowski

Socjolog z wykształcenia, absolwent UAM w Poznaniu. Również na tej uczelni ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Reklamy i Promocji. Odbył wiele kursów i szkoleń między innymi z:
- negocjacji,
- psychologii zachowań konsumenckich,
- prawa prasowego i ochrony własności intelektualnej,
- prawa reklamy.
Od ponad 10 lat zawodowo związany ze sprzedażą rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego. W obszarze jego zainteresowań znajduje się marketing i planowanie kampanii reklamowych produktów z sektora finansowego. Współpracował zawodowo między innymi z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu.


Marek Filipczyk

Marek Filipczyk

Absolwent kierunku informacja naukowo-techniczna na Uniwersytecie Śląskim. Od 1991 zawodowo związany z ING Bank Śląski. Od maja 2003 związany z obszarem monitoringu i windykacji, początkowo w randze zastępcy Dyrektora Departamentu Obsługi Kredytów, a od 1 stycznia 2006 pełni funkcję Dyrektora Departamentu Monitoringu i Restrukturyzacji.

Witold Grech

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej, a także Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym. Dyrektor Sprzedaży odpowiedzialny za sektor Bankowości i Finansów w firmie VSoft SA.
Od rozpoczęcia pracy osiągał kolejne stopnie ścieżki kariery, przechodząc od stanowiska programisty, poprzez kierownika zespołu, po stanowisko dyrektora.
Od kilku lat pracuje w krakowskiej firmie tworzącej rozwiązania dla klientów z branży bankowej i ubezpieczeniowej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z Agile, czyli zwinnymi i lekkimi metodykami produkcji oprogramowania oraz tematyką rzeczywistości rozszerzonej. Dużą część jego zainteresowań stanowią metodyki zarządzania projektami (certyfikat PRINCE2TM) oraz techniki sprzedaży. Doświadczenie zawodowe zyskał biorąc udział w realizacji wielu złożonych projektów informatycznych dedykowanych głównie dla sektora finansowego.
Prywatnie miłośnik motocykli i nowoczesnych technologii.


Prof. UAM dr hab. Andrzej Janiak

Andrzej Janiak

Specjalista z dziedziny prawa cywilnego, bankowego, handlowego oraz prawa papierów wartościowych.
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Kierownik Podyplomowego Studium Obrotu Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji UAM.
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem bankowym, m.in. jako radca prawny oraz doradca Prezesa Wielkopolskiego Banku Kredytowego.
Wykładowca m.in. Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Dolnośląskiej Szkoły Bankowej, Gdańskiej Akademii Bankowej, Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu.
Autor lub współautor ponad 70 opublikowanych prac naukowych (m.in. dwóch monografii, dwóch podręczników akademickich, komentarza do kodeksu cywilnego, rozdziału w Systemie Prawa Prywatnego) oraz kilkudziesięciu niepublikowanych opinii i ekspertyz prawnych.
Radca prawny, Janiak i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska w Poznaniu.


Beata Klisko

Project Manager InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. Urodziła się w 1975 r. Absolwentka Wydziału Inżynierii i Produkcji Politechniki Warszawskiej. Pracowała przez ponad 8 lat w Dziale Windykacji Należności firmy Polkomtel S.A. Od 2007 roku związana z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Ma doświadczenie w zakresie windykacji i obsługi klienta, tworzeniu systemów oraz różnego rodzaju analiz. Obecnie zajmuje się prowadzeniem projektów w InfoMonitorze, przygotowaniem i dostosowaniem systemu do zmian, jak również szkoleniem użytkowników systemu InfoMonitora.


Łukasz Neuman

Łukasz Neuman

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Od prawie 8 lat związany zawodowo z KRUK S.A., gdzie zbudował obszar Informatyki i Telekomunikacji. Zrealizował kilkadziesiąt projektów z obszaru IT dla całej Grupy Kapitałowej KRUK. Największe z nich to stworzenie autorskiego systemu Delfin, służącego monitorowaniu i zarządzaniu procesami obsługi należności oraz zbudowanie infrastruktury contact center. Odpowiada między innymi za współpracę z klientami, rozwój i utrzymanie systemów oraz infrastruktury IT w spółkach polskich i zagranicznych a także współpracę z partnerami biznesowymi.Patrycjusz Rozpiątkowski

Patrycjusz Rozpiątkowski

Urodził się w 1977 roku w Gdańsku. W 2008 roku ukończył Studia Doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent studiów magisterskich o specjalności finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej (praca dyplomowa pt: Strategie obrotu opcjami i możliwość ich wykorzystania w zarządzaniu portfelem), Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (praca dyplomowa: Kryzys Finansowy w Rosji w 1998 r. - geneza i konsekwencje) oraz wielu kursów i szkoleń w kraju i za granicą. Ma bogate doświadczenie w finansach i restrukturyzacji przedsiębiorstw, we wdrażaniu systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oraz w zarządzaniu ryzykiem. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia PRMIA Polska (Professional Risk Managers International Association) zrzeszającego osoby zainteresowane różnymi aspektami zarządzania ryzykiem finansowym. Obecnie pełni funkcję koordynatora ds. sieci Centrów Informacji Gospodarczej w Biurze Informacji Kredytowej.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78