centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.09.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Mariusz Czajkowski

Mariusz Czajkowski

Socjolog z wykształcenia, absolwent UAM w Poznaniu. Również na tej uczelni ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Reklamy i Promocji. Odbył wiele kursów i szkoleń między innymi z:
- negocjacji,
- psychologii zachowań konsumenckich,
- prawa prasowego i ochrony własności intelektualnej,
- prawa reklamy.
Od ponad 10 lat zawodowo związany ze sprzedażą rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego. W obszarze jego zainteresowań znajduje się marketing i planowanie kampanii reklamowych produktów z sektora finansowego. Współpracował zawodowo między innymi z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu.


Prof. SGH Stanisław Kasiewicz

Ukończył Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH), jest profesorem SGH. Od ukończenia studiów (1971 r.) jest pracownikiem tej uczelni. Obecnie kierownik Katedry Analizy Działalności Przedsiębiorstwa.
Był członkiem wielu rad nadzorczych: OFE PTE Orzeł, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, PKO BP S.A. Był długoletnim doradcą prezesa Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. Uczestniczył w badaniach nad zagadnieniami dotyczącymi: reprodukcji środków trwałych, konkurencyjności, globalizacji oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
Był członkiem zespołu prof. dr hab. Leszka Balcerowicza przygotowującego fundamenty polskiej reformy gospodarczej, odpowiedzialnym za opracowanie założeń i zasad działania przedsiębiorstw w obszarze inwestycyjnym. W latach 1999-2001 członek Zespołu doradców ds. Reprywatyzacji przy Ministrze Skarbu Państwa i ekspert rządowy w sejmowej Komisji do spraw projektu ustawy o reprywatyzacji.
Autor ponad 190 publikacji naukowych. W 2009 r. współautor książek "Inwestycje hybrydowe. Nowe ujęcie oceny efektywności" oraz "Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstwa. Od zarządzania zasobowego do procesowego".
Uzyskał liczne nagrody, w tym Laureat Nagrody Beta za pracę "Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym" (2006 r.).
Członek Rady Programowej kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" oraz "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie".
Jeden z współzałożycieli akademickiego portalu internetowego "Polska wobec integracji rynku finansowego w UE" - www.rf.edu.pl.


Dr hab. Remigiusz Witold Kaszubski

Remigiusz Witold Kaszubski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent studiów podyplomowych The George Washington University, adiunkt na Wydziale Prawa UW, autor ponad 90 publikacji /książek, broszur, artykułów i felietonów/ z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii, członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego "Glosa", Dyrektor ZBP, Koordynator Krajowy i Członek Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL (SEPA - Single Payments Euro Area - Jednolity Obszar Płatności w Euro).
Członek Rady Nadzorczej First Data Poland SA (dawniej POLCARD SA).
Stały uczestnik posiedzeń Rady ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP.
Członek Komitetu Prawniczego i Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej.
Wieloletni pracownik Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego Zastępującego Dyrektora Biura Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego NBP.
Pełnił funkcję członka zarządu i członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pełnił funkcję Członka Grupy Wsparcia Prawnego i Grupy Kart Płatniczych Europejskiej Rady ds. Płatności w okresie tworzenia założeń SEPA (Jednolitego Obszaru Płatności w Euro).
Pełnił funkcję Członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.
Prowadził wykłady w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości.
Ekspert z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej.
Autor systemu pieniądza elektronicznego w Polsce.
Współtwórca leasingu tenencyjnego - srebrny medal na Targach Instrumentów Finansowych.
Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług finansowych, m.in. ustawy Prawo bankowe, ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawy o podpisie elektronicznym.


Dr Waldemar Rogowski

Adiunkt w Katedrze Analizy Działalności Przedsiębiorstwa SGH, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie Dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego w Biurze Informacji Kredytowej SA. Autor licznych publikacji z dziedziny finansów.


Bartłomiej Śliwa

Bartłomiej Śliwa

Został Dyrektorem Zarządzającym polskiej części międzynarodowej firmy konsultingowej zeb/rolfes.schierenbeck.associates, która specjalizuje się w świadczeniu instytucjom finansowym (banki, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa leasingowe) usług doradczych w zakresie strategii biznesowych, kontrolingu, zarządzania ryzykiem, regulacyjnych (NUK, Solvency 2, MiFID, MSRy), procesowo-efektywnościowych oraz doradztwa informatycznego.
Od ponad 13 lat pracuje w firmach sektora finansowego lub świadczy usługi na ich rzecz.
Bezpośrednio przed dołączeniem Dyrektorem w Dziale Advisory odpowiedzialnym za rozwój usług FRM (Financial Risk Management).
Wcześniej pracował w Deloitte, w Polsce, w Dziale Zarządzania Ryzykiem (Enterprise Risk Management Services), gdzie był Senior Managerem. Partnerzy Deloitte powierzyli mu odpowiedzialność za projekty dotyczące zarządzania ryzykiem instytucji finansowych i Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II).
Z Deloitte związany był przez prawie 7 lat (wcześniej Dział Doradztwa Gospodarczego / Management Consulting).
Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera największe firmy, jego klienci to między innymi: GINB, PKO BP S.A., Pekao S.A., CDM Pekao Sp. z o.o., Santander Bank, BRE Bank S.A. Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska, Fortis Bank Polska, DZ Bank (Amerbank), Bank BPS, MR Bank, Commercial Union S.A. KDPW, ABN AMRO Bank, KGHM Miedź Polska S.A., Totalizator Sportowy, Telefonica.
Bartłomiej Śliwa zdobywał również doświadczenie pracując w bankach.
W latach 2003-2005 był Dyrektorem Biura Programu Bazylea II w Banku BPH S.A. gdzie kierował projektem dostosowania Banku BPH i Grupy Banku BPH do wymagań Nowej Umowy Kapitałowej oraz do standardów Grupy BA-CA / HVB.
W latach 1997-99 współuczestniczył w zakładaniu handlobanku, detalicznego pionu Banku Handlowego. Został w nim Dyrektorem ds. Kredytów odpowiedzialnym za całość zagadnień związanych z obszarem kredytowym banku (w tym za pierwsze wdrożenie automatycznego scoringu aplikacyjnego). Ponadto w tym czasie pomagał też tworzyć Biuro Informacji Kredytowej, gdzie był członkiem Rady Nadzorczej.
Bartłomiej Śliwa jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizował się w Ilościowych Metodach Ekonomii. Obecnie jest słuchaczem studiów doktoranckich na tym wydziale.
Jest członkiem PRMIA. Regularnie publikuje i wygłasza referaty na konferencjach i sympozjach dotyczących zagadnień regulacyjnych, np. Bazylei II, Mifid oraz zarządzania ryzykiem, kredytowych instrumentów pochodnych i transferu ryzyka kredytowego oraz adekwatności kapitałowej.


Jacek Tomaszewski

Absolwent wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej, doktor nauk ekonomicznych. W swojej karierze zawodowej zajmował się analizą finansową przedsiębiorstw, konstrukcją instrumentów pochodnych i budową infrastruktury rynku kapitałowego. Pracował w Agencji Rozwoju Przemysłu, International Finanacial Sevices sp. z o.o. (spółka corporate finance Banku Handlowego S.A. i banku inwestycyjnego Lazard Freres) oraz Warszawskiej Giełdzie Towarowej S.A. Od roku 1991 prowadzi wykłady z zakresu rynku kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej (obecnie jako adiunkt w Katedrze Rynków Kapitałowych), Wyższej Szkole Handlu i Prawa i Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania jak również szkolenia dla praktyków rynku kapitałowego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr lic 80). Ponadto jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Giełd Towarowych przy Komisji Nadzoru Finansowego. Członek władz Związku Maklerów i Doradców od roku 1995 (od 2008 roku Sekretarz Zarządu Związku).

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78