centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.11.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: Magdalena Wojciechowicz, dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

PROGRAM

25 listopada 2009 r.
10:00 Wykład: Uwarunkowania prawne funkcjonowania aptek szpitalnych i zakładowych
 • Podstawy prawne uruchomienia i działania aptek szpitalnych zakładowych.
 • Lokal apteki szpitalnej i zakładowej - niezbędne wymogi.
 • Nadzór Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych.
Magdalena Wojciechowicz
(dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego)
11:00 Wykład i dyskusja: Specyfika organizacji aptek szpitalnych w Polsce - analiza porównawcza z rozwiązaniami w Anglii i USA (ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych rozwiązań teleinformatycznych)
 • Nowoczesny szpital w USA - rozwiązania organizacyjne, ze szczególnym zwróceniem uwagi funkcje apteki szpitalnej i farmaceuty klinicznego.
 • Brytyjski system szpitalnictwa: polityka lekowa w szpitalu, funkcje apteki i farmaceuty klinicznego.
 • Szpital polski i jego apteka.
 • Zautomatyzowany informatyczny system dystrybucji leków w szpitalu: organizacja, zalety, problemy.
prof. Jarosław J. Fedorowski
(Akademia Leona Koźmińskiego, prezes Szpitale Polskie S.A.)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Apteka szpitalna w realiach niepublicznego ZOZ i szpitala prywatnego
Janina Pawłowska
(koordynator Departamentu Farmacji Szpitalnej Naczelnej Rady Aptekarskiej)
13:10 Prezentacja: Apteka szpitala w strukturze szpitala oraz na rynku usług zdrowotnych - aspekty komunikacji i wymiany informacji w rozwiązaniach Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia
Marcin Długosz
(dyrektor ds. projektów strategicznych KAMSOFT Sp. z o.o.)
13:40 Prezentacja: Standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w procesie wydań i przyjęć leków i materiałów medycznych w szpitalu
 • Organizacja non-profit GS1 - kim jesteśmy i czym się zajmujemy?
 • Standardy identyfikacyjne i komunikacyjne dla branży szpitalnej.
 • Przykładowy scenariusz procesów przyjęć i wydań leków i materiałów medycznych na bazie standardów GS1.
 • Możliwe do osiągnięcia korzyści:
  1. Automatyzacja procesów - oszczędności czasowe i finansowe.
  2. Optymalizacja procesu zarządzania zapasami.
  3. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta.
Anna Gawrońska-Błaszczyk
(Instytut Logistyki i Magazynowania, GS1 Polska)
14:10 Przerwa
14:25 Wykład: Leki i środki medyczne, jako przedmiot zamówienia publicznego
W trakcie referatu zostanie omówiona problematyka opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy leków i wyrobów medycznych z uwzględnieniem orzecznictwa KIO i sądów powszechnych:
- Zasady opisu przedmiotu zamówienia.
- Opis przedmiotu zamówienia naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
- Pojęcie i zasady oceny ofert równoważnych.
Agnieszka Leszczyńska
(Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki)
15:10 Wykład: Prawne obowiązki ochrony medycznych danych osobowych w jednostkach służby zdrowia
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78