centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.11.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Marcin Długosz

Dyrektor ds. projektów strategicznych KAMSOFT. Związany z firmą KAMSOFT od ponad 18 lat, autor systemu KS-APTEKA, współautor wielu rozwiązań informatycznych dla rynku farmaceutycznego w Polsce.


Jarosław J. Fedorowski

Jarosław J. Fedorowski

Ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, w roku 1990.
W latach 1990-1993 pracował jako asystent Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii z Zabrzu. Po nostryfikacji dyplomu wyjechał do USA odbywając szkolenie specjalizacyjne w State University of New York Health Science Center w Nowym Jorku (1993-1994) oraz Memorial Health University Medical Center w Savannah, Georgia (1994-1996).
Od roku 1996 samodzielny lekarz specjalista w szpitalu CVPH Medical Center w Plattsburgh, Nowy Jork, afiliowanym przy University of Vermont College of Medicine. Były szef Departamentu Medycyny oraz członek zarządu szpitala (2001-2006). Obecnie locum konsultant hospitalista z uprawnieniemi w zakresie kardiologii, interny i intensywnej terapii. Od 1996 roku nauczyciel akademicki University of Vermont College of Medicine, w roku 2001 został nominowany na profesora nadzwyczajnego medycyny klinicznej.
W latach 2006 do 2007 Dyrektor Medyczny Centrum Medycznego Enel-Med w Warszawie. Były konsultant kardiolog w Manor Hospital, Walsall, Mayday University Hospital w Londynie, Queen Elizabeth II Hospital w Welwyn Garden City, Wielka Brytania. Współpracował z Diagnostic and Prevention Center w St. Moritz, Szwajcaria jako konsultant projektów medycznych oraz konsultant kardiolog. Doradca do spraw restrukturyzacji organizacji szpitala w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie (2007). Konsultant zarządu do spraw szpitalnictwa, a także kardiolog klinicysta w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca (od 2007). Współzałożyciel i prezes Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Medycznych w roku 2007.
Profesor Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wykładowca na studiach MBA dla kadry medycznej. Wykładowca studiów podyplomowych zarządzania w ochronie zdrowia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2007). Główny redaktor i autor podręcznika Ekonomika Medycyny (PZWL 2002). Ma na koncie ponad 90 publikacji i prezentacji, w większości jako pierwszy autor, z zakresu medycyny klinicznej, ekonomiki zdrowia, zarządzania w ochronie zdrowia oraz organizacji ochrony zdrowia.
Posiada specjalizacje lekarskie z kardiologii i chorób wewnętrznych w Polsce oraz w USA, a także dyplom Europejskiego Kardiologa. Zarejestrowany specjalista w Wielkiej Brytanii. Ma tytuły: Fellow Amerykanskiego Kolegium Lekarzy oraz Fellow Europejskiego Stowarzyszenia Kariologicznego. Uzyskał specjalizację z zakresu organizacji kompleksowej ochrony zdrowia w USA. Ukończył studia MBA ze specjalizacją w ochronie zdrowia w USA. Posiada doktorat Collegium Medicum Universytetu Jagiellońskiego oraz doktorat University of the State of New York. Otrzymał dyplom "America's Top Physicians" oraz "Marquis Who's Who in Medicine and Healthcare Millenium Edition".
Pasjonuje sie sportami wodnymi: ma uprawnienia instruktora zeglarstwa, jachtowego sternika morskiego i ratownika wodnego. Jest zaawansownym narciarzem wodnym i alpejskim. Gra na perkusji i gitarze.
Współzałożyciel, wspólnik i pierwszy prezes spółki akcyjnej Szpitale Polskie.


Agnieszka Leszczyńska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1995). Studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji (1996). Staż w Urzędzie Zamówień Publicznych (1995). Specjalista ds. prawnych w Domu Maklerskim (1997- 1999), Kierownik Referatu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa (1999-2001), Kierownik działu zaopatrzenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie (2001-2002), Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. zamówień publicznych(2002-2004). Od 2004 r. związana z Kancelarią Traple Konarski Podrecki Kancelaria Prawna sp. j. w Krakowie.
Znajomość języków obcych: angielski.


Janina Pawłowska

Janina Pawłowska

Absolwentka Wydziału Farmacji Krakowskiej Akademii Medycznej.
Specjalista Farmacji Aptecznej i Szpitalnej
Kierownik Apteki Szpitalnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie
Członek zespołu ekspertów ds. opracowania programów kursów w kształceniu ciągłym, powołany przez Dyrektora CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)
Członek zespołu Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków powołany przez Ministerstwo Zdrowia, mający doprowadzić, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej do opracowania strategii zapobiegania rozprzeszczeniania się lekooporności drobnoustrojów, utworzenia sieci monitorowania lekooporności i zużycia antybiotyków oraz zapewnienia systematycznej oceny stosowania antybiotyków w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej, w hodowli, rolnictwie i kosmetologii
Koordynator podprojektu szpitalnego w Polsce - projektu ESAC-3-HC (European Surveillance of Antimicrobal Consumption)
Przedstawiciel środowiska polskich farmaceutów szpitalnych w "Europejskim Stowarzyszeniu Farmaceutów Szpitalnych"
Koordynator Departamentu Farmacji Szpitalnej Naczelnej Rady Aptekarskiej - od 2004 roku


Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Dr prawa, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP) oraz doradca w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki. Aktualnie ekspert prawny m.in. w 1) Zespole ds. Usuwania Barier Prawnych i Proceduralnych w e-Administracji przy Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, 2) Stowarzyszeniu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, 2) Komitecie Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Autor licznych publikacji dotyczących dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz prawnych zagadnień e-urzędu. Członek rad programowych czasopism poświęconych problematyce zastosowania nowych technologii ("Prawo nowych technologii", "IT w administracji", "Elektroniczna Administracja"). W przeszłości m.in. inspektor oraz dyrektor departamentu rejestracji zbiorów danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczestniczył także jako ekspert w programach organizacji pozarządowych dotyczących dostępności informacji oraz zastosowania informatyki w administracji publicznej (Instytut Spraw Publicznych, Transparency International Polska).


Magdalena Wojciechowicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego.
Od 2003 r. zajmowała się obsługą prawną urzędów centralnych oraz jednostek samorządowych.
Od października 2006 r. piastuje stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78