centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.11.2010 Koordynator:

Warsztat prowadzą:
Dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie)
Łukasz Wrona (administrator bezpieczeństwa informacji, Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.)

Do kogo skierowane są warsztaty:
Warsztaty skierowane są do administratorów bezpieczeństwa informacji oraz innych osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w jednostkach organizacyjnych. Będą one również przydatne dla prawników zajmujących się sprawami ochrony danych osobowych (w tym prawników wewnętrznych) oraz osób, w których zakresie obowiązków pozostaje wykonywanie wymogów ochrony danych osobowych.
W szczególności warsztaty są przeznaczone dla osób posiadających doświadczenie w wykonywaniu obowiązków prawnej ochrony danych osobowych, w tym uczestników warsztatów ABI pierwszego stopnia.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

 • Rozwiązanie podstawowych problemów związanych z wykonaniem obowiązków bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące opracowywania dokumentacji przetwarzania danych osobowych, następnie monitorowania jej przestrzegania.
 • Omówienie aktualnych prawnych problemów przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Praktyczne przygotowanie do kontroli GIODO.

PROGRAM

25 listopada 2010 r.
10:00 Zakres zmian w nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych (2010)
 • Geneza i cele zmian w ustawie o ochronie danych osobowych
 • Rodzaje zmian w ustawie
 • Zmiany w zasadach przetwarzania danych osobowych
 • Kompetencje GIODO
 • Zmiany w przepisach karnych zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych
11:15 Spełnienie wymogów organizacyjnych, sprzętowych oraz programowych wymaganych przepisami prawa przy przetwarzaniu danych osobowych
 • Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych w organizacji
 • Ewidencje wymagane prawem przy przetwarzaniu danych osobowych
 • Procesy realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane
 • Organizacja pracy przy przetwarzaniu danych osobowych
 • Przystosowanie aplikacji do wymogów rozporządzenia MSWiA z dnia 29.04.2004
 • Realizacja środków bezpieczeństwa na poziomie wysokim w praktyce
 • Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
 • Audyty przetwarzania danych osobowych
12:30 Przerwa
13:00 Tworzenie oraz wdrażanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym)
 • Dostosowanie organizacji do stworzonej dokumentacji, czy dostosowanie dokumentacji do działającej organizacji?
 • Wymagania wobec Polityki Bezpieczeństwa
 • Wymagania wobec Instrukcji Zrządzania Systemem Informatycznym
 • Metody wdrażania zapisów stworzonej dokumentacji
 • Główne problemy przy wdrażaniu zapisów stworzonej dokumentacji
 • Połączenie norm bezpieczeństwa informacji z przepisami ochrony danych osobowych, na przykładzie normy PN ISO/IEC 27001
14:30 Przerwa
14:50 Prawne oraz organizacyjne aspekty powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawne warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Rola administratora bezpieczeństwa informacji w związku z powierzaniem przetwarzania danych osobowych (prawne warunki kontroli ABI nad podmiotem, któremu powierzono przetwarzaniem danych osobowych)
 • Zabezpieczenie przekazywanych danych - przekazanie, aktualizacja, usuwanie
 • Kontrola procesów przetwarzania powierzonych danych - zapisy umowne, audyty
 • Najczęstsze błędy przetwarzania powierzonych danych - tworzenie łańcuchów przetwarzania, wychodzenie poza wyznaczony zakres
 • Organizacja zakończenia współpracy z procesorem
16:00 Przygotowania przed kontrolą Generalnego Inspektora Ochrony danych osobowych po zmianach w przepisach o ochronie danych osobowych (2010)
 • Przygotowanie ABI przed kontrolą GIODO (audyt przedkontrolny ABI)
 • Zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez inspektorów Biura GIODO (protokół kontroli)
 • Działania pokontrolne GIODO ("wystąpienie" - nowa kompetencja GIODO)
 • Prawne konsekwencja kontroli GIODO (egzekucja nakazów GIODO - zmiany ustawowe z 2010 r.)
17:00 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78