centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.05.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Sylwia Kotecka

Sylwia Kotecka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Zespołu Ekspertów do spraw elektronicznego postępowania upominawczego przy Ministrze Sprawiedliwości RP.
Artur Krystosik

Posiada wykształcenie wyższe: dr inż.
Od 1994 pracownik naukowy Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej. Od 1995 Wiceprezes Zarządu Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.


Tomasz Mikołajczyk

Urodzony w Łodzi 30.11.1975 r. Ukończył studia wyższe na Wydziale Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej na kierunku automatyka i robotyka w 2001 r. z tytułem mgr inż.
Już od 2001 r. rozpoczął pracę w branży informatycznej. Początkowo zajmował się zagadnieniami programownia systemów automatyki (Programowanie sterowników PLC, tworzenie aplikacji przy pomocy języka Delphi). Od 2001 do 2003 r. pracuje na stanowisku specjalisty ds. oprogramowania w firmie Merrid Controls. Zajmuje się zagadnieniami relacyjnych baz danych i programowaniem obiektowym. Uczestniczy w tworzeniu i implementacji złożonych systemów informatycznych dla rozlewni paliw ORLEN, jak również dla kopalni węgla brunatnego KWB Bełchatów.
Od kwietnia 2004r. do dziś pracuje w Centrum Komputerowym ZETO S.A. Początkowo na stanowisku specjalisty ds. Oprogramowania a następnie na stanowisku kierownika zespołu skanowania, zajmując się rozwiązaniami systemów ERP. Uczestniczył w projektach dotyczących obiegu dokumentów przy pomocy rozwiązań firmy IBM , KOFAX. Posiada szerokie umiejętności poparte certyfikatami z zakresu implementacji i administracji oprogramowaniem Ascent Capture (Kofax Capture) w architekturze rozproszonej (sieciowej).
Był odpowiedzialny za wdrażanie i zarządzanie takimi środowiskami jak baza danych DB2, serwer aplikacji WebSphere Application Server oraz repozytorium IBM Content Manager przeznaczone do przechowywania i zarządzania dokumentami elektronicznymi w architekturze klastrowej na różnych platformach systemowych, przede wszystkim w architekturze klastra HACMP na platformie AIX (UNIX). Od 2008 roku intensywnie zajmuje się rozwojem oraz wdrażaniem rozwiązań aplikacji Koliber.DOK.
Oprócz wyżej wymienionych posiada również umiejętność tworzenia i pracy środowisk klastra MSCS i NLB na platformie Windows, umiejętność administracji siecią LAN, umiejętność pracy i tworzenia środowiska Active Directory, Microsoft SQL Server oraz znajomość oprogramowania IBM Content Manager OnDemand.
W centrum jego zainteresowania znajdują się również wszelkie zagadnienia związane z zabezpieczeniami i odzyskiwaniem danych.


Jolanta Oleńska

Posiada 15-letnie doświadczenie z zakresu rozliczania i ewidencji księgowej środków finansowych pochodzących ze źródeł Unii Europejskiej, Senatu Stanów Zjednoczonych, rządu Szwajcarii, jak również polskich środków publicznych będących w dyspozycji Urzędów miast i PFRON. Prowadziła liczne kontrole finansowe z ramienia jednostek udzielających dotacji (PARP, UKIE, FFW), jak też jednostek będących odbiorcami tychże dotacji (partnerstwa IW EQUAL). Jest autorką około 50 artykułów związanych z problematyką podatkową i księgową. Wieloletni pracownik Fundacji Fundusz Współpracy, będącej jedną z pierwszych organizacji pośredniczącej w przekazywaniu środków pomocowych. Obecnie zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie rozliczania projektów EFS oraz organizacji ładu dokumentacyjnego. Ekspert Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej. Elektronik, informatyk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek AFCEA, członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Współtwórca Inspekcji Ochrony Środowiska i Systemu Informatycznego dla potrzeb Ochrony Środowiska w Polsce. W czasie procesu akcesyjnego związanego z wstępowaniem Polski do NATO był Dyrektorem Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W końcu lat 90. zrealizował, jako członek Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, powrót druku do Polski banknotów, oraz system produkcji i dystrybucji nowoczesnych dokumentów identyfikacyjnych. Był członkiem Rady Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów, oraz ekspertem Komisji Sejmowej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o podpisie elektronicznym z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz inicjatorem prac nad ustawą o podpisie elektronicznym. Od 2000 roku był Dyrektor Pionu Technologii i Bezpieczeństwa w TP Internet Sp. z o.o. , a także od 2002 roku pełnomocnik Prezesa ARiMR ds. Systemu IACS. W 2003 roku zastępca Prezesa ARiMR. Obecnie od 2003 roku Prezes Trusted Information Consulting Sp. z o.o.
Laureat (dwukrotnie) nagrody środowiska Informatycznego InfoStar w kategorii wdrożenia informatyczne.


Ewa Perłakowska

Ewa Perłakowska

Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997). Stażystka Międzynarodowego Technicznego Stażu Archiwalnego w Paryżu (1999) oraz stażu "Teorie i praktyki archiwalne" w ramach programu Courants du Monde w Paryżu (2001). Ukończone studia podyplomowe z administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2004). Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009).
Autorka publikacji i komunikatów w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych. Od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją w administracji oraz wartościowaniem archiwalnym dokumentacji. Specjalizuje się zwłaszcza w opracowywaniu instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt dla administracji. Pomysłodawca, organizator i koordynator kwalifikacyjnych kursów kancelaryjno-archiwalnych i licznych szkoleń kancelaryjnych skierowanych do archiwistów i urzędników. Obecnie koordynuje prace grupy roboczej przygotowującej projekt nowej instrukcji kancelaryjnej uwzględniającej zarządzanie dokumentem elektronicznym, a także projekty jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji archiwalnej dla administracji.


Ewa Szczepankiewicz

Ewa Szczepankiewicz

Od 18 lat główna Dyrektor Finansowy i główna księgowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Absolwentka Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (1984r) oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie (1998r). Od 2004 roku współpracuje z Wydawnictwem Infor, publikując głównie w Monitorze Księgowego.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78