centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.06.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Mjr Mirosław Antkiewicz

Mjr Mirosław Antkiewicz

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierunek historia specjalność archiwalna, ukończył Studium Podyplomowe archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalności komputeryzacja archiwów i biurowości. Od 1999 r. pracuje w Centralnym Archiwum Wojskowym od 2004 r. na stanowisku Szefa Sekcji Nadzoru Archiwalnego. Zawodowo zajmuje się audytem z zakresu postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz nadzorem nad dokumentacją dotyczącą obronności i bezpieczeństwa państwa wytwarzaną przez min organy i jednostki administracji rządowej i samorządowej. Jest autorem publikacji fachowych z zakresu kształtowania narastającego zasobu archiwalnego. Brał udział w pracach nad aktami wykonawczymi do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


Bartłomiej Bralewski

Bartłomiej Bralewski

Jest menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Informatycznym w warszawskim biurze Ernst & Young. Bartłomiej posiada doświadczenie oraz specjalizuje się w prowadzeniu audytów bezpieczeństwa, projektów IT due diligence, ocenie mechanizmów kontrolnych w obszarze IT, jak również opracowywaniu polityk i procedur bezpieczeństwa. W chwili obecnej nadzoruje projekty głównie dla klientów z sektora finansowego.
Bartłomiej posiada tytuł Certyfikowanego Audytora Systemów Informatycznych (CISA - Certified Information Systems Auditor) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA - Certified Internal Auditor). Bartłomiej zdobył również następujące certyfikaty: CISSP (Certified Information Systems Security Professional), PMP (Project Management Professional) oraz ISO/IEC 27001 Lead Auditor.


Adam Danieluk

Adam Danieluk

Jest ekspertem w zakresie ochrony informacji z ponad 10 letnim stażem w branży IT. Aktywnie działa w zarządzie stowarzyszenia ISSA Polska (www.issa.org.pl) którego celem jest krzewienie wiedzy na temat bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz promowanie zasad i praktyk je wspierają. Obecnie prowadzi działalność doradczą w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji w ramach firmy Constans. Wcześniej pracował między innym dla banków (Royal Bank of Scotland, ABN AMRO), firm ubezpieczeniowych (Winterthur, ING NN). Posiada praktyczne doświadczenie w obszarze oceny ryzyka systemów teleinformatycznych, centrów przetwarzania danych, ocenie ryzyka usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, ochronie danych osobowych oraz standardów ISO 27001, BS 25999, PCI DSS. Posiada certyfikaty CISSP, CISA, CISM, ITIL Foundation.
W kręgu jego zainteresowań znajdują się ryzyko operacyjne, ochrona informacji osobowych i danych finansowych.


Krzysztof Gawecki

Krzysztof Gawecki

Jest prezesem zarządu iQuelle Systemy Zarządzania Sp. z o.o., spółki zajmującej się szkoleniami, wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania, w tym systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania. Z wykształcenia prawnik i filolog literatury angielskiej. Pracował w sektorze ubezpieczeniowym, gdzie prowadził wiele dużych projektów organizacyjno-informatycznych. Od lat współpracuje z wiodącymi jednostkami certyfikacyjnymi (SGS, BSI) jako auditor wiodący ISO/IEC 27001. Prowadził liczne audity bezpieczeństwa w Polsce i za granicą, szkolenia z zakresu szacowania i zarządzania ryzykiem oraz wiele kursów na auditora wiodącego ISO/IEC 27001. Współtwórca autorskiego oprogramowania służącego do doskonalenia organizacji oraz zarządzania ryzykiem.


Marcin Klamra

Marcin Klamra

Od 1999 roku zajmuje się zagadnieniami administracji systemów komputerowych i bezpieczeństwem w sieciach komputerowych. Na stałe związany jest z firmą CCNS SA, w której zajmuje się rozwiązaniami bezpieczeństwa sieciowego. Jako Certyfikowany Trener WatchGuard Inc. prowadzi szkolenia w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym WatchGuard stworzonym przez firmę CCNS SA.
Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc jako asystent naukowy w pracach badawczych Instytutu Teleinformatyki Politechniki Krakowskiej.
Dr Andrzej Niemiec

Andrzej Niemiec

Pracował na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, następnie w ELWRO i IBM Polska. W firmie PRIM zajmuje się tworzeniem oprogramowania do wspomagania systemów zarządzania oraz doradztwem w zakresie wdrażania norm dotyczących informatyki i bezpieczeństwa informacji.
Od 2000 roku współpracuje z Bureau Veritas Certification jako audytor wiodący z zakresu informatyki a od 2006 - audytor wiodący z bezpieczeństwa informacji (ISO IEC 27001), jest również biegłym sądowym i skarbowym z z zakresu informatyki. W roku 2001 został rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wykonywał liczne opinie i ekspertyzy na zlecenia ministerstw i urzędów państwowych dotyczące wdrożeń systemów informatycznych.
Od 2003 roku jest członkiem komitetu technicznego nr 171 PKN ds. Inżynierii oprogramowania.
Wdrażał systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w wielu firmach. W zakresie kierowania przedsięwzięciami brał udział we wdrożeniu systemy zarządzania przedsięwzięciami w zakresie projektowania sprzętu i implementacji oprogramowania odbiorników telewizji cyfrowej.
Jest autorem licznych publikacji w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Brał udział w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących zagadnień zarządzania jakością w produkcji oprogramowania i bezpieczeństwem informacji.


Krzysztof Sierota

Krzysztof Sierota

Wykształcenie wyższe, magister informatyk. Związany z informatyką od 1996 r. Pracował jako administrator systemów informatycznych, administrator aplikacji bankowych, inżynier sieci. Zagadnieniami bezpieczeństwa informacji zajmuje się od ponad 8 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z technologiami ochrony informacji (szczególnie bezpieczeństwo sieciowe), problematyką efektywnego zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ich integracji z innymi systemami zarządzania w organizacji.
Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, systemów zarządzania usługami IT ISO 20000, systemów zarządzania ciągłością BS 25999. Wykładowca z dziedziny bezpieczeństwa informacji na wielu prowadzonych przez TÜV Nord szkoleniach, m in. trener szkoleń certyfikowanych przez IRCA - ISMS Lead Auditor Course.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78