centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.10.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Wojciech Wiza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

PROGRAM

27 października 2010 r.
10:00 Wykład inauguracyjny: Cyfrowe rewolucje w sztuce
Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński
(Uniwersytet Łódzki)
10:40 Wykład: Proces digitalizacji 3D zbiorów muzealnych
Wystąpienie będzie przedstawiało planowanie i realizację pełnego procesu digitalizacji 3D. Na wstępie zostaną zaprezentowane typowe techniki pomiarowe 3D wraz z opisem ich cech charakterystycznych pod kątem uzyskiwanych parametrów technicznych, a także możliwości odwzorowania szczegółów analizowanych obiektów.
W kolejnej części wystąpienia zostanie opisany typowy proces planowania digitalizacji 3D uwzględniający następujące elementy:
 • specyfikację założeń technicznych, jakie powinny spełniać wirtualne odpowiedniki rzeczywistych obiektów,
 • wybór techniki skanowania,
 • specyfikację warunków skanowania pod kątem spełnienia założeń technicznych dla obiektów wirtualnych i wybranych technik skanowania,
 • specyfikację ścieżki przetwarzania danych pozwalającej na jak największą automatyzację procesu generowania zakładanej końcowej postaci obiektów wirtualnych,
 • planowanie logistyczne transportu obiektów pomiędzy miejscem ich przechowywania a miejscem wykonywania pomiarów.
Główna część prezentacji będzie poświęcona omówieniu przykładowego procesu skanowania 3D ze szczegółowym uwzględnieniem fazy planowania i realizacji. Zostaną omówione typowe problemy praktyczne występujące podczas pomiarów złożonych obiektów. Szczegółowo zaprezentowany zostanie proces przetwarzania danych pomiarowych do postaci obiektów wirtualnych oraz jego możliwe modyfikacje. W wystąpieniu przedstawione będą aktualnie rozwijane techniki automatyzujące proces pomiaru i przetwarzania danych pozwalające na skrócenie tego procesu ponad dziesięciokrotnie.
W podsumowaniu zostaną zaprezentowane wybrane wyniki digitalizacji 3D wraz z zarysowaniem problemów praktycznych występujących podczas procesu ich uzyskiwania. W końcowej części wystąpienia zasygnalizowane zostaną główne, zdaniem autora, kierunki rozwoju technik składających się na proces digitalizacji 3D.
Dr inż Robert Sitnik
(Politechnika Warszawska)
11:20 Prezentacja Sponsora konferencji: Urządzenia do prezentacji multimedialnych w muzeach
 • Przegląd multimedialnych efektów specjalnych do zastosowania w muzeum
 • Prezentacje multimedialne na monitorach LCD
  1. Monitory z wbudowanymi odtwarzaczami multimedialnymi
  2. Monitory wielkoformatowe Public Display
  3. Prezentacje interaktywne na monitorach dotykowych
  4. Efekty holograficzne
 • Prezentacje multimedialne z projektorów
  1. Projektory do różnych zastosowań na przykładzie firmy NEC
  2. Folie prezentacji tylnej
  3. Interaktywne prezentacje wielkoformatowe
  4. Efekty holograficzne
 • Zarządzanie treścią wyświetlaną
  1. Proste odtwarzacze plików multimedialnych
  2. Odtwarzacze zarządzane przez sieć LAN
  3. Funkcjonalność oprogramowania Digital Signage do zastosowań w muzealnictwie
Tomasz Sepioło
(SOLIX)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Wirtualne wystawy obiektów muzealnych
Dzięki zastosowaniu interaktywnych technik multimedialnych, w tym technik wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości, muzea mogą budować wirtualne wystawy obiektów muzealnych. Takie wystawy mogą być udostępniane publiczności zarówno na komputerach zainstalowanych wewnątrz muzeum jak i zdalnie przez Internet. Wirtualne wystawy dobrze uzupełniają tradycyjne wystawy dzięki możliwości prezentacji dodatkowych treści i większej liczby obiektów oraz dzięki możliwości udostępnienia odbiorcom atrakcyjnych form interakcji z trójwymiarowymi modelami obiektów muzealnych.
W ramach wykładu zostanie zaprezentowany między innymi system wirtualnych wystaw obiektów muzealnych ARCO. System ARCO został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł być skutecznie i efektywnie stosowany przez pracowników muzeów bez specjalistycznego przygotowania informatycznego.
Dr hab. inż. Krzysztof Walczak
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
13:10 Wykład: Zasady prowadzenia inwentarza muzealiów a jego informatyzacja
 • Podstawy prawne:
  1. Regulacje ustawowe
  2. Regulacje z rozporządzenia
 • Klasyfikacja i porządkowanie rejestrów muzealnych
 • Ewolucja regulacji i kierunki zmian
 • Wyjście naprzeciw potrzebom w zakresie informatyzacji rejestrów muzealnych - podstawowe postulaty w zakresie aktualizacji i informatyzacji
dr Kamil Zeidler
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
14:00 Przerwa na kawę
14:20 Wykład: Wykorzystanie rozwiązań dla cyfrowych muzeów na przykładzie Muzeum w Szreniawie
 • Cyfrowe Muzeum - dla kogo je tworzymy?
 • system komputerowej ewidencji muzealiów jako podstawa cyfrowego muzeum,
 • digitalizacja muzealiów - archiwum fotograficzne, archiwum filmowe, archiwum negatywów dawnego budownictwa folwarcznego, archiwum obiektów 3D,
 • wdrożenie systemu ARCO - tworzenie rozbudowanej bazy danych wykorzystywanej w konstruowaniu wirtualnych wystaw i wspomaganiu procesu edukacyjnego,
 • multimedia w muzeum - różne aspekty wykorzystania, funkcje edukacyjne i promocyjne.
Dr Jan Maćkowiak
(Dyrektor Muzeum w Szreniawie)
15:00 Dyskusja podsumowująca
moderator: dr Wojciech Wiza
15:30 Zakończenie obrad, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78