centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.10.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Ryszard W. Kluszczyński

Ryszard W. Kluszczyński

Profesor dr hab. nauk humanistycznych. Na Uniwersytecie Łódzkim kieruje Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej a w niej Zakładem Mediów Elektronicznych. Profesor w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 2003 roku wykłada także w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W latach 2001-2006 profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się problematyką sztuki nowych mediów, teorią sztuki, sztuką alternatywną (awangardą), jak również zagadnieniami cyberkultury oraz społeczeństwa informacyjnego i sieciowego. Uprawia też krytykę artystyczną. W latach 1990-2001 kurator filmu, wideo i sztuk multimedialnych w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, autor wielu międzynarodowych wystaw i projektów artystycznych. Kurator Międzynarodowego Biennale Sztuki Współczesnej, Poznań 2010.
Członek Inter-Society for Electronic Art, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.
Opublikował m.in. książki: Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010; Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001 (wydanie 2: 2002); Film - wideo - multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999 (wydanie 2: Kraków 2002); Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998; Awangarda. Rozważania teoretyczne, Łódź 1997; Film - sztuka Wielkiej Awangardy, Łódź-Warszawa 1990.


Jan Maćkowiak

Jan Maćkowiak

Doktor nauk humanistycznych, działacz kultury. Od 2001 r. jest dyrektorem Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, największej placówki muzealnej tego typu w Polsce i jednej z największych w Europie. Prezes Zarządu Fundacji Muzeów Wielkopolskich, członek Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Rolniczych (AIMA) i Stowarzyszenia Związek Muzeów Polskich. Pomysłodawca i inicjator nowych i atrakcyjnych form pracy muzeum w zakresie interaktywnego upowszechniania zbiorów, propagator idei "żywego muzeum". Doprowadził do przywrócenia sprawności technicznej wielu unikalnych obiektów z dziedziny techniki rolnej, w tym jedynej w kraju lokomobili parowej produkcji zakładów H. Cegielski - Poznań oraz ciągników rolniczych Lanz i Ursus. Wzbogacił działalność muzeum o hodowlę zwierząt gospodarskich ras zachowawczych oraz uprawę starych odmian roślin uprawnych.


Mgr inż. Tomasz Sepioło

Tomasz Sepioło

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej - Wydział Elektroniki i Automatyki
Droga zawodowa
1990-1995 Kierownik działu zakupów i sprzedaży w firmie European Trading Corporation Ltd.
1994 Laureat ogólnopolskiego konkursu na stypendium w Szwajcarii dla młodych menedżerów
1996 - Dyrektor handlowy Działu Diagnostyki w firmie Robert Bosch Sp. z o.o
1997-2002 Dyrektor handlowy i ds. marketingu w firmie Perfopol Sp. z o.o.
2002 - 2009 Kierownik Działu Inwestycji w firmie autobusowej MAN BUS Sp. z o.o.
2010 - ... koordynator projektów firmy MAN BUS Sp. z o.o. w Polsce
2002 - ... właściciel firmy SOLIX zajmującej się reklamą wizualną, przedstawiciel w Polsce firmy GOODVIEW - fabryki monitorów reklamowych i autoryzowany partner firmy NEC
Zainteresowania
- elektronika, automatyka, mechanika w zastosowaniach przemysłowych
- marketing, reklama, kampanie internetowe - autoryzowany partner firmy APEX Pacific dostawcy oprogramowania do prowadzenia kampanii reklamowych w internecie
- NLP - NeuroLingwistyczne Programowanie - tytuł Master NLP - zastosowanie NLP w zarządzaniu i prowadzeniu biznesu
- techniki reklamy wizualnej
- turystyka


Robert Sitnik

Robert Sitnik

Jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W 1999 roku obronił pracę dyplomową dotyczącą opracowania systemu do pomiaru 3D z wykorzystaniem metody projekcji prążków i kodów Gray'a. W 2002 roku obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zautomatyzowany system do pomiaru, analizy i eksportu obiektów trójwymiarowych do systemów inżynierskich i multimedialnych". Od 2003 roku pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.
Do jego głównych zainteresowań naukowych należą: opracowanie metod pomiaru kształtu obiektów przestrzennych; opracowanie metod analizy danych pomiarowych do zastosowań w dokumentacji 3D obiektów dziedzictwa kulturowego, medycynie, przemyśle oraz multimediach; automatyzacja metod pomiaru i przetwarzania danych, wirtualna i wzbogacona rzeczywistość. Od roku 2002 aktywnie uczestniczy w projektach związanych z digitalizacją 3D wybranych kolekcji zbiorów w polskich muzeach.


Dr hab. inż. Krzysztof Walczak

Krzysztof Walczak

Jest adiunktem w Katedrze Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia szeroko rozumianych systemów multimedialnych, a w szczególności systemów wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości, interaktywnej telewizji, aplikacji internetowych i intranetowych oraz multimedialnych baz danych. Uczestniczył w realizacji szeregu projektów naukowych i przemysłowych w tych dziedzinach. Jest autorem i współautorem ponad 70 artykułów naukowych oraz czterech międzynarodowych patentów.


Wojciech Wiza

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej - w 1992 roku na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, a w 1994 na kierunku Informatyka. W 2005 roku otrzymał stopień doktora informatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
W latach 1992 - 1996 pracował jako asystent we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych. Od roku 1996 pracuje w Katedrze Technologii Informacyjnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Brał udział w projektach przemysłowych i naukowych dotyczących projektowania procesów biznesowych, aplikacji internetowych i intranetowych, baz multimedialnych i rzeczywistości wirtualnej.
Od 2007 roku kieruje pracami Centrum ARCO - jednostką wdrażającą system ARCO Jest niezależnym ekspertem Unii Europejskiej, niezależnym ekspertem programu Foresight Poland 2020 oraz recenzentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Dr Kamil Zeidler

Kamil Zeidler

Prawnik, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor przeszło stu publikacji w zakresie prawa ochrony dziedzictwa kultury oraz teorii i filozofii prawa, prawa międzynarodowego oraz europejskiego. Występował na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (w tym Chiny, Czechy, Korea Południowa). Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pracę naukowo-badawczą w zakresie ochrony dóbr kultury (2003, 2007), jak też stypendysta Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (2004-2005) oraz DAAD w Bonn (1997). W 2008 roku otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk humanistycznych za pracę z zakresu prawa ochrony dziedzictwa kultury. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS oraz Polskiego Komitetu Narodowego ICOM.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78